» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Memi ZG, Akın Fİ, Doğan İG, Öztora S, Dağdeviren HN. ''Nereden Çıktı Bu Baş Ağrısı'' e-Poster Presentation / Case Report, 9. International Trakya Family Medicine Congress, 05-08 March 2020, Edirne, Proceedings Book: 181 (Mart 2020)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • 6th Conference of the Association GP/FM SEE (Kasım 2019)
  • 8. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2019)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • 13. Aile Hekimliği Güz Okulu (Ekim 2019)