» Biyografi

1986 yılında Kırklareli de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kırklareli'de tamamladım. 2010 yılında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 2011-2012 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ihtisası yaptım ve 2012-2016 yılları arasında da Kardiyoloji ihtisasımı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. 2016-2017 yıllarında zorunlu hizmetini Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde Kardiyoloji uzmanı olarak yaptım. 2018 yılında Yrd. Doçent kadrosuna atandım. 2019-2020 yıllarında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastansinde Aritmi ve Elektrofizyolojik Çalışma alanlarında eğitim ve akademik çalışmalarda görev yaptım. Halen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • First Experience of Cardiac Device Implantation with Remote Cardiac Support System in Turkey (Eylül 2022)
 • Fever-induced type-1 Brugada pattern: A sign of an unmasked Brugada syndrome or just a Brugada phenocopy? (Ağustos 2022)
 • Takotsubo syndrome in the setting of COVID-19: Pathogenetic and diagnostic implications (Ağustos 2022)
 • Serum Prealbumin: a potential predictor of Right Ventricular Dysfunction in patients receiving programmed hemodialysis. (Haziran 2022)
 • Management of Coronary Ostial Stenosis with Drug Coated Balloons: Technical and Clinical Aspects (Haziran 2022)
 • Impact of chronic total occlusion in a non-infarct-related coronary artery on contrast-associated nephropathy in acute ST-elevation myocardial infarction (Haziran 2022)
 • The importance of individualized multimodality imaging-guided methods for selected patients in cardiac resyncronization therapy (Mayıs 2022)
  1
  ATIF
 • An Evaluation of Aspirin Treatment Preferences of Physicians in Hypertensive Patients in Terms of Current Guidelines: A Subgroup Analysis of the ASSOS Trial in Turkey (Nisan 2022)
 • Fragmented QRS pattern in patients with COVID-19: Further insights into its temporal and mechanistic features (Mart 2022)
  1
  ATIF
 • The importance of antifibrotic drugs as first line therapy in patients with arrhythmogenic right ventricular dysplasia (Ocak 2022)
 • Persistent left superior vena cava: is it an incidental pathology detected during pacemaker implantation or one of the causes of sick sinus syndrome? (Ocak 2022)
 • Contemporary management of severe symptomatic aortic stenosis (Aralık 2021)
 • An Evaluation of Aspirin Treatment Preferences of Physicians in Hypertensive Patients in Terms of Current Guidelines: A Subgroup Analysis of the ASSOS Trial in Turkey (Kasım 2021)
 • Anatomik enfiye çukurunda radyal arter kanülasyonu: Girişimsel kardiyolojide heyecan mı umut mu? (Eylül 2021)
 • Spontan koroner arter diseksiyonu: Yönetiminde pratik düşünceler (Ağustos 2021)
  1
  ATIF
 • Accessory Mitral Valve Tissue: Clinical and Practical Implications (Haziran 2021)
 • Evaluation of acute alterations in electrocardiographic parameters after cryoballoon ablation of atrial fibrillation and possible association with recurrence (Mayıs 2021)
  1
  ATIF
 • Şiddetli triküspit kapak yetersizliği ile ilişkili olağandışı bir kardiyak kitle: Kan kisti (Mayıs 2021)
  1
  ATIF
 • Fluoroscopy time and scattered radiation during electrophysiology procedures: analysis of one-year data of a laboratory providing electrophysiology training (Mayıs 2021)
 • de Winter pattern: Her zaman bu kadar tipik midir? (Mart 2021)
  2
  ATIF
 • COVID-19 Pandemic: A glimpse into newly diagnosed hypertensive patients (Mart 2021)
 • Çıkış yolu erken ventriküler kompleks ablasyonun QT dispersiyonu, Tp-e aralığı ve Tp-e / QT oranı üzerine akut etkisi (Mart 2021)
  1
  ATIF
 • Stres Etmeni Olmadan Gelişen Takotsubo Sendromu: Mekanizma ve Klinik Özelliklere Kısa Bir Bakış (Ekim 2020)
 • Takotsubo kardiyomiyopatisinin atipik varyantları: mekanizma ve klinik sonuçlar (Temmuz 2020)
  4
  ATIF
 • Akut otoimmün reaksiyon: COVID-19 ile ilişkili miyokard hasarının belirsiz bir mekanizması (Haziran 2020)
 • Assessment of coronary microvascular dysfunction: An integral part of risk stratification in Takotsubo Cardiomyopathy (Haziran 2020)
  1
  ATIF
 • Late Coronary Aneurysm Formation in Kawasaki Disease: A Subtle Phenomenon with Potential İmplications (Mart 2020)
 • Gaucher Hastalığı’nda Pulmoner Hipertansiyon Tedavisinde Macitentan (Ocak 2020)
  2
  ATIF
 • Contemporary Presentation and Management of Valvular Heart Disease The EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease II Survey (Ekim 2019)
 • Late Versus Early Myocarcial Remodeling After Acute Myocardial Infarction: A Comparative Review on Mechanistic Insıghts and Clinical Implications (Temmuz 2019)
  10
  ATIF
 • Kolvulzif Nöbeti Taklit Eden Mobitz tip II 2:1 Atriyoventriküler Blok (Temmuz 2019)
  1
  ATIF
 • ASSOS araştırması için tasarım ve gerekçe: çok merkezli ve gözlemsel bir çalışma, tıbbi merkezlerde aspirin kullanımının uygunluğu. (Aralık 2018)
  2
  ATIF
 • Radyal Arter Erişimini Kolaylaştıracak Basit Teknikler (Ekim 2018)
 • Kalıcı diyastolik disfonksiyon ve takotsubo kardiyomiyopatisindeki etkileri (Eylül 2018)
  3
  ATIF
 • Takotsubo kardiyomiyopatisinde atriyal fibrilasyon: Sadece buzdağının görünen kısmı mı? (Mart 2018)
  1
  ATIF
 • 10 Yıllık Dönemde Kardiyak Cihaz Tiplerinde Cinsiyet Farklılıkları ve Demografik Özellikleri (Ocak 2018)
  3
  ATIF
 • Non-Sustained Ventriküler Taşikardi Atakları ICD'si Olan Kalp Yetersizliği Hastalarında Gelecek Hastane Yatışlarını Öngördürür (Temmuz 2017)
  4
  ATIF
 • Periprocedural kardiyak troponin yükselmesi: kalıcı kalp pili takılanlarda artmış ventriküler eşiğin olası bir göstergesidir. (Mayıs 2017)
 • Tek epizod iskemik önkoşullanmanın elektif perkütan koroner girişim sonrası myokardiyal yaralanma üzerine etkisi (Ocak 2017)
  4
  ATIF
 • Sol atriyal kitlenin etyolojisinde nadir bir neden: metastatik testiküler germ hücreli tümör (Mart 2016)
  1
  ATIF
 • Korunmuş Sistolik Fonksiyonlu Sol Ventrikülde Tekrarlayan Trombüs Oluşumu (Haziran 2015)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Presence of fragmented QRS may be associated with ventricular arrhytmias in hemodialysis patients (Temmuz 2022)
 • Predictive Factors of Contrast-induced Acute Kidney Injury in the Setting of Coronary No-reflow Phenomenon (Temmuz 2022)
 • Kalıcı kalp pili olan hastada çok geç alerjik reaksiyon (Nisan 2022)
 • ACE Gene Polymorphisms are Ineffective on Contrast Induced Nephropathy (Şubat 2022)
 • Fontan circulation might be associated with peripartum cardiomyopathy: an overview of mechanistic and clinical aspects (Şubat 2021)
 • Multipl skleroz durumunda Takotsubo kardiyomiyopatisi: önemli etkileri olan çok yönlü bir fenomen (Haziran 2020)
  6
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Hemodiyaliz hastalarında fragmente QRS ile ventriküler aritmiler arasındaki ilişki (Nisan 2021)
 • Endotelyal Nitrik Oksit Sentazın Glu298Asp ve T786-C Gen Polimorfizmleri ile Koroner Yavaş Akım Olgusu Arasındaki İlişki (Mart 2021)
 • Koroner no-reflow fenomeninde kontrasta bağlı akut böbrek hasarını öngören faktörler (Mart 2021)
 • Atriyoventriküler blokla başvuruların mevsimsel değişimi: Türkiye' nin Trakya bölgesini içeren tek merkezli retrospektif gözlemsel çalışma (Kasım 2020)
 • Mitral Kapak Prolapsusu olan Hastalarda Fragmente QRS Kompleksleri ile Ventriküler Aritmi İlişkisi (Kasım 2018)
 • Kalıcı Kalp Pili Lead'ine Bağlı Sağ Ventrikül Perforasyonunun Subakut Sunumu (Nisan 2018)
  1
  ATIF
 • ICD Hastalarında Saptanan Non-Susteined Ventriküler Taşikardi Epizodları Hastaneye Yatış ile İlişkilidir. (Haziran 2017)
 • Periprocedural kardiyak troponin yükselmesi: kalıcı kalp pili takılanlarda artmış ventriküler eşiğin olası bir göstergesidir. (Temmuz 2016)
 • Normal Ejeksiyon Fraksiyonu olan Behçet Hastalığında Spontan RCA Diseksiyonu ve Masif İntraventriküler Trombüs (Mayıs 2016)
 • Ascendan Aorta Dilatasyonu ve Serum γ-Glutamiltransferaz Seviyeleri Arasındaki İlişki (Ekim 2013)
 • Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Aort Kapak Kalsifikasyonu ile Koroner Kollateral Gelişimi Arasındaki İlişki (Ekim 2013)
 • Koroner Kollateral Arterlerin Gelişimi ile Epikardiyal Adipoz Doku Kalınlığı Arasındaki İlişki (Ekim 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Vakalarla Kardiyoloji 72. bölüm Perikardiyosentez Komplikasyonlarının Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar (Eylül 2020)
 • A' DAN Z' YE ATRİYAL FİBRİLASYON BÖLÜM 14. İNME RİSKİNİN BELİRLENMESİ VE KLİNİK RİSK SKORLARI (Nisan 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Iatrogenic Coronary Artery Dissection: Early or Late Intervention? (Haziran 2022)
 • Gebelikle İlişkili Aritmiler, Yönetimi ve Hemşirelik/Ebelik Yaklaşımı (Nisan 2022)
 • Trakya bölgesinde anjiyotensin II tip 1 A1166C gen polimorfizmlerinin koroner arter hastalığı ile ilişkisi (Mayıs 2021)
  1
  ATIF
 • Perikardiyosentezin Nadir Görülen Bir Komplikasyonu ve Yönetimi (Aralık 2020)
 • Klinik uygulamalarda sakubitril/valsartan' a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir? (Eylül 2020)
 • Retroaortik Seyreden En Yeni ve Uzun Ektopik Sol Ana Koroner Arter ve Klinik Takibi (Eylül 2020)
 • Nadir Bir Angina Pektoris Nedeni ve Görüntülenmesi; Torasik Outlet Sendromu (Haziran 2020)
 • Epikardiyal Yağ Doku Kalınlığının Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı Ciddiyeti ve HOMA İndeksi ile Olan İlişkisi (Mart 2020)
  1
  ATIF
 • Perkütan Koroner Girişim Sırasında Sol Ana Koroner Arter Akut Tromboz Gelişimi (Aralık 2019)
 • Periferik arter girişiminin ilginç bir komplikasyonu (Ekim 2018)
 • Long-term Results of One Cycle of Remote İschemic Preconditioning Applied Before Elective Percutaneous İntervention (Ağustos 2018)
 • Romatoid Artritli Hastalarda Kardiyo-Elektrofizyolojik Denge İndeksinin (iCEB) Değerlendirilmesi (Ağustos 2017)
  4
  ATIF
 • Türkiye'de nonvalvüler atriyal fibrilasyon hastaları arasında vitamin K antagonistleri ve yeni oral antikoagülanların kullanımını değerlendirmek için epidemiyoloji çalışması. AFTER-2 (Mayıs 2015)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Türkiye'deki acil servislerden talep edilen kardiyoloji konsültasyon kalitesi ve miktarının değerlendirilmesi (Aralık 2020)
 • Bölgemizdeki koroner arter hastalarında anjiyotensin II tip 1 A1166C gen polimorfizmlerinin araştırılması (Ekim 2018)
 • ICD Hastalarında Saptanan Non-Susteined Ventriküler Taşikardi Epizodları Hastaneye Yatış ile İlişkilidir. (Ekim 2016)
 • Tek epizod iskemik önkoşullanmanın elektif perkütan koroner girişim sonrası myokardiyal yaralanma üzerine etkisi (Ekim 2016)
 • Romatoid Artritli Hastalarda Kardiyo-Elektrofizyolojik Denge İndeksinin (iCEB) Değerlendirilmesi (Ekim 2016)
 • Kronik atrial fibrilasyonu olan bir hastada dev biatrial trombüs (Ekim 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Olan Hastada Perkütan Koroner Girişim SIrasında Yaygın Tromboz (Şubat 2022)
 • Brakial koroner anjiyografi sonrası nadir komplikasyon: Akut karın - splenik subkapsüler hematom (Şubat 2022)
 • J Dalga Sendromları ve Erken Repolarizasyon (Aralık 2021)
 • Polikliniğe WPW tanılı hasta geldi. Tanıdan Tedaviye Yönetim (Kasım 2021)
 • Dilate kardiyomiyopati, EF<%35, ne zaman ICD? (Mart 2020)
 • Ulusal Kardiyoonkoloji Toplantısı (Kasım 2019)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kardiyoloji - BTO Sürekli Tıp Eğitimi Kitabı (Aralık 2021)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Hemodiyaliz hastalarında fragmente QRS ile ventriküler aritmiler arasındaki ilişki (Şubat 2021)

Editörlük / Yayınlama

 • Kardiyolojide güncel kanıtlarla vaka yönetimi (Temmuz 2022)

Yapılan Hakemlikler

 • TMJ (Mayıs 2022)
 • NKMJ (Mayıs 2022)
 • TKDA (Kasım 2021)
 • EMJ (Ekim 2021)
 • BMJ case image (Ağustos 2021)
 • TKDA (Temmuz 2021)
 • TJN makale (Mayıs 2021)
 • TKDA (Nisan 2021)
 • TKDA (Nisan 2021)
 • BMJ case image (Mayıs 2020)
 • Kardiyoonkoloji'de Yenilikler Toplantısı (Aralık 2018)
 • Kardiyoonkoloji'de Yenilikler Toplantısı (Aralık 2018)
 • TROİA MEDİCAL JOURNAL (Kasım 2018)

Ödüller

 • Evaluation of cardiology consultation quality and quantity requested from emergency departments in Turkey (TKD 2020 Ulusal Kongresi, En iyi sözlü bildiri ikincilik ödülü) (Aralık 2020)

Diğer

 • Temel yaşam desteği sağlayabilme (Aralık 2020)
 • Perikardiyosentez uygulayabilme (Aralık 2020)
 • EKG çekebilme ve değerlendirebilme (Aralık 2020)
 • Oskültasyon maket eğitimi (Aralık 2020)
 • Erişkinde kardiyopulmoner resusitasyon ve entübasyon (Aralık 2020)
 • Kalp hastalıklarında anamnez ve kardiyak muayene (Aralık 2020)
 • Defibrilasyon uygulayabilme (Aralık 2020)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Prematüre koroner ateroskleroz gelişimi ile uzun kodlanmayan RNA ve mikro RNA' ların gen ekspresyonu arasındaki ilişki
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

» Verdiği Dersler

1.Basamakta Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım

 • Alaniçi Seçmeli Ders

Atriyal Fibrilasyon Yönetimi

 • Atriyal fibrilasyon hastalarının tanı ve tedavisinin planlanması ve güncel veriler eşliğinde yönetimi anlatılmaktadır.

Bradiaritmiler

Kardiyak Fizik Muayene

Kardiyomiyopatiler

Periferik Fizik Muayene

Perikardit ve Miyokarditler

Probleme Dayalı Öğrenim

 • Probleme dayalı öğrenim (PDÖ), kuramsal temelinde öğrencilerin herhangi bir konuyu çeşitli problem çözme aşamalarıyla birlikte öğrendiği öğrenci merkezli bir eğitim müfredatı olma düşüncesini barındırır. Bu eğitim modeli prensip olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi, var olan karışıklığın çözümünü ve gerçek hayat problemlerini temel alır.

Senkoplu Hastaya Yaklaşım