» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Bir ofis yapısı örneğinde ısıl konfor ve iç hava kalitesinin incelenmesi MEGARON, 2017; 12(1), 27-40 (Nisan 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mıhlayanlar E., Umaroğulları F., Arabulan, S., “Wooden Carcase System In Traditional Housing Architecture: Edirne Sample”, Yambol Technical Collage, Bulgaristan, Mayıs-2009 (Mayıs 2009)
 • Umaroğulları F., Mıhlayanlar E., “The Effect Of Transparent Surface Aspect To Saving Heat Energy”, Yambol Technical Collage, Bulgaristan, Mayıs-2009 (Mayıs 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • BİR KOMŞULUK BİRİMİ OLARAK KAT BAHÇELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (Nisan 2017)
 • Edirne Kent Merkezinde Yeniden Kullanım: Harbiye Kışlası/Mimarlık Fakültesi (Nisan 2014)
 • Polistren Panel/ Betonarme Kalıcı Kalıp Sistemlerinin Kullanımı-Edirne üniversite Yaşam Merkezi Örneği (Eylül 2012)
 • Çift Kabuk Sistemlerinin Gelişimi ve Kullanımı (Eylül 2012)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Öztürk, B., “Use Of The Concrete/Polystyrene Sandwıch Bearıng Panel Systems In Edırne, Unıversıty Lıvıng Center “, International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:343-349,13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E., Kartal, S., “Development And Nowadays Usage Of Double-Skin Facade Systems” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:406-411, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Umaroğulları F., Mıhlayanlar E., “Konutlarda Duvar Elemanlarını Oluşturan Katmanların Sıralanışının Su buharı Geçişi Açısından Önemi”, III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Tarihsel Kent Ve Yöresel Mimaride Konut, Edirne, 2007. (Nisan 2007)
 • Umaroğulları, F., Kartal, S., “Edirne Tarihi Kagir Yapılarında Kullanılan Metal Elemanların Sorunları Ve Koruma Önerileri”, II. Uluslararası Sinan Konferansı, Edirne, Nisan-2006 (Nisan 2006)
 • Kartal S., Umaroğulları F., Mıhlayanlar E., Gazbeton ve Tuğlanın Isıl Atalet Davranışları İle İlgili Bir Araştırma’, 4th. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2005 (Mayıs 2005)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • ÖZDAMAR Melek, UMAROĞULLARI Filiz, "EDİRNE KENT MERKEZİNDE FARKLI YAPILAŞMA BÖLGELERİNDE ESKİ VE YENİ KOMŞULUK OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ" 10. Sinan Sempozyumu, s. 435-444 (Nisan 2017)
 • Umaroğulları F, 6-17 Haziran 2005 tarihinde “Nato-Advanced Study Institute on Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption” konulu yaz okuluna “Thermal Energy Conservation in Double Glazing Units” başlıklı poster sunumu (Haziran 2005)
 • Mıhlayanlar E., Umaroğulları F., Kartal S., ‘Isı Yalıtım Sistemlerinin Maliyetleri Hesapları Açısından Karşılaştırılması’, 4th. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2005 (Mayıs 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • T. Ç. HATIPLER-F. UMAROGULLARI, Balkanlarda Bektasilik ve Bektasi Tekkeleri, Insan ve Toplum Bilimleri Arastirmalari Dergisi, sayı 6, no. 1, s. 458-481, -TÜRKIYE, 3, 2017 (Ocak 2017)
 • E. MIHLAYANLAR-F. UMAROGULLARI, Kalker Tas Duvarlarda Sicaklik ve Nem Performansinin Incelenmess, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 313-321, Adana-TÜRKIYE, 6, 2016
 • Umaroğulları, F., G. Z. Gedik, Mıhlayanlar, E, “Periyodik Rejimde Yalıtımlı ve Yalıtımsız Betonarme Duvarlarda Yoğuşma Denetimi: Edirne Örneği” Megaron e-dergi 6, sayı no:1 (2011). (Aralık 2011)
 • Umaroğulları F., Kartal S., “Binalarda Kullanılan Yüksek Teknoloji Ürünü Saydam Elemanların Isıl Ve Optik Özellikleri” T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Aralık 2005 (Aralık 2005)
 • Mıhlayanlar, E, -Umaroğulları, F, ‘Isı Yalıtımı Konusunda Sektördeki Kullanıcıların Tercihlerinin Belirlenmesi - Trabzon Örneği’, Yalıtım Dergisi, S ayı:76, Sayfa: 48, 54 (Ocak –Şubat 2009)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • BİNALARDA RADON VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Mayıs 2016)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Kartal, S., “Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi - Edirne Örneği”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Nisan, 2011, İzmir (Nisan 2011)
 • Mıhlayanlar E., Kartal S., Umaroğulları F., “Isı Kayıpları Açısından Isı Köprülerinde Uygulanan Yalıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, Mart-2010, İstanbul (Mart 2010)
 • Umaroğulları F., Gedik, G.Z. Mıhlayanlar E., “Periyodik Rejim Şartlarında Betonarme Elemanlarda Yoğuşma Kontrolü-Edirne Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, Mart-2010, İstanbul (Mart 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Mıhlayanlar, E, , Umaroğulları,F., Kartal, S., “Binalarda Enerji verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi- Edirne Örneği”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir. Poster sunum.

Projeler

 • Kalkinma Bakanligi, Trakya Üniversitesi Tematik Teknopark Fizibilite Raporu, Bu projenin genel amaci;Trakya Bölgesinin üretim altyapisinin gelistirilmesidir. Trakya Üniversitesineait Istanbul-Edirne karayolu üzerinde, Prof.Dr.Ahmet T. Karadeniz Yerleskesinde bulunan 48.038,59m2 arazide yapilmasi planlanan Tematik Teknopark fizibilite raporunun hazirlanarak, TrakyaBölgesinin üretim altyapisinin gelistirilmesine katkida bulunulmasi hedeflenmektedir. Böyleliklemimari ve mühendislik projeleri çizilecek Teknopark yerleskesinde ofis, laboratuvar ve üretimalanlarinin büyüklüklerinin saptanmasi,altyapi ve üstyapi ihtiyaçlarinin belirlenmesi ve Teknoparkyerleskesinin hizmet saglayacagi tematik alanlarin ortaya konulmasi saglanacaktir., Baslangiç Tarihi: 12.01.2017, Bitis Tarihi : 13.04.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi (Mart 2017)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Egitim Yapilarinda Iç Hava Kalitesinin Arastirilmasi, Iç ortam hava kalitesi, Baslangiç Tarihi: 01.10.2014, Bitis Tarihi : 20.09.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi “Edirne Anıtları Serisi: 1 Dini Yapılar” Araştırma projesinde görev alma, 2012- 2015 (Araştırma projesi) (Mayıs 2015)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Egitim Yapilarinda Iç Hava Kalitesinin Arastirilmasi, Iç ortam hava kalitesi, Baslangiç Tarihi: 01.10.2014, Bitis Tarihi : 20.09.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Tübap-121-2012) Oymael, S., Mıhlayanlar, E., Kartal, S., Umaroğulları, F., Bozacı, M.K., Puyan, S., "Edirne’de Merkezî Kamu Binalarının Deprem Risk ve Hasar Tespitinin Belirlenmesi", (Ocak 2014)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Edirne de Merkezî Kamu Binalarinin Deprem Risk ve Hasar Tespitinin Belirlenmesi, Baslangiç Tarihi: 09.08.2012, Bitis Tarihi : 21.01.2014,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Egitim Yapilarinda Iç Hava Kalitesinin Arastirilmasi, Iç ortam hava kalitesi, Baslangiç Tarihi: 01.10.2014, Bitis Tarihi : 20.09.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi; “Yapı kabuğundaki Yalıtımın Yerinin ve Kalınlığının Yoğuşma Denetimi Açısından Deneysel ve Sayısal Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı Proje (Proje no : Tübap 2008-66, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Esma MIHLAYANLAR, Diğer araştırmacılar ; Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik, Arş. Gör. Filiz Umaroğulları) (Doktora tezi kapsamında yürütülmüştür) (Temmuz 2011)

Diğer

 • Akustik-Mekan, Trakya Üniversitesi/Yeni Yüzyil Üniversitesi, WORKSHOP /, 16 saat, Burak Kaan Yilmazsoy, Esma Mihlayanlar, Rifat Çelebi, Sedef Acar, Edirne-TÜRKIYE, 04.11.2016-05.11.2016
 • Akustik-Mekan, Trakya Üniversitesi/Yeni Yüzyil Üniversitesi, WORKSHOP /, 16 saat, Burak Kaan Yilmazsoy, Esma Mihlayanlar, Rifat Çelebi, Sedef Acar, Edirne-TÜRKIYE, 04.11.2016-05.11.2016
 • Umaroğulları F., “Isı yalıtımı ve EPS” Politek Firması Tarafından düzenlenen seminere çağrılı konuşmacı olarak “Binalarda Isı Kayıpları ve TS 825 Standardı” başlıklı sunumu ile katılmıştır, Trabzon, 2007 (Nisan 2007)
 • İyem; İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Su Yalıtımı” Eğitimine Katılmıştır (Şubat-2003) (Şubat 2003)
 • İyem; İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” Eğitimine Katılmıştır (Şubat-2003) (Şubat 2003)

» Verdiği Dersler

Deney Planlama (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Mimari Anlatım Teknikleri

 • Mimari anlatım için gerekli araç ve gereçlerin tanıtımı ve kullanma
  ilkeleri, çizgi, ölçek, ölçülendirme kavramları, ölçeklere bağlı olarak mimari
  proje anlatım özellikleri, grafik anlatımlar, perspektif çizimler konularında
  temel bilgiler ve bunlara ilişkin uygulamalar.

Mimari Proje Dersleri

Perspektif ve Gölge

 • Paralel
  (aksonometrik) Perspektiflerden Mimari Anlatımda Yararlanma, Konik Perspektifin
  Genel İlkeleri, Merkezi Kaçma ve Derinlik Ölçü Metodundan Yararlanarak İç
  Perspektif Çizimi Kaçma ve Bakış Noktaları İlişkileri ve Mimari Elemanlarda İç
  ve Dış Perspektif Uygulamaları  Mimaride
  Gölge ve uygulamaları.

Tasarı Geometri

 • İzdüşüm kavramı, nokta, doğru, düzlem, özel doğru ve düzlemlerin tanımlanması ve düzlem yüzey arakesitleri, değişik konumlu cisim izdüşümleri, ilişkileri ve
  problemleri, açınımlar.

Yapı Biyolojisi (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Yapı Projesi

Yapıda Saydamlık

 • Mimaride kullanılan saydam elemanların sınıflandırılması ve yapılarda kullanımı

Yapılarda Cephe Sistemleri

 • Cephe sistemlerine etki eden faktörler, çevresel ve teknolojik faktörler. Kesit sistemlerine göre sıcak ve soğuk duvarlar. Yük taşıyan cephe sistemleri, ön üretimli cephe panelleri, giydirme cephe sistemleri, çift kabuk cephe sistemleri ve uygulama örneklerinin irdelenmesi.