» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Serteller N. F. O., Ak A. G., Koçyiğit G., Akinci T. C., “Experimental Study of Moment Method for Undergraduates in Electromagnetic”, Elektronika Ir Elektrotechnika, Electronics and Electrical Engineering, P. 115–118, No. 3(109) (Mart 2011)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gökmen G., Akıncı T., Tektaş M., Onat N., Koçyiğit G., Tektaş N., “Evaluation of student performance in laboratory applications using fuzzy logic” WCES-2010 Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 2, Issue 2, Pages 902-909 (Mayıs 2010)
 • Güney İ., Koçyiğit G., Onat N., “Cost Calculation Algorithm for Stand-Alone Photovoltaic Systems”, Wseas Transactıons On Systems, Issue 7, Volume 8, Page 835-844 (Temmuz 2009)
 • Sağlam Ş., Koçyiğit G., Onat N., "Production Techniques of PV’s and Polycrystalline PV Performance Analyses for Permanent Resistive Load”, WSEAS Transactions on Circuit and Systems, Issue 7, Volume 8, Page 589-598, ISSN: 1109-2734 (Temmuz 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tektaş M., Tektaş N., Onat N., Gökmen G., Koçyiğit G., Akıncı T., “Web Tabanlı Bulanık Mantık Eğitim Simülatörünün Başarıya Etkisinin İncelenmesi”, 3th Computer & Instructional International Technologies Symposium (Ekim 2009)
 • Tektaş M., Tektaş N., Onat N., Gökmen G., Koçyiğit G., Akıncı T., “Yapay Zekâ Tekniklerinin Web Tabanlı Öğretimi ve Bir Müfredat Önerisi”, 3th Computer & Instructional International Technologies Symposium (Ekim 2009)
 • Güney İ., Onat N., Koçyiğit G., “Software Design for Life Cycle Analysis of a Stand-Alone PV System in Turkey”, WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (RES' 09), Canary Island, Spain (Temmuz 2009)
 • Koçyiğit G., Onat N., Sağlam Ş., “Performance Analyses of PV Panel for İstanbul”, WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (RES' 09), Canary Island, Spain (Temmuz 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Koçyiğit G., Onat N., “Mesleki Teknik eğitimde Uzaktan Eğitim ve Sanal Laboratuarların Geleceği”, 3e Electrotech, Sayı: 189, S 164-170 (Mart 2010)
 • Kıyak İ., Koçyiğit G., “Şebekeye Bağlı Güneş Pili Sistemleri”, 3e Electrotech, Sayı: 177, S 214-222 (Mart 2009)
 • Kıyak İ., Koçyiğit G., Erken N., “Metro İstasyon Aydınlatması”, 3e Electrotech, Sayı:132, S 90-94 (Haziran 2005)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Güney İ., *Koçyiğit G.*, Onat N., “Aydınlatma Tesislerinde Enerji Tasarruf Yöntemlerinin İncelenmesi”, ELMEKSEM’97 IV. Bursa Elektromekanik Sempozyumu, Bursa (Aralık 1997)

Projeler

 • Marmara Üniversitesi BAPKO,2010, FEN-E-050608-138 “Web Tabanlı Yapay Zeka Teknikleri Eğitim Simülatörlerinin Hazırlanması”, Proje Araştırmacısı (Kasım 2010)

» Verdiği Dersler

Elektrik Devreleri

Elektrik Makineleri

 • Asenkron, Senkron, DC makineler ve transformatörlerle ilgili; eşdeğer devreleri, çalışma karakteristikleri, kullanım alanları, bağlatı şekilleri, özellikleri, parçaları ve görevleri.

Elektriksel Ölçme Laboratuvarı

 • Elektriksel büyüklükler. Voltmetreler, Ampermetreler, Ohmmetreler. Güç ölçümü ve Wattmetreler. CosFi (güç katsayısı) ölçümü. Osiloskopların tanıtılması ve bir alternatif gerilim şeklinin incelenmesi. Devreler ve sistemlerde bazı temel yasalar. Elektriksel olmayan büyüklüklerin elektriksel yoldan ölçülmesi.

  Multimetre kılavuzu.pdf

Elektroteknik

 • Elektriğin tanımı. İletkenler ve yalıtkanlar. Elektrik akımının etkileri. Elektrik devre elemanları ve çeşitleri. Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi. Ölçü aletleri ve çeşitleri. Direnç ve Ohm Kanunu. Kirchoff Kanunları ve elektrik devreleri. Seri ve paralel devreler. İş, enerji ve güç. Kondansatörler ve kapasitesini etkileyen faktörler. Akımın ısı ve kimyasal etkisi. Elektromanyetizma. Endüktans ve bobin endüktansını etkileyen faktörler. Pil ve akümülatörler. Yarı iletken devre elemanları. Temel elektrik malzemeleri. Koruma elemanları ve topraklama.