» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Türnüklü, E., Gündoğdu Alaylı, F. ve Akkaş, E. N. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgenlere İlişkin Algıları ve İmgelerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), Vol:13 (2), 1213-1232.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Gündoğdu, F. and Telci, M. (2007). Related Fixed Point Theorem For Two Pairs Of Mappings On Two Fuzzy Metric Spaces. The Journal of Fuzzy Mathematics, 3, 15, 567-580.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Türnüklü, E, Akkaş, E. N. and Gündoğdu Alaylı, F. (2013). Mathematics Teachers’ Perceptions of Quadrilaterals and Understanding The Inclusion Relations. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya.
  • Gündoğdu Alaylı, F. ve Türnüklü, E. (2012). Geometrik Şekilleri Parçalarına Ayırma Çalışmalarında 6. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Stratejiler. 3. International Conference on New Trends In Education and Their İmplications, Antalya.
  • Gündoğdu Alaylı, F. and Türnüklü, E. (2011). Sixth Grade Primary Students’ Thinking about Geometric Composition. The 35th Conference of The International Group for The Psychology Of Mathematics Education, Ankara.
  • Başer, N. and Gündoğdu Alaylı, F., (2007). A Mathematics Attitude Scale For Primary School Students. The Fourth International Balkans Congress, Strara Zogara, Bulgaristan.
  • Gündoğdu Alaylı, F. and Akkan, E., (2005). The Evaluation Of Usage The Theory Of Multiple Intelligence By Second Level Mathematics Teachers of Primary Scholl Students. The Third International Balkans Congress, Makedonya.
  • Akkan, E. and Gündoğdu Alaylı, F., (2004). Anxiety To Mathematics Lesson In Educational Faculty Students. The Second International Balkans Congress, Edirne.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Türnüklü, E., Akkaş, E.N. ve Gündoğdu Alaylı, F. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgen Algılarına Yönelik Bir Çalışma. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
  • Gündoğdu Alaylı, F. ve Türnüklü, E. (2009). Geometrik Şekil Oluşturma ve Parçalarına Ayırma İle İlgili Etkinliklerde Öğrenci Davranışları. 8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Ankara.