» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YILDIZ ERDURAN, G. and LORCU, F. (2020). The Investigation of Online Customer Complaints in the Banking Sector by Text Mining. Business & Management Studies: an International Journal, Vol 8, No 5, pp. 3835-3866. (Aralık 2020)
 • Kayıcı, H ve YILDIZ ERDURAN, G. (2020), Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in Üçlü Tasniflerinin Karşılaştırması, Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 47-62. (Ekim 2020)
 • LORCU, Fatma ve YILDIZ ERDURAN, Gamze. (2015) The Impact of Information Communication Technologies (ICT) on Health Indicators. Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 2, 1-10 (June 2015), ISSN: 2147-523718. (Haziran 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • YILDIZ ERDURAN, G. (2020). Web of Science'da Veri Madenciliği, 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 12-14 Şubat 2020, Ankara (Şubat 2020)
 • YILDIZ ERDURAN, G. ve LORCU,F. (2019). The Ranking of Upper Middle-Income Countries According to the Global Innovation Index, V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF’19), 226-236. (Nisan 2019)
 • YILDIZ ERDURAN, G. and LORCU, F. (2018). The Examination of Complaints About the Health Sector by Text Mining Analysis, Proceeding of The International Symposium for Production Research, In: Durakbasa N., Gencyilmaz M. (eds) Proceedings of the International Symposium for Production Research 2018. ISPR 2018. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92267-6_51. (Ekim 2018)
 • YILDIZ ERDURAN, G. ve Kayıcı, H. (2018). Edirne Mektuplarının Metin Madenciliği Analizi, VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Plovdiv, 108-113. (Temmuz 2018)
 • YILDIZ ERDURAN, G., “Sosyal Medyada Nefret Söyleminin Yeri”, Berlin International Social Sciences and Humanities Conferance, May 18-21,2017. (Mayıs 2017)
 • LORCU, F. Ve YILDIZ ERDURAN, G., “Ülkelerin Yolsuzluk Göstergeleri ve Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Gelişme Amaçları Karşılaştırılması”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences,september 1-4, 2016 Rome, Italy. (Eylül 2016)
 • YILDIZ ERDURAN, G., “Common Ground of Advertising Slogans”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 1-4, 2016 Rome, Italy. (Eylül 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2015) (Ekim 2015)
 • 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research andStatistics, Trakya University (Haziran 2015)
 • V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Eylül 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILDIZ ERDURAN G. ve LORCU F. (2021). Bilimsel Araştırma Türleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (1. Baskı), Editörler: Atilla Akbaba, Ankara: Detay Yayıncılık. (Mart 2021)
 • KOLAYLI G., YILDIZ ERDURAN G. ve LORCU F. (2020). Dijital Veri, Dijital(in) Ritmi (1. Baskı), Editörler: Selma Koç Akgül ve Betül Pazarbaşı. İstanbul: Hiperyayın. (Aralık 2020)
 • YILDIZ ERDURAN G. , KOLAYLI G. ve LORCU F. (2020). Dijital Platformlarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Dijital(in) Ritmi (1. Baskı), Editörler: Selma Koç Akgül ve Betül Pazarbaşı. İstanbul: Hiperyayın. (Aralık 2020)
 • YILDIZ ERDURAN G., LORCU (2017) F. Common ground of advertising slogans, Communication and Digital Media. ISBN 978-83-943963-3-6 (Ağustos 2017)
 • YILDIZ ERDURAN, Gamze (2015) The Attitudes Of Youth Towards Brand: Is It Addiction Or Loyalty? Current Approaches In Social Sciences. Bern: Peter Lang. ISBN 978- 3-631-66608-1.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • LORCU, F., YILDIZ ERDURAN G. Soul of Entrepreneurship, Entrepreneurship Education?,International Journal of Social Sciences and Education Research. 2(3), 1273-1287. (Aralık 2016) (Aralık 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILDIZ ERDURAN, G. (2020). Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ulusal Gazetelerinde İpsala, Her Yönüyle İpsala, İstanbul: Egem Basım Yayın. (Nisan 2020)
 • YILDIZ ERDURAN, Gamze. (2015) İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Editör Prof. Dr. Agah Sinan Ünsar Paradigma Yayınları: İstanbul.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Trakya Birlik Personelinin İş Değerleri ve Örgütsel Bağlılığının Ölçülmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Birlik-Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Digital Dünya İnovasyon

İşletme Yönetimi

İstatistik

Karar Teorisi

Makro Ekonomi

Marka Yönetimi

Mikro Ekonomi

Oyun Teorisi

Pazarlama Araştırmaları

Sayısal Yöntemler

Sosyal Ağ Analizi ve Büyük Veri

Sosyal CRM

Yönetim Bilişim Sistemleri