» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Taş M, Yılmaz Ş, Bulut E, Polat Z, Taş A. (2017). Otoacoustic emissions in young children with autism. The Journal of International Advanced Otology, Doi: 10.5152/iao.2017.3105.
 • Yılmaz Ş, Taş M, Bulut E, Nurçin E. (2017). Assessment of reduced tolerance to sound (hyperacusis) in University Students. Noise & Health, 19(87): 73-78.
 • Ercan ZG, Yılmaz Ş, Taş M, Aral N (2016). Investigation of Visual Motor Integration Skills in Children With Speech Sound Problems. Percept Mot Skills, 123(3):624-636.
 • Yılmaz Ş, Karasalihoğlu AR, Taş A, Yağız R, Taş M. (2006) Otoacoustic emissions in young adults with a history of otitis media. J laryngol otol, 120: 103-107
 • Yılmaz Ş, Başar P, Gisel EG. (2004) Assessment of feeding performance in patients with cerebral palsy. Int J Rehabil Res, 27(4): 325-329
 • Başar P, Yılmaz Ş, Haberfellner H. (2003). Use of an Innsbruck sensorimotor activator and regulator (ISMAR) in the treatment of oral motor dysfunctions. Int J Rehabil Res, 26(1): 57-59.
 • Yılmaz S, Özlü Y, Ekuklu G (1999). The effect of dental training on the reactions of mentally handicapped children's behavior in the dental office.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • yılmaz Ş, taş M. (2018). Investigation of children with speech language delay in terms of some risk factors. International 7. Trakya Family Medicine Congress. (Mart 2018)
 • Yılmaz Ş, Taş M (2018) Hearing problems in children with Down syndrome. 7. Trakya Family Medicine Congress. 21-25 March, Edirne Turkey

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YILMAZ Ş, Fazlıoğlu Y. (2018). Investigation of Picture Storybooks for Preschoolers In Terms Of Mental State Information. In: H. Asutay ve D.Y.Ergin (eds) Balkan Eğitim Araştırmaları (Balkan Educational Studies), 395-402. Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-201-6.
 • Yılmaz Ş, Taş M, Tezel D. Dil-konuşma Sorunlarıyla İlkokula Başlayan Çocuklar. In: H. Asutay (ed) Balkan Eğitim Araştırmaları (Balkan Educational Studies), 529-537. Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-213-9.
 • Yılmaz Ş, Tezel D. Okul Öncesi Öykülerin Kişilik Özelliklerine Yapılan Atıflar Açısından İncelenmesi. In: H. Asutay, SD Baytar, ZH Ünal, D Yılmaz, S Gürel, T Öztürk (eds) Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature). Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-191-0.
 • Yılmaz Ş, Tezel D, Taş M. Okul Öncesi Dönemindeki Çocuklar ve Ailelerinin Yaşamımda Kitabın Yeri. In: H. Asutay, SD Baytar, ZH Ünal, D Yılmaz, S Gürel, T Öztürk (eds) Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature). Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-191-0.
 • Characteristics of Children with Speech Sound Problems with Unknown Origin and of Their Parents. A. Y. Kaptanoğlu (ed), A Current Perspective on Health Sciences (s. 305-313)
 • Communication, Language, And Theory of Mind. Y. Fazlıoğlu, R. Robbins (eds), I am Here…Try to Understand Me.Bulgaria: St. Kliment Ohridski University Press. ISBN: 978-954-07-3683-9

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bulut E, Nurçin E, Yılmaz Ş, Gülseven Güven S, Taş M. (2019) Evaluation of the Olivocochlear Efferent System Activation After Exposure to Music in Young Individuals. JAREM 9(1): 38-44.
 • YILMAZ ŞULE, Taş M, Tezel D. (2018). Dil ve/veya konuşma sorunu olan çocukların annelerinde depresif belirtiler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 261-283.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yılmaz Ş (2019). Erken Çocuklukta Dil ve Konuşma Gelişimi. In. Fazlıoğlu Y, Erdem HŞ.Özel Gereksinimli Çocuklar Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim. Ankara: Vize Akademi (Eylül 2019)

» Verdiği Dersler

dil ve konuşma bozuklukları

dil ve otizm

dil ve sosyal biliş gelişimi

konuşma akustiği ve fonetik

özel eğitim

sosyal biliş ve çocuk kitapları