» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • LORCU, Fatma ve YILDIZ ERDURAN, Gamze. (2015) The Impact of Information Communication Technologies (ICT) on Health Indicators. Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 2, 1-10 (June 2015), ISSN: 2147-523718. (Haziran 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • YILDIZ ERDURAN, G., “Sosyal Medyada Nefret Söyleminin Yeri”, Berlin International Social Sciences and Humanities Conferance, May 18-21,2017. (Mayıs 2017)
 • LORCU, F. Ve YILDIZ ERDURAN, G., “Ülkelerin Yolsuzluk Göstergeleri ve Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Gelişme Amaçları Karşılaştırılması”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences,september 1-4, 2016 Rome, Italy. (Eylül 2016)
 • YILDIZ ERDURAN, G., “Common Ground of Advertising Slogans”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences,september 1-4, 2016 Rome, Italy. (Eylül 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2015) (Ekim 2015)
 • 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research andStatistics, Trakya University (Haziran 2015)
 • V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Eylül 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILDIZ ERDURAN G., LORCU (2017) F. Common ground of advertising slogans, Communication and Digital Media. ISBN 978-83-943963-3-6 (Ağustos 2017)
 • YILDIZ ERDURAN, Gamze (2015) The Attitudes Of Youth Towards Brand: Is It Addiction Or Loyalty? Current Approaches In Social Sciences. Bern: Peter Lang. ISBN 978- 3-631-66608-1.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • LORCU, F., YILDIZ ERDURAN G. Soul of Entrepreneurship, Entrepreneurship Education?,International Journal of Social Sciences and Education Research. 2(3), 1273-1287. (Aralık 2016) (Aralık 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILDIZ ERDURAN, Gamze. (2015) İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Editör Prof. Dr. Agah Sinan Ünsar Paradigma Yayınları: İstanbul.

» Verdiği Dersler

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Digital Dünya İnovasyon

İstatistik

Makro Ekonomi

Marka Yönetimi

Mikro Ekonomi

Pazarlama Araştırmaları

Sayısal Yöntemler

Sosyal Ağ Analizi ve Büyük Veri

Sosyal CRM

Yönetim Bilişim Sistemleri