» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 68Ga-PSMA-I&T-PET/CT interobserver and intraobserver agreement for prostate cancer: a lesion based and subregional comparison study among observers with different levels of experience (Mayıs 2021)
  1
  ATIF
 • Pre-therapy Iodine-131 Uptake Value as a Prediction Method for Metastatic Lymph Node Status in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma (Kasım 2017)
 • A Lesion based and Sub-regional Comparison of FDG PET/CT and MDP Bone Scintigraphy in Detection of Bone Metastasis in Breast Cancer (Kasım 2017)
 • Incidental Detection of Subcutaneous Myopericytoma of Trunk on FDG PET/CT and Bone Scintigraphy for Imaging of Colon Cancer
  9
  ATIF
 • Bilateral symmetrical adrenal hypermetabolism on FDG PET/CT due to Cushing syndrome in well differentiated neuroendocrine carcinoma
  5
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Animal Models for the Evaluation of Theranostic Radiopharmaceuticals (Mart 2021)
 • The Diagnostic Contribution of SPECT/CT Imaging in the Assessment of Gastrointestinal Bleeding: Especially for Previously Operated Patients (Şubat 2021)
 • Primary Pulmonary Lymphoepithelioma-like Carcinoma on FDG PET/CT
  5
  ATIF
 • Ectopic Pelvic Kidney Mimicking Sacral Metastasis on Post-Therapy Iodine-131 Scan of a Thyroid Cancer Patient.
  3
  ATIF
 • Microcalcified Hepatic Metastases Incidentally Detected on F-18 NaF PET/CT in a Patient with Prostate Cancer
  2
  ATIF
 • Splenic infarction as a pitfall on labeled red blood cell imaging

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Analysis of Pediatric Patients Requiring PET/CT and Additional Other Nuclear Medicine Methods in the management of cancer (Eylül 2021)
 • Relationship of F-18 FDG PET/CT Imaging Findings with Bone Trauma Age (Eylül 2021)
 • Incidental Renal Mass on PET/CT in Lung Cancer Patients, Evaluation With Histopathological Radiological And Clinical Findings: Pearls, Pittfals and False Positivities (Eylül 2021)
 • Targeted Radionuclide Therapy with Lu 177-Dotatate, Iodine 131-Mibg and RAI in Children: Applicability and Efcacy (Eylül 2021)
 • Kanser Tanısı/Evrelemesi Amacıyla Trakya Üniversitesi’nde PET/BT Görüntülemesi Yapılan Hastaların Mesleksel Faktörler Başta Olmak Üzere Demografik Analizi (Mart 2021)
 • The contribution of protocol selection to diagnostic accuracy in MIBI parathyroid scintigraphy: reevaluation with SPECT/CT and histopathologic findings. (Ekim 2020)
 • The Role of Ga-68 PSMA PET / CT in Predicting Lu-177 PSMA Effectiveness: Can We Project the Ga-68 DOTA PET / CT and Lu-177 DOTA Treatment Experience to PSMA? (Ekim 2020)
 • Do Histological Patterns of Primary Tumor Predict Metabolic Patterns detected by FDG PET/CT in Differentiated Thyroid Cancer Patients (Ekim 2020)
 • The Diagnostic Ability and Additional Clinical Value of SPECT/CT To Standard Planar Imaging in Tc-99m RBC Scintigraphy (Nisan 2019)
 • 68Ga-PSMA PET/CT Interobserver Agreement: Preliminary Results of a Lesion Based and Subregional Comparison Study (Ekim 2018)
 • Pretherapy I 131 uptake value as a prediction method for metastatic lymph node status in patients with differentiated thyroid carcinoma

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • F-18 FDG PET/CT in primary and metastatic pleural involvement
 • Diffusely Increased Splenic Fluorodeoxyglucose Uptake in Lung Cancer Patients
  8
  ATIF
 • Sintigrafi-SPECT-SPECT/BT ile Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi:Ürolojik Hastalıklar
 • F-18 FDG PET/BT’xxde malign hastaligi taklit eden sarkoidoza bagli FDG tutulumlari: 7 hastanin degerlendirilmesi
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda PET/BT’deki Tesadüfi Böbrek Lezyonlarının Histopatolojik ve Radyolojik İncelenmesi. (Mayıs 2021)
 • Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda PET/BT’deki Tesadüfi Böbrek Lezyonlarının Histopatolojik ve Radyolojik İncelenmesi. (Mayıs 2021)
 • FDG PET/BT’de Saptanan Senkron Malignitelerin Metabolik Karakterizasyonu ve Histopatolojik Tipler ile İlişkisi. (Mayıs 2021)
 • F-18 FDG PET/BT Görüntüleme Bulgularının Kemik Travma Yaşı ile İlişkisi (Mayıs 2021)
 • Nükleer Tıpta Tanı ve Tedavi Amacıyla PET/BT ve İlave Görüntüleme İhtiyacı Duyulan Pediatrik Hasta Grubu Analizi (Mayıs 2021)
 • MIBI Paratiroid Sintigrafisinde Protokolün Katkısı: Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Işığında Yeniden Değerlendirme. (Kasım 2020)
 • LU-177 PSMA Etkinliği Öngörmede GA-68 PSMA’nın Yeri: GA-68 DOTA/LU-177 DOTA Tecrübesini, PSMA’ya Yansıtabilir miyiz? (Kasım 2020)
 • Diferansiye Tiroit Kanseri Evrelemesinde FDG PET/BT: Histolojik Özelliklerin Metabolik Bulgularla İlişkisi. (Kasım 2020)
 • Unikompartmantal Diz Protezinde Sintigrafik Gevşeme Bulguları (Nisan 2019)
 • Ga-68 PSMA'nın Böbrek Fonksiyon Değerlendirmesindeki Yeri: Ga-68 PSMA PSMA Bulgularının MAG-3 Bulguları ile Karşılaştırması (Nisan 2019)
 • Post-travmatik Beyin Omurilik Sıvısı Rinoresinin SPECT/BT ile lokalizasyonu (Nisan 2018)
 • Ensefalit Tanısında FDG PET/BT'nin Yeri (Nisan 2018)
 • Akciğer kanserinde diffüz artmış dalak tutulumu
 • Toksik ve Multisistemik Sarkoidozlu Hastalarda FDG PET/BT Bulguları (Mayıs 2015)
 • Primer ve Metastatik Plevral Lezyonlarda F-18 FDG PET/BT’nin Yeri

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı, Bölüm adı:(90Y ibritumomab tiuxetan (Zevalin) ve 131I tositumomab (Bexxar) Tedavisi)
 • Deney Hayvanlarında Moleküler Görüntüleme, Bölüm adı:(Görüntüleme Protokolleri)

» Verdiği Dersler

Gastrointestinal Sistemde Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Fiziği

Nükleer Tıp Uygulamaları

Nükleer Tıpta En Sık Kullanılan Tetkikler (Alan içi seçmeli)

Radyofarmasötikler ve Radyonüklidler

Solunum Sistemi Hastalıklarının Tanısında Nükleer Tıp Yöntemleri