» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Sen, G.; Boynuegri, A.R.; Uzunoglu, M.; Erdinc, O.; Catalão, J.P.S. "Design and Application of a Power Unit to Use Plug-In Electric Vehicles as an Uninterruptible Power Supply". Energies. 2016; 9(3):171. (Mart 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Aydın E., Şen G., Avşar Y., Güllü A., Akı O., "Using Renewable Energy Sources for Agricultural Irrigation", Balkan Agriculture Congress 2014, Edirne, Turkey. (Eylül 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Şen G., Boynueğri A.R., Uzunoğlu M., “Şarj Edilebilen Elektrikli Araçların Kesintisiz Güç Kaynağı Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir Benzetim Çalışması”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’ 2012, Bursa, Türkiye (Kasım 2012)
  • Şen G., Boynuegri A.R, Uzunoglu M., “Elektrikli Araçların Şarj Yöntemleri Ve Araçların Şebekeyle Bağlantısında Karşılaşılan Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri”, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu FEEB 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye (Ekim 2011)
  • Kocatürk S., Şen G., Boynueğri A.R., Uzunoğlu M., Yumurtacı R., “Tristör Anahtarlamalı Bir Kompanzasyon Sisteminin Tasarlanması ve Uygulaması”, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO’ 2010, Bursa, Türkiye (Aralık 2010)