» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Antik Dönem Fresk Yapım Teknikleri", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2/4, 95-105.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • “Ayasuluk Tepesi ve Aziz Yuhanna Kilisesi 2014-2015 Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri, Cilt 3, Ankara 2017, s. 253-262.
  • “From the west to the east of the Mediterranean Sea: spanish lustre-wares from Ayasuluk Hill (İzmir/Turkey)”, In &Around Ceramiche e comunita: Secondo convegno tematico dell’AIECM3, Firenze, s. 185-187.
  • “2012 Yılı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, XXXV. Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri, Cilt 3, Ankara 2014, s. 486-504.
  • "Anadolu Mağara Resimlerinde EstetikKaygı Var mıydı?", I. Türkiye Estetik Kongresi Bildirileri (22-24 Kasım 2006), ODTÜ, Ankara.
  • "Klazomenai Pişmiş Toprak Lahitleri: Üretim ve Bezeme Teknikleri", II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildirileri (17-30 Haziran 2002), Eskişehir.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "Ayasuluk Kalesi Kazılarında Bulunmuş Bir Myken Vazosu Üzerine", Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan Kitabı, Ed. Celal Şimşek – Bahadır Duman – Erim Konakçı, Ege Yayınları, İstanbul.
  • "Arkaik Dönem Etrüsk ve Anadolu Mezar Resimlerinin Karşılaştırılması", İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Ed. Işık Şahin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Edirne.
  • "Two Clazomenian Sarcophagi in Epehesos Museum Selçuk", SYNERGIA Festschrift für Friedrich Krinzinger, Viyana.

» Verdiği Dersler

Anadolu'nun Kültürel Mirası

Anadolu’da Duvar Resim Sanatı

Antik Hellen Tarihi

Arkeolojiye Giriş

Minos Uygarlığı