» Biyografi

Gökçen Bayrak 1977’de Uzunköprü/Edirne’de doğdu. İlk öğrenimini Uzunköprü’de tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine başladı ve 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimine 2001 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı’nda başladı ve Prof. Dr. Hasan Hayri TOK danışmanlığında 2004 yılında eğitimini tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora programına katıldı ve Doç. Dr. Nüket SİVRİ danışmanlığında eğitimini tamamlayarak 2011 yılında Doktor ünvanı aldı. 2000-2006 yılları arasında Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarında teknik sekretarya görevlerini yürüttü. 2005 Mayıs-Aralık aylarında İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde İstanbul 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarında Tarım Alanları ve Toprak Araştırmaları Grubu’nda danışman olarak görev aldı. 2009-2013 yılları arasında Farabi Ofis Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2000-2004 yılları arasında Arboretum çalışmalarındaki Teknik Sekreterya görevine ilaveten 2013 yılından bu yana Balkan Arboretumu Yürütme Kurulu Üyeliği devam etmektedir. 2013 Eylül ayından itibaren Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Bayrak Yılmaz, G. and Sivri, N., 2014, "Estimation of Nutrient Loads in Ergene Basin through GIS", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 - No 12a, 3202-3211. (Kasım 2014)
  13
  ATIF
 • Bayrak Yılmaz, G., Sivri, N., Akgündoğdu, A., Şeker, D.Z., 2014, " The Prediction of Flow-Rate and Nutrient Load in Ergene River Basin through Artificial Neural Networks", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 - No 12a, 3212-3221. (Kasım 2014)
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bayrak, G., Keleş, E. and Atik, D., 2018, Estimation of Radioactivity Caused by Chemical Fertilizers on Trakya Sub-Region Soils and Its Potential Risk on Ecosystem, European Journal of Sustainable Development (2018), 7, 3, 413-424, ISSN: 2239-5938, Doi: 10.14207/ejsd.2018.v7n3p413. (Eylül 2018)
  1
  ATIF
 • Keleş, E., Atik, D. and Bayrak, G., 2018, Visual Landscape Quality Assessment in Historical Cultural Landscape Areas, European Journal of Sustainable Development (2018), 7, 3, 287-300, ISSN: 2239-5938, Doi: 10.14207/ejsd.2018.v7n3p287-300. (Accepted) (Eylül 2018)
  1
  ATIF
 • Atik, D., Keleş, E. and Bayrak, G., 2018, Unable to Inhale in an Historical Square, European Journal of Sustainable Development (2018), 7, 3, 274-286, ISSN: 2239-5938, Doi: 10.14207/ejsd.2018.v7n3p274. (Eylül 2018)
 • Bayrak Yılmaz, G., Atik, D., Sivri, N., 2017, Agricultural Diffuse Pollution and Sustainability in Ergene Basin (Mart 2017)
  1
  ATIF
 • Öktem, Y.A., Gümüş, M., Bayrak Yılmaz, G., 2012, The Potential Sources of Pollution Affecting The Water Quality of Lake Iznik, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, IJEMME Vol.2, No:.3, Sayfa 225-232, 2012. (Eylül 2012)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • KÜP, C. and BAYRAK, G., 2019, EVALUATION OF GREEN INFRASTRUCTURE LEGISLATION IN THE SCOPE OF RAINWATER MANAGEMENT, 15th INTERNATIONAL CONFERENCE “STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY”: A Means of Balkan Countries’ Collaboration Proceedings, p.399-407, October 24-25, 2019, Edirne. (Ekim 2019)
 • BAYRAK, G., KELEŞ, E. and ÖLMEZ, Z., 2019, EDİRNE KENT MERKEZİNDE YEŞİL ALTYAPI UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ, XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.53-66, 11 – 12 Nisan 2019, Trakya Üniversitesi, EDİRNE. (Nisan 2019)
 • Atik, D., Zülfikar, C. and Bayrak Yılmaz, G., 2016, A Research on Arboretums within Tourism Concept, UNITECHT 2016 International Scientific Conference, 18-19 November 2016, Gabrovo, BULGARIA. (Kasım 2016)
 • Bayrak Yılmaz, G., Balkaya, Ç., Zülfikar, C., Kaya, M.A., Dönmez, S., Savran, D., 2016, Electrical Resistivity Tomography Survey to Assist the Landscape Project at the Macedonia Campus Area, Edirne, NW Turkey, UNITECHT 2016 International Scientific Conference, 18-19 November 2016, Gabrovo, BULGARIA. (Kasım 2016)
 • Atik, D. and Bayrak Yılmaz, G., 2016, User Dimension on Socio-cultural Sustainability of Traditional Settlements: Kaleiçi/Edirne/Turkey, ICSD International Conference on Sustainable Development, 19-23 Oct 2016, Scopje, MADEDONIA. (Ekim 2016)
 • Bayrak Yılmaz, G., Atik, D., Sivri, N., 2016, Agricultural Diffuse Pollution and Sustainability in Ergene Basin, ICSD International Conference on Sustainable Development, 19-23 Oct 2016, Scopje, MADEDONIA. (Ekim 2016)
 • Bayrak Yılmaz, G., Ertin, D.G., Zülfikar, H.C., 2015, A Sustainable Campus with Green Infrastructure Practices, 9th International Sinan Symposium, April 21-22, 2015, Edirne, TÜRKİYE. (Nisan 2015)
  1
  ATIF
 • Ertin, D.G., Bayrak Yılmaz, G., Zülfikar, C., 2012, Rain Gardens of Green Infrastructure Applications in Sustainable Landscape Design: The Case of Edirne, Green Age Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture 26-27April 2012, Istanbul, Türkiye, 2012. (Nisan 2012)
  1
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Atik, D., Keleş, E. and Bayrak, G., 2018, Unable to Inhale in an Historical Square, 6th International Conference on Sustainable Development, 12-12 September 2018, Rome, Italy. (Eylül 2018)
 • Keleş, E., Atik, D., Bayrak, G., 2018, Visual Landscape Quality Assessment in Historical Cultural Landscape Areas, 6th International Conference on Sustainable Development, 12-12 September 2018, Rome, Italy. (Eylül 2018)
 • Bayrak, G., Keleş, E., Atik, D., 2018, Estimation of Radioactivity Caused by Chemical Fertilizers on Trakya Sub-Region Soils and Its Potential Risk on Ecosystem , 6th International Conference on Sustainable Development, 12-12 September 2018, Rome, Italy. (Eylül 2018)
 • Bayrak Yılmaz, G., Sivri, N., Şeker, D.Z., 2013, “Estimation of Nutrient Loads from Point and Diffuse Sources in Ergene Basin and Its Potential Risk on Ecosystem”, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. (Eylül 2013)
 • Bayrak Yılmaz, G., Sivri, N., Akgündoğdu, A., Uçan, O.N., 2013, The Prediction of Flow Rate and Nutrient Load with Artificial Neural Networks in Ergene River Basin, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. (Eylül 2013)
 • Bayrak Yılmaz, G., Öngen, Ö., Sivri, N., Şeker, D.Z., 2011, Estimation of Nutrient and TSS Loads of Ergene River and Its Potential Risk on Ecosystem, Agroecology of the 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture, February 14-18, 2011, Opatija, Croatia. (Şubat 2011)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Bayrak Yılmaz, G., Sivri, N., 2011, Çevresel Veri Entegrasyonu: Ergene Havzası Örneği, Poster Bildiri, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04‐07 Ekim 2011, Çanakkale, 2011. (Ekim 2011)
 • Bayrak Yılmaz, G., Zülfikar, C., 2011, Yeşil Altyapı Uygulamaları: Edirne Örneği, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04‐07 Ekim 2011, Çanakkale, 2011. (Ekim 2011)
  1
  ATIF

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMOBB Çevre Mühendisleri Odası (Eylül 1999)

Editörlük / Yayınlama

 • Kent Akademisi - Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi
 • JENAS - JOURNAL of NATURAL and ENVIRONMENTAL STUDIES

Yapılan Hakemlikler

 • Farming for Water; catchment management initiatives for reducing pesticides (Şubat 2020)
 • Long term evaluation of soil conservation management efficiency using aerial imagery and field survey in a Tunisian semi-arid catchment (Wadi Maiz) (Mayıs 2019)
 • Antalya, Rize ve Yalova Kıyı Sularından Örneklenen Karides Türlerinin (Aristeus antennatus, Palaemon adspersus, Parapenaus longirostris) Metal İçeriklerinin Değerlendirilmesi (Nisan 2019)
 • Applied Principal Component Analysis and Artificial Neural Network in Prediction of Water Quality Variables: A Case Study of Malacca River Basin (Ağustos 2018)
 • Assessment of Coastline Change of Lakes of Gala Lake National Park (Nw Turkey) With Multi-Temporal Satellite Images (Haziran 2018)
 • Assessment of Coastline Change of Lakes of Gala Lake National Park (NW Turkey) with Multi-Temporal Satellite Images (Mart 2018)
 • Ağır Metal Kirliliğinin Biyoremediasyonunda Bazı Su içi ve Yüzücü Sucul Makrofitlerin Kullanımı (Şubat 2018)
 • Identification of impacts, some biology of water hyacinth (Eichhornia crassipes) and its management options in Lake Tana, Ethiopia (Şubat 2017)

Diğer

 • T.Ü Makedonya Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Avlu ve Yakın Çevresi Peyzaj Tasarımı Fikir Projesi ve Öğrenci Çalıştayı "GEÇMİŞİ OKUMAK, GELECEĞİ DOKUMAK" 14-18 Nisan 2018, Edirne (Nisan 2018)
 • 1. Uzunköprü Kültür Sanat ve Tarım Festivali Ergene Havzası Paneli (Eylül 2016)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öneri Peyzaj Projesi Tasarımı (Temmuz 2016)
 • Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) ve Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) Toplantısı ve Teknik Gezisi (Mayıs 2016)
 • Trakya Kalkınma Ajansı Çevre Özel İhtisas Komisyonu (Şubat 2013)
 • Bayrak Yılmaz, G., 2011, Yüzey Sularında Uzun Süreli Besi Yüklerinin Etkisinin Belirlenmesi: Ergene Havzası Örneği, T.C. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. (Aralık 2011)
  2
  ATIF
 • Bayrak, G., Gala Gölü ve Çevresinde Ağır Metal Derişiminin Dinamiği, 2004, T.C. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (TÜBAP-558 nolu proje kapsamında desteklenmiştir), Yüksek Lisans Tezi. (Ağustos 2004)
  2
  ATIF

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) ve Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) Toplantısı
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Trakya Üniversitesi, Makedonya Yerleşkesinin (Mimarlık Fakültesi) Sığ Jeofizik İncelemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Trakya Kalkınma Ajansı » Sosya Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Hayat Ağacım
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Edirne Yöresinde Kalıcı Organik Kirleticilerin Yüzey Suları ve Topraktaki Varlıkları Açısından Değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Gala Gölü ve Çevresinde Ağır Metal Derişiminin Dinamiği
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Çevre Kirliliği Bitki Kullanım İlişkileri

Çevre Sorunları ve Sürdürülebilirlik

Çevre ve İmar Hukuku

Çevre ve İmar Uygulamaları

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar

Genel Toprak Bilgisi

Peyzaj Ekolojisi

Peyzaj Tasarım Projesi V

Peyzaj Tasarımı Projesi VI

Peyzaj Tasarımı Projesi VII

Toprak Kirliliği ve Islahı

Yaşanabilir Şehirler için Yeşil Altyapı Uygulamaları

Yeşil Altyapılar