» Biyografi

Funda Gündoğdu Alaylı lisans eğitimini Hacettepe Üniveristesi Orta Öğretim Matenatik Öğretmenliği Programında, Yüksek lisansını Trakya Üniveristesi Fen Fakültesi Matematik programında, doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında Matematik Eğitimi alanında tamamlamıştır. Halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Matematik eğitimi, geometri,  geometride şekil oluşturma, öğretmen eğitimi gibi çeşitli konularda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Türnüklü, E., Gündoğdu Alaylı, F. ve Akkaş, E. N. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgenlere İlişkin Algıları ve İmgelerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), Vol:13 (2), 1213-1232.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gündoğdu, F. and Telci, M. (2007). Related Fixed Point Theorem For Two Pairs Of Mappings On Two Fuzzy Metric Spaces. The Journal of Fuzzy Mathematics, 3, 15, 567-580.
 • Akkaş, E.N., Türnüklü, E ve Gündoğdu Alaylı, F. (2015). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi. Eylem Araştırması Örneği. International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, 4(3), 14-24.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Türnüklü, E, Akkaş, E. N. and Gündoğdu Alaylı, F. (2013). Mathematics Teachers’ Perceptions of Quadrilaterals and Understanding The Inclusion Relations. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya.
 • Gündoğdu Alaylı, F. ve Türnüklü, E. (2012). Geometrik Şekilleri Parçalarına Ayırma Çalışmalarında 6. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Stratejiler. 3. International Conference on New Trends In Education and Their İmplications, Antalya.
 • Gündoğdu Alaylı, F. and Türnüklü, E. (2011). Sixth Grade Primary Students’ Thinking about Geometric Composition. The 35th Conference of The International Group for The Psychology Of Mathematics Education, Ankara.
 • Başer, N. and Gündoğdu Alaylı, F., (2007). A Mathematics Attitude Scale For Primary School Students. The Fourth International Balkans Congress, Strara Zogara, Bulgaristan.
 • Gündoğdu Alaylı, F. and Akkan, E., (2005). The Evaluation Of Usage The Theory Of Multiple Intelligence By Second Level Mathematics Teachers of Primary Scholl Students. The Third International Balkans Congress, Makedonya.
 • Akkan, E. and Gündoğdu Alaylı, F., (2004). Anxiety To Mathematics Lesson In Educational Faculty Students. The Second International Balkans Congress, Edirne.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Gündoğdu- Alaylı, F. & Girit-Yıldız, D. (2018). Investigation of middle school preservice mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching relations of triangles. 13th Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye. (Eylül 2018)
 • Girit, D. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2017). Pre-Service Middle School Mathematics Teachers’ Mathematical Knowledge For Teaching Figural Pattern Generalization. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Gündoğdu-Alaylı, F. & Girit, D. (2017). Evaluation of Concept Maps Related to Solids. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Gündoğdu-Alaylı, F. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometriye İlişkin Algıları Proceedings of The Eighth International Congress of Educational Research Abstract books, p.302, Çanakkale. (Mayıs 2016)
 • Gündoğdu Alaylı, F., Türnüklü, E. And Akkaş, E.N. (2014). Pre-Service Primary Teachers’ Perceptions Of Quadrilaterals And Inclusions Relations. Proceedings of 9th International Balkans Education and Science Congress, Pages: 882-887. 16-18 October 2014, Edirne, Turkey. (Ekim 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Girit, D. & Gündoğdu Alaylı, F. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Sabit Değişen Şekil Örüntüsü Genellemesini Öğretmek İçin Matematik Bilgileri. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 396-414. (Eylül 2019)
 • Türnüklü, E., Gündoğdu-Alaylı, F. Ergin, A:S. ve Baştürk-Şahin, B.N. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Oluşturma Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 280-312.
 • Gündoğdu Alaylı, F. ve Türnüklü, E. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Geometrik Şekil Oluşturma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 445-479.
 • Gündoğdu Alaylı, F. ve Türnüklü, E. (2013). Geometrik Şekil Oluşturma ve Parçalarına Ayırma Problemlerinde Öğrenci Davranışları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 174-197.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Türnüklü, E., Akkaş, E.N. ve Gündoğdu Alaylı, F. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgen Algılarına Yönelik Bir Çalışma. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Gündoğdu Alaylı, F. ve Türnüklü, E. (2009). Geometrik Şekil Oluşturma ve Parçalarına Ayırma İle İlgili Etkinliklerde Öğrenci Davranışları. 8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Ankara.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Girit-Yıldız, D., Osmanoğlu, A. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2018). Matematik öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını fark etme becerisi: Bir video-örnek olay çalışması. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye. (Ekim 2018)

Projeler

 • "Edirne Bilim Ve Teknolojiyle Buluşuyor.”( 117B200 No'lu Tübitak 4007 Projesi, Atölye Lideri)

» Verdiği Dersler

Genel Matematik I

Genel Matematik II

Geometrik Düşünme Gelişimi

Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri II

Topluma Hizmet Uygulamaları