» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Edirne Merkez İlçede Görev Yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına Yönelik Şiddetin Boyutu ve Nedenleri-Edirne 2019. (Kasım 2019)
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6.sınıf Öğrencilerine Yönelik Şiddet ve Nedenleri-Edirne 2019. (Kasım 2019)
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarıyla İlgili Düşünceleri, Memnuniyet Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi, EDİRNE – 2018. 2.Uluslararası, 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 13-17 Kasım 2018, Antalya. (Kasım 2018)