» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okullarında Okuyan Erkek Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algısı (Temmuz 2018)
  • Yabancı Dil Öğrenenlerin Yazılı Ürünlerinde Bağlaç Kullanımı (Temmuz 2018)
  • Kayıp edat 'to' (Ağustos 2017)
  • ERKEKLERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISI: EDİRNE ÖRNEĞİ (Ağustos 2017)
  • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümündeki İleri Düzey Dil Becerilerine Sahip Bir kısım Öğrenci Niçin 'to' Edatını 'listen' Fiili ile Birlikte Kullanmazlar? (Kasım 2015)
  • Dil Becerilerinin Öğretimi: Bir Ders Tasarım Örneği (Nisan 2015)
  • Kadınların Güçlendirilmesi Açısından Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi KA.DER Ortaklı Edirne Farkındalık Çalışması Örneği (Ekim 2014)
  • Ev İşçiliğinde Temizlik İşçileri - Edirne Ölçeği (Ekim 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Yabancı Dil Öğrencilerinin Yazılı Ürünlerinde Bağlaç Kullanımı (Temmuz 2018)

» Verdiği Dersler

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Topluma Hizmet Uygulamaları

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği