» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Çetrez-İşcan, G. Fazlıoğlu, Y. & Parlak, C. (2013).Review of the effects of informing the normal developing children who are in pre-school classes on their attitudes towards handicapped peers.Conferance Proceeding of International conference “Innovations Challenges and Tendencies ın The Post Modern Education”12-13 September 2013, Bulgaria. (Eylül 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Çetrez-İşcan, G. Ada-Tezcan, S. & Fazlıoğlu, Y. (2014).. Independent life skills ın autistic persons. in (Ed): (Y. Fazlıoğlu & B.R. Robbins). I am Here Try to Understant Me? (P. 191-219). Bulgaria: Kliment Ohridiski University Press.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Çetrez-İscan, G., Fazlıoğlu, Y. & Parlak, C. (2014). İlkokul Sınıflarına devam eden normal gelişim gösteren çocuklarin engelli akranlarina yönelik tutumlarının İncelenmesi. 23. Özel Eğitim Kongresi Bildirileri. (Kasım 2013)
  • Çetrez-İşcan, G. Eratay, E. (2004) Bolu İlindeki Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Çocukların Özbakım Ve Ev İçi Becerileri. 14. Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Özel Eğitimden Yansımalar, 39-56. Bolu (Kasım 2004)

» Verdiği Dersler

Çocukta Oyun Gelişimi

Engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Otistik Çocuklara Temel Becerilerin Kazandırılması

Otistik Çocukların Eğitimine Giriş

Özel Eğitim

uygulamalı davranış analizi

zihin engelliler ve eğitimi

Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi

zihin engellilere matemetik öğretimi

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu