» Biyografi

Gökçen Bayrak 1977’de Uzunköprü/Edirne’de doğdu. İlk öğrenimini Uzunköprü’de tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine başladı ve 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimine 2001 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı’nda başladı ve Prof. Dr. Hasan Hayri TOK danışmanlığında “Gala Gölü ve Çevresinde Ağır Metal Derişiminin Dinamiği” başlıklı tez çalışması ile 2004 yılında eğitimini tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora programına katıldı ve Doç. Dr. Nüket SİVRİ danışmanlığında "Yüzey Sularında Uzun Süreli Besi Yüklerinin Etkisinin Belirlenmesi: Ergene Havzası Örneği" konulu tez çalışmasını tamamlayarak 2011 yılında Doktor ünvanı aldı. 2000-2006 yılları arasında Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarında teknik sekretarya görevlerini yürüttü. 2005 Mayıs-Aralık aylarında İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde İstanbul 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarında Tarım Alanları ve Toprak Araştırmaları Grubu’nda danışman olarak görev aldı. 2009-2013 yılları arasında Farabi Ofis Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2000-2004 yılları arasında Arboretum çalışmalarındaki Teknik Sekreterya görevine ilaveten 2013 yılında Balkan Arboretumu Yürütme Kurulu Üyeliği ve Teknik Sekreterya görevi devam etmektedir. 2013 Eylül ayında Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Bayrak Yılmaz, G. and Sivri, N., 2014, "Estimation of Nutrient Loads in Ergene Basin through GIS", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 - No 12a, 3202-3211. (Kasım 2014)
  4
  ATIF
 • Bayrak Yılmaz, G., Sivri, N., Akgündoğdu, A., Şeker, D.Z., 2014, " The Prediction of Flow-Rate and Nutrient Load in Ergene River Basin through Artificial Neural Networks", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 - No 12a, 3212-3221. (Kasım 2014)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bayrak Yılmaz, G., Atik, D., Sivri, N., 2017, Agricultural Diffuse Pollution and Sustainability in Ergene Basin (Mart 2017)
 • Öktem, Y.A., Gümüş, M., Bayrak Yılmaz, G., 2012, The Potential Sources of Pollution Affecting The Water Quality of Lake Iznik, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, IJEMME Vol.2, No:.3, Sayfa 225-232, 2012. (Eylül 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Bayrak Yılmaz, G., Balkaya, Ç., Zülfikar, C., Kaya, M.A., Dönmez, S., Savran, D., Electrical Resistivity Tomography Survey to Assist the Landscape Project at the Macedonia Campus Area, Edirne, NW Turkey (Kasım 2016)
 • Bayrak Yılmaz, G., Ertin, D.G., Zülfikar, H.C., 2015, A Sustainable Campus with Green Infrastructure Practices, 9th International Sinan Symposium, April 21-22, 2015, Edirne. (Nisan 2015)
 • Ertin, D.G., Bayrak Yılmaz, G., Zülfikar, C., 2012, Rain Gardens of Green Infrastructure Applications in Sustainable Landscape Design: The Case of Edirne, Green Age Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture 26-27April 2012, Istanbul, Türkiye, 2012. (Nisan 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Bayrak Yılmaz, G., Sivri, N., Şeker, D.Z., 2013, “Estimation of Nutrient Loads from Point and Diffuse Sources in Ergene Basin and Its Potential Risk on Ecosystem”, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. (Eylül 2013)
 • Bayrak Yılmaz, G., Sivri, N., Akgündoğdu, A., Uçan, O.N., 2013, The Prediction of Flow Rate and Nutrient Load with Artificial Neural Networks in Ergene River Basin, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. (Eylül 2013)
 • Bayrak Yılmaz, G., Öngen, Ö., Sivri, N., Şeker, D.Z., 2011, Estimation of Nutrient and TSS Loads of Ergene River and Its Potential Risk on Ecosystem, Agroecology of the 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture, February 14-18, 2011, Opatija, Croatia. (Şubat 2011)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Bayrak Yılmaz, G., Sivri, N., 2011, Çevresel Veri Entegrasyonu: Ergene Havzası Örneği, Poster Bildiri, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04‐07 Ekim 2011, Çanakkale, 2011. (Ekim 2011)
 • Bayrak Yılmaz, G., Zülfikar, C., 2011, Yeşil Altyapı Uygulamaları: Edirne Örneği, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04‐07 Ekim 2011, Çanakkale, 2011. (Ekim 2011)

Diğer

 • Bayrak Yılmaz, G., 2011, Yüzey Sularında Uzun Süreli Besi Yüklerinin Etkisinin Belirlenmesi: Ergene Havzası Örneği, T.C. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. (Aralık 2011)
  1
  ATIF
 • Bayrak, G., Gala Gölü ve Çevresinde Ağır Metal Derişiminin Dinamiği, 2004, T.C. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (TÜBAP-558 nolu proje kapsamında desteklenmiştir), Yüksek Lisans Tezi. (Ağustos 2004)
  2
  ATIF

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Trakya Üniversitesi, Makedonya Yerleşkesinin (Mimarlık Fakültesi) Sığ Jeofizik İncelemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Trakya Kalkınma Ajansı » Sosya Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Hayat Ağacım
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Edirne Yöresinde Kalıcı Organik Kirleticilerin Yüzey Suları ve Topraktaki Varlıkları Açısından Değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Gala Gölü ve Çevresinde Ağır Metal Derişiminin Dinamiği
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Çevre Sorunları ve Sürdürülebilirlik

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar

Genel Toprak Bilgisi

Peyzaj Ekolojisi

Peyzaj Tasarım Projesi I

Peyzaj Tasarım Projesi III

Peyzaj Tasarım Projesi IV

Peyzaj Tasarım Projesi V

Peyzaj Tasarımı Projesi II

Peyzaj Tasarımı Projesi VI

Peyzaj Tasarımı Projesi VII

Toprak Kirliliği ve Islahı

Yeşil Altyapılar