» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • DALGIÇ, G., KARAKAYA, B., “ An Informal Study in Architectural Design Education Black Box Workshop”, Seventh International Conference on Design Principles and Practices, 6-8 March 2013, Japan. (Mart 2013)
 • DALGIÇ, G., AKANSEL, S.,KAPROL T., ZÜLFİKAR C., ATAÇ ÖZSOY B., KARAKAYA G., ‘’Mimari Tasarım Stüdyosunda Deneyim: Özneden Nesneye İz’’ VII. Uluslararası Sinan Sempozyumu 28-29 Nisan 2011, Trakya Üniversitesi, Edirne, s:238-244 (Nisan 2011)
 • ÖZEK, Ö., DALGIÇ, G., “Interpreting Subjective Values in The Architectural Design Education”, International Symposium on Engrineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Burdur-Türkiye, 2009.
 • AKANSEL, S., DALGIÇ, G., “Mimari Tasarım Eğitiminde Esneklik ve Süreklilik”, Uluslar arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Antalya, Türkiye,2009.
 • BENİAN E., DALGIÇ, G., ARABULAN, S., “Remarks On Symbol Buıldıngs: Sampling of Edirne Selimiye Complex and Giza Pyramids”, International Scientific Conference for The Centennial of The Faculty of Fine Arts, 19- 22 October 2008, Cairo, Egypt, (bildiri tam metni dijital ortamda basılmıştır).
 • ÖZEK, Ö., DALGIÇ, G., “Basic Design Studio in the Architectural Design Education –An Essay on the Evaluation of Personal-Objective and Local-Cultural Factors”, Designtrain Congress Trailer II, Amsterdam-Hollanda, 2008.
 • ÖZEK, Ö., DALGIÇ, G., “An Evaluation Of Conceptual Editing In Basic Design Education”, Livenarch III International Congress, 2007, Trabzon

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ÖZEK, Ö., DALGIÇ, G., ATAÇ, B.; “Küresel Kültür Olgusunda Geçmiş ve Gelecek İle İletişim-Mimarlık Nesneleri”, 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ekim 2006, Ankara
 • DALGIÇ, G., BENİAN, E.; “Değişmeyen Mimarileri-Değişen Rolleriyle 21.Yüzyılda Üsküdar Külliyelerine Bakış” , IV.Üsküdar Sempozyumu, 2006, İstanbul
 • CANITEZ,İ.S., CANITEZ, T., DALGIÇ, G.; “Kırkpınar’ın 21.Yüzyılda Vizyonu Üzerine Bir Değerlendirme”, I.Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Mayıs 2005 (Mayıs 2005)
 • DALGIÇ, G., CANITEZ,İ.S., CANITEZ, T.; “Trakya Bölgesi Özelinde Çevre Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, Ekim 2005
 • CANITEZ, T., DALGIÇ, G., CANITEZ, İ. S.; "Türkiye’de ki Koruma Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Bağlamında Burdur Ölçeğinde İrdelenmesi”, I.Burdur Sempozyumu , Kasım 2005

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • AKANSEL S, DALGIÇ G, KAPROL T ‘’Edirne Kenti Kaleiçi Bölgesi Soylulaştırma Önerisi’’ Dönüşüm Konusunda Uygulamalı Bir Araştırma Galata Çalıştayı 2011-Beykent Üniversitesi, Derl: Öymen Gür Ş, Kuyumcu Y, Beykent Yayınları, İstanbul s:108-115

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası Üyesi

Editörlük / Yayınlama

 • VII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 28-29.04.2011(V.Özek, G.Karakaya ile birlikte)

Projeler

 • T.Ü Prof. Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim Binaları ve Sosyal Merkez Fikir Projesi
 • T.Ü Müh. Mim. Fakültesi Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri -Makedonya Yerleşkesi Mekân ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi

Diğer

 • International youth Plan-Air Workshop Tarih: 16-21.09.2012 Yer:Dazhdovnitsa, Kardjhali Bulgaria Koordinatör: Emil Yordanov, Candan Zülfikar, Gülay Dalgıç
 • Türü :Workshop, KARA KUTU ATÖLYESİ Tarih: 17.12.2011 Yer:Trakya Üni. Müh. Mim.Fak. Mimarlık Bölümü Koordinatör: Gülay Dalgıç
 • “Betonart Mimarlık Yaz Okulu, Moderatörlerin Sürece Dair İzlenimleri”, Betonart,Sonbahar 2007. “Enez’de Yaz Okulu”, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, sayı 44, 2010
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan / Özeti Basılan Bildiriler KAPROL, T., AKANSEL, S., DALGIÇ, G., VARLI, E., “Çocuk Oyun Alanlarının Mimari Tasarımında İstenen Unsurların Edirne Kent Ölçeğinde İrdelenmesi”, Uluslar arası Mimarlık ve Çocuk Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara-Türkiye,2009.
 • Jüri Üyeliği: Edirne Ticaret ve Sanayii Odası Hizmet Binası Mimari Uygulama Projesi Yarışması jüri 2007.
 • “2007 Betonart Mimarlık Yaz Okulu” Moderatörlük “Hayata Değen Atölyesi” Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim, Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmalarda koordinatörlük.
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan / Özeti Basılan Bildiriler BENİAN, E., DALGIÇ, G.; “Reflection of the Socio-Cultural Structure on Architecture at Karaağaç Quarter of Edirne” , III. International Sinan Congress, 2007, Edirne

» Verdiği Dersler

Kazı ve Sit Alanlarında Belgeleme (Arkeoloji Bölümünde)

Mimari Proje Dersleri

Mimari Strüktürler

Mimarlıkta Bilgi kuramı