» Biyografi

1986 yılında Kırklareli de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kırklareli'de tamamladım. 2010 yılında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 2011-2012 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ihtisası yaptım ve 2012-2016 yılları arasında da Kardiyoloji ihtisasımı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. 2016-2017 yıllarında zorunlu hizmetini Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde Kardiyoloji uzmanı olarak yaptım. 2018 yılında Yrd. Doçent kadrosuna atandım. 2019-2020 yıllarında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastansinde Aritmi ve Elektrofizyolojik Çalışma alanlarında eğitim ve akademik çalışmalarda görev yaptım. Halen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Stres Etmeni Olmadan Gelişen Takotsubo Sendromu: Mekanizma ve Klinik Özelliklere Kısa Bir Bakış (Ekim 2020)
 • COVID-19 Pandemic: A glimpse into newly diagnosed hypertensive patients (Eylül 2020)
 • Takotsubo kardiyomiyopatisinin atipik varyantları: mekanizma ve klinik sonuçlar (Temmuz 2020)
 • Akut otoimmün reaksiyon: COVID-19 ile ilişkili miyokard hasarının belirsiz bir mekanizması (Haziran 2020)
 • Assessment of coronary microvascular dysfunction: An integral part of risk stratification in Takotsubo Cardiomyopathy (Haziran 2020)
 • Çıkış yolu erken ventriküler kompleks ablasyonun QT dispersiyonu, Tp-e aralığı ve Tp-e / QT oranı üzerine akut etkisi (Mayıs 2020)
 • Late Coronary Aneurysm Formation in Kawasaki Disease: A Subtle Phenomenon with Potential İmplications (Mart 2020)
 • Gaucher Hastalığı’nda Pulmoner Hipertansiyon Tedavisinde Macitentan (Ocak 2020)
 • Contemporary Presentation and Management of Valvular Heart Disease The EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease II Survey (Ekim 2019)
 • Late Versus Early Myocarcial Remodeling After Acute Myocardial Infarction: A Comparative Review on Mechanistic Insıghts and Clinical Implications (Temmuz 2019)
 • Kolvulzif Nöbeti Taklit Eden Mobitz tip II 2:1 Atriyoventriküler Blok (Temmuz 2019)
 • ASSOS araştırması için tasarım ve gerekçe: çok merkezli ve gözlemsel bir çalışma, tıbbi merkezlerde aspirin kullanımının uygunluğu. (Aralık 2018)
 • Radyal Arter Erişimini Kolaylaştıracak Basit Teknikler (Ekim 2018)
 • Kalıcı diyastolik disfonksiyon ve takotsubo kardiyomiyopatisindeki etkileri (Eylül 2018)
 • Takotsubo kardiyomiyopatisinde atriyal fibrilasyon: Sadece buzdağının görünen kısmı mı? (Mart 2018)
 • 10 Yıllık Dönemde Kardiyak Cihaz Tiplerinde Cinsiyet Farklılıkları ve Demografik Özellikleri (Ocak 2018)
 • Non-Sustained Ventriküler Taşikardi Atakları ICD'si Olan Kalp Yetersizliği Hastalarında Gelecek Hastane Yatışlarını Öngördürür (Temmuz 2017)
 • Periprocedural kardiyak troponin yükselmesi: kalıcı kalp pili takılanlarda artmış ventriküler eşiğin olası bir göstergesidir. (Mayıs 2017)
 • Tek epizod iskemik önkoşullanmanın elektif perkütan koroner girişim sonrası myokardiyal yaralanma üzerine etkisi (Ocak 2017)
 • Sol atriyal kitlenin etyolojisinde nadir bir neden: metastatik testiküler germ hücreli tümör (Mart 2016)
 • Korunmuş Sistolik Fonksiyonlu Sol Ventrikülde Tekrarlayan Trombüs Oluşumu (Haziran 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mitral Kapak Prolapsusu olan Hastalarda Fragmente QRS Kompleksleri ile Ventriküler Aritmi İlişkisi (Kasım 2018)
 • Kalıcı Kalp Pili Lead'ine Bağlı Sağ Ventrikül Perforasyonunun Subakut Sunumu (Nisan 2018)
 • ICD Hastalarında Saptanan Non-Susteined Ventriküler Taşikardi Epizodları Hastaneye Yatış ile İlişkilidir. (Haziran 2017)
 • Periprocedural kardiyak troponin yükselmesi: kalıcı kalp pili takılanlarda artmış ventriküler eşiğin olası bir göstergesidir. (Temmuz 2016)
 • Normal Ejeksiyon Fraksiyonu olan Behçet Hastalığında Spontan RCA Diseksiyonu ve Masif İntraventriküler Trombüs (Mayıs 2016)
 • Ascendan Aorta Dilatasyonu ve Serum γ-Glutamiltransferaz Seviyeleri Arasındaki İlişki (Ekim 2013)
 • Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Aort Kapak Kalsifikasyonu ile Koroner Kollateral Gelişimi Arasındaki İlişki (Ekim 2013)
 • Koroner Kollateral Arterlerin Gelişimi ile Epikardiyal Adipoz Doku Kalınlığı Arasındaki İlişki (Ekim 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A' DAN Z' YE ATRİYAL FİBRİLASYON BÖLÜM 14. İNME RİSKİNİN BELİRLENMESİ VE KLİNİK RİSK SKORLARI (Nisan 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir? (Ağustos 2020)
 • Nadir Bir Angina Pektoris Nedeni ve Görüntülenmesi; Torasik Outlet Sendromu (Haziran 2020)
 • Epikardiyal Yağ Doku Kalınlığının Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı Ciddiyeti ve HOMA İndeksi ile Olan İlişkisi (Mart 2020)
 • Perkütan Koroner Girişim Sırasında Sol Ana Koroner Arter Akut Tromboz Gelişimi (Aralık 2019)
 • Perikardiyosentezin Nadir Görülen Bir Komplikasyonu ve Yönetimi (Aralık 2019)
 • Retroaortik Seyreden En Yeni ve Uzun Ektopik Sol Ana Koroner Arter ve Klinik Takibi (Haziran 2019)
 • Periferik arter girişiminin ilginç bir komplikasyonu (Ekim 2018)
 • Long-term Results of One Cycle of Remote İschemic Preconditioning Applied Before Elective Percutaneous İntervention (Ağustos 2018)
 • Romatoid Artritli Hastalarda Kardiyo-Elektrofizyolojik Denge İndeksinin (iCEB) Değerlendirilmesi (Ağustos 2017)
 • Türkiye'de nonvalvüler atriyal fibrilasyon hastaları arasında vitamin K antagonistleri ve yeni oral antikoagülanların kullanımını değerlendirmek için epidemiyoloji çalışması. AFTER-2 (Mayıs 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bölgemizdeki koroner arter hastalarında anjiyotensin II tip 1 A1166C gen polimorfizmlerinin araştırılması (Ekim 2018)
 • ICD Hastalarında Saptanan Non-Susteined Ventriküler Taşikardi Epizodları Hastaneye Yatış ile İlişkilidir. (Ekim 2016)
 • Tek epizod iskemik önkoşullanmanın elektif perkütan koroner girişim sonrası myokardiyal yaralanma üzerine etkisi (Ekim 2016)
 • Romatoid Artritli Hastalarda Kardiyo-Elektrofizyolojik Denge İndeksinin (iCEB) Değerlendirilmesi (Ekim 2016)
 • Kronik atrial fibrilasyonu olan bir hastada dev biatrial trombüs (Ekim 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Dilate kardiyomiyopati, EF<%35, ne zaman ICD? (Mart 2020)
 • Ulusal Kardiyoonkoloji Toplantısı (Kasım 2019)

Yapılan Hakemlikler

 • Balkan Medical Journal (Mayıs 2020)
 • Kardiyoonkoloji'de Yenilikler Toplantısı (Aralık 2018)
 • Kardiyoonkoloji'de Yenilikler Toplantısı (Aralık 2018)
 • TROİA MEDİCAL JOURNAL (Kasım 2018)

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Prematüre koroner ateroskleroz gelişimi ile uzun kodlanmayan RNA ve mikro RNA' ların gen ekspresyonu arasındaki ilişki
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

» Verdiği Dersler

1.Basamakta Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım

 • Alaniçi Seçmeli Ders

Bradiaritmiler

Kardiyak Fizik Muayene

Kardiyomiyopatiler

Periferik Fizik Muayene

Perikardit ve Miyokarditler

Senkoplu Hastaya Yaklaşım