» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ilgaz, G. & Eskici, M. (2019). Examination of Teacher Candidates’ Lifelong Learning Competence and Basic Motivation Resources as Parts of Sustainability. Sustainability, 11(23), 1-20.
 • Çakıcı, Y., Arıcak, O.T., & Ilgaz, G. (2011). Can ‘attitudes toward biology course’ and ‘learning strategies’ simultaneously predict achievement in biology?. Eurasian Journal of Educational Research, 45, 31-48.
 • Arıcak, O.T. & Ilgaz, G. (2007). The investigation of construct validity of biology course attitude scale with exploratory and confirmatory factor analysis. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 1-8.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ilgaz, G., Vural, L., & Eskici, M. (2019). Is the source for my curriculum knowledge and other competencies the same? Evidence from PISA 2015. Cypriot Journal of Educational Sciences, 14(4), 706-722. https://doi.org/10.18844/cjes.v11i4.4122 (Aralık 2019)
 • Ilgaz, G. (2019). If In-Service Education is Important, How Can Be It Routed? Evidence from TIMSS2015 8th Grade Science Teachers in Europe, International Journal of Eurasian Education and Culture, Issue: 7, pp. (245-265). (Ekim 2019)
 • Özbaşı, D. & Ilgaz, G. (2019). An examination of educational inputs with the data envelopment analysis: The example of ICILS 2013. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3), 129-153., Doi: 10.29329/epasr.2019.208.7. (Eylül 2019)
 • Ilgaz, G., Eskici, M. ve Vural, L. (2019). Which Country Is More Effective in Science Teaching? Evidence from PISA 2015 as a Secondary School Assessment Tool. Asian Journal of Education and Training 5 (2), 349-361. (Temmuz 2019)
 • Eskici, M., Ilgaz, G., and Aricak, O. T. (2017). Development of Mathematics Course Attitude Scale: A Preliminary Study of Validity & Reliability. Universal Journal of Educational Research, 5 (12A), 63-70

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Taşkın, C., Ilgaz, G., Sönmeyenmakas, A. ve Canlı, U. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programları İçin Bilişim Teknolojileri İhtiyaç Analizi. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyum. Eylül 12-14 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 • Ilgaz, G., and Cakici, Y. (2018). The Effect of Homeworks on Student Success: What TIMSS2011 and TIMS2015 Findings Say?. Fourth Sarajevo International Conference On Social Science, April 26-29, 2018, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzego.
 • Gökyer, N., Ilgaz, G. ve Eskici, M. (2018). Assessment of Prospective Teachers' Preference for Career Choice in Terms of Sustainability. 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2018, July, 3-5 2018, Wroclaw/Poland. 544-559, 978-605-66495-3-0.
 • G. ILGAZ (2017). If in-Service Education as Lifelong Education Is Important, How Can Be It Routed: Evidence fromTIMSS-2015 Eighth Classroom Science Teachers in Europ, 3 rd International Conference on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL
 • G. ILGAZ, and Y. ÇAKICI, Analysis of dissertations about literacy in Turkey from 2009 to 2014, Third International Conference ?Education across Borders, Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid),, Bitola-MAKEDONYA
 • G. ILGAZ, Elementary Education Teacher Candidates Attitudes towards Research Based on Graduate Education Intention and Grade Level, Shanghai International Conference on “Business, Economics, Social Science Humanities- BESSH-2015, Sangay-ÇIN HALK CUMHURIYETI
 • Çakıcı, Y., & Ilgaz, G. (2011). An analysis of Dissertations about 2004 Primary Science and Tecnology Curriculum in Turkey, from 2005 through 2010. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE). Sürmeli Hotel, Kuşadası, Turkey September 19-23 2011 (The Paper was presented as poster in September 21, 05:00-05:30 PM at Bernhard Center Ballroom, Exhibit Hall) (Eylül 2011)
 • Ilgaz, G., Arıcak, O. T. & Çakıcı, Y. (2011). Development of scale for attitude towards chemistry course. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE). Sürmeli Hotel, Kuşadası, Turkey September 19-23 2011 (The Paper was presented as poster in September 21, 05:00-05:30 PM at Bernhard Center Ballroom, Exhibit Hall) (Eylül 2011)
 • Ilgaz, G. & Arıcak, O. T. (2011). Development of scale for attitude towards physics course. European Science Education Research Association (ESERA) 2011 Biennial Conference. Centre de Congrès, Lyon, France September 5-9 2011 (The Paper was presented as poster in September 9, 09:00-10:30 AM at Salle Rhone 3B). (Eylül 2011)
 • Dinçer, E. O., Ilgaz, G., & Çeltek, M. (2010). Investigating attitudes of university students towards physics laboratory according to their major and gender: Trakya University case”. The 4th International confrenceson Advances and Systems Research, November 11-13, 2010, in Zagreb, CROATIA. (Kasım 2010)
 • Fettahlıoğlu, P., Ilgaz, G., Doğan, A. & Gül, A. (2009). Elimination of misconceptions in science teaching through the use of concept maps. European Science Education Research Association (ESERA) 2009 Biennial Conference. Grand Cevahir Hotel, İstanbul, Turkey August 31- September 4 2009 (The Paper was presented as poster in September 3, 01:00-03:30 PM at Foyer-3 F1 & F2). (Eylül 2009)
 • Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Ilgaz, G., & Ekici, G. (2009). The predictive power of learning strategies based on self-regulation on the academic success in science and technology course. ESERA 2009 Conference, August 31st - September 4th 2009. İstanbul-Turkey (Özeti basılmış uluslararası kongre tebliği) (Eylül 2009)
 • Ilgaz, G. & Kılıç, İ. (2008). The relationship between exam grades and portfolio assessment grades of the students in science laboratory. IV. International Scientific Congress. “Contemporary Intentions in Education”, 13-15 June 2008. University "Ss. Cyril and Methodius", Faculty of Pedagogy "Ss. Clement of Ohrid" - Skopje, Ohrid, Macedonia. (Haziran 2008)
 • Çakıcı, Y., Ilgaz, G., & Çeltek, M. (2007). An assessment of classroom practices of elementary education third year student teachers’ in “Science and Technology Teaching I” course based on multiple intelligence approach. IV International Balkan Educational Congress Stara Zagora: June 22-24 (Haziran 2007)
 • Ilgaz, G., and Özberk, E. H. (2018). Do Mathematics and Science Teachers Support Me Together? Evidence from TIMSS 2015 for Europe. Science Conference with International Participation "THE CONTEMPORARY DISCOURSE IN THE SCIENCE". October 26th – 28th 2018, KONSTANTIN PRESLAVSKY – UNIVERSITY OF SHUMEN, Shumen, Bulgaria.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ilgaz, G. and Vural, L. (2019). Mathematics Teacher’xxs Views on the Curriculum Implementations: Findings from TIMSS 2015. 7.Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Ekim 2019)
 • Vural, L. and Ilgaz, G. (2019). From Teacher Training Program to Teching Practices: Based on TALIS 2018. 7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Ekim 2019)
 • Koyuncu, B. ve Ilgaz, G. (2018). Ülkelerin Matematik Öğretimi Sürecinde Eğitim Girdilerini Ne Kadar Etkin Kullandıklarının Tımms (2015) Verilerine Göre İncelenmesi. Özeti Basılmış Sözlü Sunum. 6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Ekim 11-13 2018, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye. (Ekim 2018)
 • 9th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University, 2014, Edirne (Ekim 2014)
 • Ilgaz, G. ve Özbaşı, D., Balkan Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımındaki Değişim: 2009-2012 PISA Sonuçlarının Karşılaştırılması, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, 2014. (Ekim 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ilgaz, G. ve Özbaşı, D. (2017). Balkan Ülkelerinde PISA Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Göstergelere Ait Özelliklerin İncelenmesi: 2006-2015. H. Asutay (Ed.), Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 içinde (453-464 ss.) Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-975-374-213-9

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ilgaz, G. (2020). Fen öğretmenlerinin ve okul müdürlerinin okullarındaki öğretmenlerin eğitim programlarını uygulamalarına yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 376-415. (Nisan 2020)
 • Koyuncu, B. ve Ilgaz, G. (2019). Matematik Öğretimi Sürecinde Ülkelerin Eğitim Girdilerini Ne Kadar Etkin Kullandıklarının TIMSS 2015 Verilerine Göre İncelenmesi. İlköğretim Online, 18 (4): s.1732-1750 (Aralık 2019)
 • Eskici, M. ve Ilgaz, G. (2019). Lise Öğrencileri ve Matematik: Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 335-345. DOI: 10.18506/anemon.422161
 • Ilgaz, G. ve Gül, A. (2014). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 261-287. (Haziran 2014)
 • Fazlıoğlu, Y., Ilgaz, G. ve Papatğa, E. (2013). Oyun becerileri değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 239-250. (Ocak 2013)
 • Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya yönelik tutum ölçeği’nin türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 79-90.
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. & Ilgaz, G.(2013). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 12 (3), 797-807.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2013) Öğretmen adaylarinin eğitim inançlari ile öz-yeterlik algilari arasindaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.
 • Çakıcı, Y. ve Ilgaz, G. (2011). 2004 yılı ilköğretim fen ve teknoloji programı ile ilgili 2005-2010 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34, 35-47
 • Fazlıoğlu, F,. Okyay L., & Ilgaz, G. (2011). Okul öncesi çocuklar için davranış ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği analizi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 255-268

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., Sert Çıbık, A., Çevik, M., & Ilgaz, G. (2009). Meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenme stilleri açısından analizi (Kolb öğrenme stili örneği). 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Çevik, M., Ilgaz, G., & Ekici, G. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik öz-yeterlikleri ilişkisinin değerlendirilmesi 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konye Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Çevik, M., & Ilgaz, G. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutum ve öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konye Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Çıbık, A. S., Çevik, M., Ilgaz, G., Ekici, G., & Fettahlıoğlu, P. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik öz-yeterlikleri ile öğretim elemanlarının öğretmen iletişim davranışları ilişkisinin incelenmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Çevik, M., Ilgaz, G., Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., & Çıbık, A. S. (2009). Meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının iletişim davranışlarının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ilgaz, G. ve Güvenç, H. (2020). Finansal Deneyimler, Akademik ve Bireysel Özelliklere Göre Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri. A. Gündoğdu (Editör). Finansal okuryazarlık araştırmaları (s. 59-83). Ankara: Gazi Kitapevi. (Şubat 2020)

Yapılan Hakemlikler

 • 2014 NARST Annual Conference (Mart 2014)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt: 3, Sayı: 2
 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2013, Cilt: 6, Sayı: I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Sempozyumu Özel Sayısı
 • 2012 NARST Annual Conference
 • ESERA 2009 Conference, August 31st - September 4th 2009. İstanbul-Turkey