» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Pre-therapy Iodine-131 Uptake Value as a Prediction Method for Metastatic Lymph Node Status in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma (Kasım 2017)
 • A Lesion based and Sub-regional Comparison of FDG PET/CT and MDP Bone Scintigraphy in Detection of Bone Metastasis in Breast Cancer (Kasım 2017)
 • Incidental Detection of Subcutaneous Myopericytoma of Trunk on FDG PET/CT and Bone Scintigraphy for Imaging of Colon Cancer
  9
  ATIF
 • Bilateral symmetrical adrenal hypermetabolism on FDG PET/CT due to Cushing syndrome in well differentiated neuroendocrine carcinoma
  4
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Animal Models for the Evaluation of Theranostic Radiopharmaceuticals (Nisan 2020)
 • Primary Pulmonary Lymphoepithelioma-like Carcinoma on FDG PET/CT
  3
  ATIF
 • Tiroid Kanserli Bir Hastada İyot-131 Tedavisi Sonrası Taramada Sakral Metastazı Taklit Eden Ektopik Pelvik Böbrek
  1
  ATIF
 • Microcalcified Hepatic Metastases Incidentally Detected on F-18 NaF PET/CT in a Patient with Prostate Cancer
  2
  ATIF
 • Splenic infarction as a pitfall on labeled red blood cell imaging

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The Diagnostic Ability and Additional Clinical Value of SPECT/CT To Standard Planar Imaging in Tc-99m RBC Scintigraphy (Nisan 2019)
 • 68Ga-PSMA PET/CT Interobserver Agreement: Preliminary Results of a Lesion Based and Subregional Comparison Study (Ekim 2018)
 • Pretherapy I 131 uptake value as a prediction method for metastatic lymph node status in patients with differentiated thyroid carcinoma

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • F-18 FDG PET/CT in primary and metastatic pleural involvement
 • Diffusely Increased Splenic Fluorodeoxyglucose Uptake in Lung Cancer Patients
  2
  ATIF
 • Sintigrafi-SPECT-SPECT/BT ile Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi:Ürolojik Hastalıklar
 • F-18 FDG PET/BT’xxde malign hastaligi taklit eden sarkoidoza bagli FDG tutulumlari: 7 hastanin degerlendirilmesi
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Unikompartmantal Diz Protezinde Sintigrafik Gevşeme Bulguları (Nisan 2019)
 • Ga-68 PSMA'nın Böbrek Fonksiyon Değerlendirmesindeki Yeri: Ga-68 PSMA PSMA Bulgularının MAG-3 Bulguları ile Karşılaştırması (Nisan 2019)
 • Post-travmatik Beyin Omurilik Sıvısı Rinoresinin SPECT/BT ile lokalizasyonu (Nisan 2018)
 • Ensefalit Tanısında FDG PET/BT'nin Yeri (Nisan 2018)
 • Akciğer kanserinde diffüz artmış dalak tutulumu
 • Toksik ve Multisistemik Sarkoidozlu Hastalarda FDG PET/BT Bulguları (Mayıs 2015)
 • Primer ve Metastatik Plevral Lezyonlarda F-18 FDG PET/BT’nin Yeri

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı, Bölüm adı:(90Y ibritumomab tiuxetan (Zevalin) ve 131I tositumomab (Bexxar) Tedavisi)
 • Deney Hayvanlarında Moleküler Görüntüleme, Bölüm adı:(Görüntüleme Protokolleri)

» Verdiği Dersler

Gastrointestinal Sistemde Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Fiziği

Nükleer Tıp Uygulamaları

Nükleer Tıpta En Sık Kullanılan Tetkikler (Alan içi seçmeli)

Radyofarmasötikler ve Radyonüklidler

Solunum Sistemi Hastalıklarının Tanısında Nükleer Tıp Yöntemleri