» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Çakıcı, Y., Arıcak, O.T., & Ilgaz, G. (2011). Can ‘attitudes toward biology course’ and ‘learning strategies’ simultaneously predict achievement in biology?. Eurasian Journal of Educational Research, 45, 31-48.
 • Arıcak, O.T. & Ilgaz, G. (2007). The investigation of construct validity of biology course attitude scale with exploratory and confirmatory factor analysis. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 1-8.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çakıcı, Y., & Ilgaz, G. (2011). An analysis of Dissertations about 2004 Primary Science and Tecnology Curriculum in Turkey, from 2005 through 2010. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE). Sürmeli Hotel, Kuşadası, Turkey September 19-23 2011 (The Paper was presented as poster in September 21, 05:00-05:30 PM at Bernhard Center Ballroom, Exhibit Hall) (Eylül 2011)
 • Ilgaz, G., Arıcak, O. T. & Çakıcı, Y. (2011). Development of scale for attitude towards chemistry course. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE). Sürmeli Hotel, Kuşadası, Turkey September 19-23 2011 (The Paper was presented as poster in September 21, 05:00-05:30 PM at Bernhard Center Ballroom, Exhibit Hall) (Eylül 2011)
 • Ilgaz, G. & Arıcak, O. T. (2011). Development of scale for attitude towards physics course. European Science Education Research Association (ESERA) 2011 Biennial Conference. Centre de Congrès, Lyon, France September 5-9 2011 (The Paper was presented as poster in September 9, 09:00-10:30 AM at Salle Rhone 3B). (Eylül 2011)
 • Dinçer, E. O., Ilgaz, G., & Çeltek, M. (2010). Investigating attitudes of university students towards physics laboratory according to their major and gender: Trakya University case”. The 4th International confrenceson Advances and Systems Research, November 11-13, 2010, in Zagreb, CROATIA. (Kasım 2010)
 • Fettahlıoğlu, P., Ilgaz, G., Doğan, A. & Gül, A. (2009). Elimination of misconceptions in science teaching through the use of concept maps. European Science Education Research Association (ESERA) 2009 Biennial Conference. Grand Cevahir Hotel, İstanbul, Turkey August 31- September 4 2009 (The Paper was presented as poster in September 3, 01:00-03:30 PM at Foyer-3 F1 & F2). (Eylül 2009)
 • Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Ilgaz, G., & Ekici, G. (2009). The predictive power of learning strategies based on self-regulation on the academic success in science and technology course. ESERA 2009 Conference, August 31st - September 4th 2009. İstanbul-Turkey (Özeti basılmış uluslararası kongre tebliği) (Eylül 2009)
 • Ilgaz, G. & Kılıç, İ. (2008). The relationship between exam grades and portfolio assessment grades of the students in science laboratory. IV. International Scientific Congress. “Contemporary Intentions in Education”, 13-15 June 2008. University "Ss. Cyril and Methodius", Faculty of Pedagogy "Ss. Clement of Ohrid" - Skopje, Ohrid, Macedonia. (Haziran 2008)
 • Çakıcı, Y., Ilgaz, G., & Çeltek, M. (2007). An assessment of classroom practices of elementary education third year student teachers’ in “Science and Technology Teaching I” course based on multiple intelligence approach. IV International Balkan Educational Congress Stara Zagora: June 22-24 (Haziran 2007)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 9th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University, 2014, Edirne (Ekim 2014)
 • Ilgaz, G. ve Özbaşı, D., Balkan Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımındaki Değişim: 2009-2012 PISA Sonuçlarının Karşılaştırılması, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, 2014. (Ekim 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ilgaz, G. ve Gül, A. (2014). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 261-287. (Haziran 2014)
 • Fazlıoğlu, Y., Ilgaz, G. ve Papatğa, E. (2013). Oyun becerileri değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 239-250. (Ocak 2013)
 • Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya yönelik tutum ölçeği’nin türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 79-90.
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. & Ilgaz, G.(2013). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 12 (3), 797-807.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2013) Öğretmen adaylarinin eğitim inançlari ile öz-yeterlik algilari arasindaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.
 • Çakıcı, Y. ve Ilgaz, G. (2011). 2004 yılı ilköğretim fen ve teknoloji programı ile ilgili 2005-2010 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34, 35-47
 • Fazlıoğlu, F,. Okyay L., & Ilgaz, G. (2011). Okul öncesi çocuklar için davranış ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği analizi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 255-268

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., Sert Çıbık, A., Çevik, M., & Ilgaz, G. (2009). Meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenme stilleri açısından analizi (Kolb öğrenme stili örneği). 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Çevik, M., Ilgaz, G., & Ekici, G. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik öz-yeterlikleri ilişkisinin değerlendirilmesi 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konye Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., Çıbık, A. S., Çevik, M., & Ilgaz, G. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutum ve öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konye Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Çıbık, A. S., Çevik, M., Ilgaz, G., Ekici, G., & Fettahlıoğlu, P. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik öz-yeterlikleri ile öğretim elemanlarının öğretmen iletişim davranışları ilişkisinin incelenmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)
 • Çevik, M., Ilgaz, G., Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., & Çıbık, A. S. (2009). Meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının iletişim davranışlarının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye. (Mayıs 2009)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • İlkokul Öğrencilerinin Trafik ve Trafik Polisine İlişkin Metaforik Algılar”, 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara. (Mayıs 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • 2014 NARST Annual Conference (Mart 2014)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt: 3, Sayı: 2
 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2013, Cilt: 6, Sayı: I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Sempozyumu Özel Sayısı
 • 2012 NARST Annual Conference
 • ESERA 2009 Conference, August 31st - September 4th 2009. İstanbul-Turkey

» Duyurular

13 Aralık 2017 » Final Listeler