» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • G. Kacar, Molecular understanding of interactions, structure, and drug encapsulation efficiency of Pluronic micelles from dissipative particle dynamics simulations, Colloid and Polymer Science (Haziran 2019)
 • G. Kacar, Characterizing the structure and properties of dry and wet polyethylene glycol using multi-scale simulations, Physical Chemistry Chemical Physics, 20, 12303-12311. (Nisan 2018)
 • G. Kacar, P.T.M. Albers, C. Esteves, G. de With, Mesoscopic structure and swelling properties of crosslinked polyethylene glycol in water, J. Coat. Tech. Res., DOI: 10.1007/s11998-018-0065-4 (Şubat 2018)
 • G. Kacar, Dissipative particle dynamics parameterization and simulations to predict negative volume excess and structure of PEG and water mixtures. Chemical Physics Letters, 690, 2017, 133–139. (Kasım 2017)
 • G. Kacar, G. de With, Hydrogen bonding in DPD: Application to low molecular weight alcohol-water mixtures, Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 9554-9560. (Mart 2016)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, G. de With, Multi-scale simulations for predicting material properties of a cross-linked polymer, Computational Materials Science 102, 68-77. (Mayıs 2015)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, L.G.J. van der Ven, G. de With, Hierarchical multi-scale simulations of adhesion at polymer–metal interfaces: dry and wet conditions, Physical Chemistry Chemical Physics 17 (14), 8935-8944. (Şubat 2015)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, G. de With, Structure of a Thermoset Polymer near an Alumina Substrate as Studied by Dissipative Particle Dynamics, The Journal of Physical Chemistry C 117 (37), 19038–19047. (Ağustos 2013)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, G. de With, A generalized method for parameterization of dissipative particle dynamics for variable bead volumes, EPL 102 (4), 40009. (Haziran 2013)
 • G. Kacar, E.A.J.F. Peters, G. de With, Mesoscopic simulations for the molecular and network structure of a thermoset polymer, Soft Matter 9 (24), 5785-5793. (Mayıs 2013)
 • G. Kacar, C. Atilgan, A.S. Ozen, Mapping and reverse-mapping of the morphologies for a molecular understanding of the self-assembly of fluorinated block copolymers, The Journal of Physical Chemistry C 114 (1), 370-382. (Kasım 2009)
 • H. Can, G. Kacar, C. Atilgan, Surfactant formation efficiency of fluorocarbon-hydrocarbon oligomers in supercritical CO2, The Journal of Chemical Physics 131 (12), 124701. (Eylül 2009)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • G. Kacar, Dissipative Particle Dynamics Simulation Parameters and Interactions of a Hydrogel, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 19–28. (Ocak 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • CECAM Meeting - Dissipative particle dynamics: Where do we stand on predictive application? CECAM-UK-HARTREE (Davetli konuşmacı) (Nisan 2018)
 • Coatings Science International (COSI), Noordwijk, The Netherlands (Konusmaci) (Haziran 2017)
 • Istatistiksel Fizik Gunleri (IFG), Izmir (Davetli Konusmaci) (Haziran 2017)
 • 252. American Chemical Society (ACS) National Meeting, Philadelphia, A.B.D. (Konuşmacı) (Ağustos 2016)
 • World Polymer Congress MACRO 2016, Istanbul (Konuşmacı) (Temmuz 2016)
 • 11th Chemical Physics Congress, Istanbul (Konuşmacı) (Ekim 2014)
 • Molecular Chemistry Symposium, Istanbul (Çağrılı konuşmacı) (Mayıs 2014)
 • Dutch Polymer Institute (DPI) Meetings, The Netherlands, (Konuşmacı)
 • Dutch Polymer Days, Lunteren, The Netherlands (Poster) (Eylül 2013)
 • Dutch Molecular Dynamics Day, Eindhoven, The Netherlands (Organizer) (Haziran 2013)
 • International Materials Sci. and Applied Phys. Congress, Antalya, Turkey (Konuşmacı) (Mayıs 2012)
 • Statistical Mechanics: Interplay of Theory and Computer Simulations, Mainz, Germany (Poster) (Nisan 2012)
 • NWO Dutch Polymer Days, Veldhoven, The Netherlands (Poster) (Kasım 2011)
 • SimBioMa Conference, Konstanz, Germany (Poster) (Eylül 2011)
 • Dutch Molecular Dynamics Day, Groningen, The Netherlands (Konuşmacı) (Haziran 2011)
 • CECAM Workshop Liquid/Solid interfaces, Lausanne, Switzerland (Poster) (Nisan 2011)
 • Multi-scale Modeling Workshop, Leuven, Belgium (Poster) (Ekim 2010)
 • Materials Research Society Meeting, Boston, U.S.A. (Konuşmacı) (Aralık 2008)
 • 8th Chemical Physics Congress, Istanbul (Poster) (Nisan 2008)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 21. Sıvıhal Fiziği Sempoztumu, İstanbul (Davetli konuşmacı) (Aralık 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Materials Research Society (MRS), 2008

Yapılan Hakemlikler

 • Chemical Physics Letters
 • RSC Advances
 • The Journal of Physical Chemistry
 • Macromolecular Theory and Simulations
 • Journal of Computational Chemistry
 • European Polymer Journal
 • Journal of Colloid and Interface Science

Projeler

 • Multi-scale modeling of self-organising molecular systems, TUBITAK 1001, 2007-2009 (Araştırmacı)
 • Multi-scale simulations of multi-material adherence, Dutch Technology Foundation STW, 2009-2014 (Araştırmacı)
 • Self-healing high surface energy coatings 'High Heals', Dutch Polymer Institute (DPI), 2014-2017 (Araştırmacı)

Ödüller

 • I2CAM Travel Award
 • Coatings Science International Creativity Award

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (Tübitak-Slovenya (ARRS) İkili İşbirliği)

Su ve Alkollerin Anormal Davranışlarının Dağılıcı Parçacık Dinamiği Yöntemi ile Tahmini
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP))

İlaç taşıyıcı polimer nano-yapıların moleküler modellemesi ve simülasyonu
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer

2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Uluslararası » Diğer » Diğer (Hollanda Polimer Enstitüsü)

High Heals
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Eindhoven University of Technology

» Verdiği Dersler

GBM 101 - Biyomühendisliğe Giriş

 • Bu derste öğrencilere Biyomühendisliğin genel kavramları tanıtılır. Biyomühendisliğin çalışma alanları, alt dalları, farklı disiplinlerle olan etkileşimi incelenir ve Biyomühendislikte güncel konular ele alınır. Bunun yanında öğrencilere Word, Excel, Powerpoint gibi ofis uygulamaları tanıtılıp, ileriki senelerde karşılaşacakları rapor yazma, ödev hazırlama gibi konularda bu programları kullanması için temel bilgi verilir.

GBM 301 - Biyomühendislik Tasarımı

 • Biyomühendislikte kullanılan malzemeleri işlemek için birim işlem tasarlama ve analizi. Akış şeması oluşturma ve süreç ekipman tasarım bilgileri. Kar hesaplama ve karar verme süreçleri hakkında yöntemler. Biyokimyasal sistemlerin pazar araştırması, üretimi için gerekli tasarım ve ekonomik değerlendirilmesi.

GBM 402 - Modelleme ve Simulasyon

GBM 421 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

HB 720 - Polimerlerin modellenmesi ve simülasyonu

 • Bu ders öğrencilere polimer modelleme ve simülasyonları alanında temel bilgi vermeyi hedefler. Polimer modelleme ve simülasyonlarında kullanılan atomik moleküler dinamik, kaba tanecikli yöntemler, Monte Carlo teknikleri gibi temel konular işlenir.

» Duyurular