» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Evaluation and Treatment Results of Ovarian Cysts in Childhood and Adolescence: A Multicenter, Retrospective Study of 100 Patients. Aydin BK, Saka N, Bas F, Yilmaz Y, Haliloglu B, Guran T, Turan S, Bereket A, Yesiltepe Mutlu G, Cizmecioglu F, Hatun S, Bezen D, Tutunculer F, Cebeci N, Isguven P, Memioglu N, Ercan O, Poyrazoglu S, Bundak R, Darendeliler F. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2017 Aug;30(4):449-455. doi: 10.1016/j.jpag.2017.01.011 (Ağustos 2017)
 • Etiological evaluation of primary congenital hypothyroidism cases. Bezen D, Dilek E, Torun N, Tütüncüler F. Turk Pediatri Ars. 2017 Jun 1;52(2):85-91. doi:10.5152/TurkPediatriArs.2017.3989. (Haziran 2017)
 • Evaluation of therapeutics management patterns and glycemic control of pediatric type 1 diabetes mellitus patients in Turkey: A nationwide cross-sectional study. Hatun Ş, Demirbilek H, Darcan Ş, Yüksel A, Binay C, Şimşek DG, Kara C, Çetinkaya E, Ünüvar T, Uçaktürk A, Tütüncüler F, Cesur Y, Bundak R, Sağlam H, Şimşek E, Bereket A; Turkish Pediatric Diabetes Research Group.Diabetes Res Clin Pract. 2016 Sep;119:32-40. doi: 10.1016/j.diabres.2016.04.059. (Eylül 2016)
 • Evaluation of pituitary function in cases with the diagnosis of pediatric mild traumatic brain injury: Cross-sectional study H Aylanç, F Tütüncüler, N Süt. J Neurosci Rural Pract. 2016 Oct-Dec;7(4):537-543. (Eylül 2016)
  1
  ATIF
 • Çinko Kullanımı Sırasında Selim Geçici Hiperfosfatazemi Gelişen Bir Olgu. Ayça Bilge Sönmez, İlter Arifoğlu, Ahmet Yıldırım, Filiz Tütüncüler. TPA-3158.REV-3 Tem 22, 2016 Kabul Edildi (Temmuz 2016)
 • The Etiology and Clinical Features of Non-CAH Gonadotropin-Independent Precocious Puberty: A Multicenter Study. Atay Z, Yesilkaya E, Erdeve SS, Turan S, Akin L, Eren E, Doger E, Aycan Z, Abali ZY, Akinci A, Siklar Z, Ozen S, Kara C, Tayfun M, Sari E, Tutunculer F, Karabulut GS, Karaguzel G, Cetinkaya S, Saglam H, Bideci A, Kurtoglu S, Guran T, Bereket A. J Clin Endocrinol Metab. 2016 May;101(5):1980-8. doi: 10.1210/jc.2015-3500. (Mayıs 2016)
  6
  ATIF
 • Vitamin D receptor mutations in patients with hereditary 1,25-dihydroxyvitamin D-resistant rickets.Malloy PJ, Tasic V, Taha D, Tütüncüler F, Ying GS, Yin LK, Wang J, Feldman D.Mol Genet Metab. 2014 Jan;111(1):33-40. (Ocak 2014)
  22
  ATIF
 • The exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism and response to growth hormone therapy in growth hormone deficiency and Turner syndrome: a multicenter study. F Baş, F Darendeliler, Z Aycan, E Çetinkaya, M Berberoğlu, Z Şıklar, Gönül Öcal, Özlem Timirci, Semra Çetinkaya, Şükran Darcan, D Gökşen Şimşek, Aysun Bideci, Peyami Cinaz, Ece Böber, Korcan Demir, Abdullah Bereket, Serap Turan, M Emre Atabek, Filiz Tütüncüler, Turgay İsbir, Nilüfer Bozkurt, S Kabataş Eryılmaz, Ozan Uzunhan, B Küçükemre Aydın, Rüveyde Bundak. Horm Res Paediatr. 2012;77(2):85-93. doi: 10.1159/000335172. (Mart 2012)
  2
  ATIF
 • Iatrogenic Cushing Syndrome Due to Topical Steroid Administration in an Infant.Filiz TÜTÜNCÜLER, Mustafa TEKİN, Demet BALCI, Özlem ŞAHALOĞLU Trakya Univ Tip Fak Derg 2010 27 (1), 95-97 (Mart 2010)
 • Evaluation of adrenomedullary function in patients with congenital adrenal hyperplasia F Tutunculer, N Saka, SC Arkaya, S Abbasoglu, F Bas. Horm Res. 2009;72(6):331-6. doi: 10.1159/000249160. Epub 2009 Oct 21. (Ekim 2009)
  2
  ATIF
 • Resistance to thyroid hormone in a Turkish child with A317T mutation in the thyroid hormone receptor-beta gene. Ş Poyrazoğlu, F Tütüncüler, F Baş, F Darendeliler. Turk J Pediatr. 2008 Nov-Dec;50(6):577-80. (Kasım 2008)
  1
  ATIF
 • Successful results of pamidronate treatment in children with osteogenesis imperfecta with emphasis on the interpretation of bone mineral density for local standards S Poyrazoglu, H Gunoz, F Darendeliler, F Bas, F Tutunculer, SK Eryilmaz, Ruveyde Bundak, Nurcin Saka. J Pediatr Orthop. 2008 Jun;28(4):483-7. doi: 10.1097/BPO.0b013e318173a923. (Haziran 2008)
  1
  ATIF
 • The effect of melatonin on protein oxidation and nitric oxide in the brain tissue of hypoxic neonatal rats. S Eskiocak, F Tutunculer, UN Basaran, A Taskiran, E Cakir.Brain Dev. 2007 Jan;29(1):19-24. (Ocak 2007)
  4
  ATIF
 • Macroprolactinemia in childhood and adolescence: a cause of hyperprolactinemia F Tütüncüler, F Darendeliler, M Aygün, N Hekim.Turk J Pediatr. 2006 Apr-Jun;48(2):143-7. (Nisan 2006)
 • The protective role of melatonin in experimental hypoxic brain damage F Tütüncüler, S Eskiocak, ÜN BaŞaran, G Ekuklu, S Ayvaz, Ü Vatansever. Pediatr Int. 2005 Aug;47(4):434-9. (Ağustos 2005)
  7
  ATIF
 • Neonatal hypocalcemia due to asymptomatic maternal primary hyperparathyroidism F Tutunculer, H Gunoz. Indian Pediatr. 2005 Mar;42(3):294-5. (Mart 2005)
 • Transient pseudohypoaldosteronism in an infant with urinary tract anomaly F Tütüncüler, H Günöz, F Bas, R Bundak, N Saka, O Neyzi. Pediatr Int. 2004 Oct;46(5):618-20 (Ekim 2004)
  5
  ATIF
 • Clinical utility of dorsal sural nerve conduction studies in healthy and diabetic children N Turgut, S Karasalihoglu, Y Kücükugurluoglu, K Balci, G Ekuklu, F Tutunculer. Clin Neurophysiol. 2004 Jun;115(6):1452-6. (Haziran 2004)
  5
  ATIF
 • Wolf-Hirschhorn syndrome with posterior intraorbital coloboma cyst: an unusual case F Tutunculer, B Acunas, T Hicdonmez, A Deviren, V Pelitli. Brain Dev. 2004 Apr;26(3):203-5. (Nisan 2004)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Brain Atrophy and Hypomyelination Associated with Iatrogenic Cushing Syndrome in an Infant. (Ocak 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A case with Infantile Hypophosphatasia Presenting with Severe Hypercalcemia and Pseudotumor Cerebri. Tutunculer F, Mutlu K, Uguz A, Yildiz R, Ozkayin N. International Meeting of Pediatric Endocrinology September 14-17, 2017 Washington DC- USA (Eylül 2017)
 • Bade Bay, Filiz Tutunculer, Digdem Bezen, Emine Dilek, Galip Ekuklu. Evaluation of autoimmun thyroiditis development on onset and during follow up in cases with type 1 diabetes mellitus. 55th Annual Meeting of ESPE 10-12 September 2016, Paris, France. P2-P307. (Ekim 2016)
 • Emine Dilek, Filiz Tutunculer, Digdem Bezen, Necdet Sut. Clinical-laboratory findings of the cases with prematüre pubarche and the value of ACTH stimulation test in the differential diagnosis. 55th Annual Meeting of ESPE 10-12 September 2016, Paris, France. P2-P66. (Ekim 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İyot Yetersizliği Hastalıklarında Dünyada ve Türkiye'de Güncel Durum. E DİLEK, F TÜTÜNCÜLER, Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2016;12(2):7-13 (Nisan 2016)
 • Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi. Emine DİLEK , Burçin İŞCAN, Galip EKUKLU, Filiz TÜTÜNCÜLER Çocuk Dergisi 2011; 11: 73-7
  3
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Diyabetik Ketoasidoz Kliniği ile Tanı Alan Tip 1 Diyabet Olgularının Değerlendirilmesi. Eren F, Dilek E, Çömlek -Özgüç F, Tütüncüler F, Süt N. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi - 16. Milli Çoçuk Hemşireleri Kongresi. 15-19 Kasım 2017 - Regnum Carya Otel - Antalya, Türkiye. (Kasım 2017)
 • Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Olgularda tanı ve izlemde Dislipidemi Sıklığının Değerlendirilmesi. Sönmez AB, Tütüncüler F, Dilek E, Bezen D. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi - 16. Milli Çoçuk Hemşireleri Kongresi. 15-19 Kasım 2017 - Regnum Carya Otel - Antalya, Türkiye. (Kasım 2017)
 • Tip 1 Diyabet Tanılı Çocuk Sahibi Ebeveynlerde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi (Ön Çalışma). Çömlek Özgüç F, Keskin B, Çelik H, Dilek E, Süt N, Tütüncüler F. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya- Belek. (Nisan 2017)
 • Friedrich Ataksisi ve Tip 1 Diyabetes Mellitus Birlikteliği. Olgu Sunumu. Dilek E, Çömlek- Özgüç F, Cesur G, Yıldız R, Ertal G, Artçıyurt G, Tütüncüler F. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Nisan 2017)
 • PTPN11 Mutasyonuna Bağlı Noonan Sendromu Tanısı Alan Bir Aile. Çömlek- Özgüç F, Gürkan H, Yüksel E, Aydın S, İnan M, Tütüncüler F. XXI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya- Belek. (Nisan 2017)
 • İKİ TARAFLI KASIKTA KİTLE İLE BULGU VEREN LEYDİG HÜCRE HİPOPLAZİSİ OLAN BİR SÜTÇOCUĞU OLGUSU. Fatma Ö ÇÖMLEK, Fatma SEYREK, Raif YILDIZ, Serdar CEYLANER, Filiz TÜTÜNCÜLER, 2. Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, 23-25 Şubat 2017, İzmir (Şubat 2017)
 • Ş Poyrazoğlu, R Bundak, Z Y Abalı, H İşsever, F Baş, F Darendeliler, H Önal, S Sarıkaya, T Akçay, A Akgün, M Yıldız, A Bereket, S Turan, ve ark. Türkiye’nin Kuzey Batı Bölgesinde Çocukluk Döneminde Tip 1 Diyabet İnsidansı.S05, 6 Ekim 2016, XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, 5-9 Ekim 2016, Susesi, Belek- Antalya (Ekim 2016)
 • Turner Sendromunda Morbidite ve Mortalite Nedenleri- NovoSES Sürekli Eğitim Seminerleri 9 Kasım 2013 Hiton Double Tree Otel- İstanbul (Kasım 2013)
 • Dilek E, Bay B, Keskin B, Bezen D, Tütüncüler F. Trakya bölgesinde Tip 1 diyabet tanısında yıllara göre dağılım ve başvur anındaki özellikler. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-5 Ekim 2013, Edirne Kongre Kitabı s188. (Ekim 2013)
 • Kılavuz S, Tütüncüler F, Dilek E, Bezen D. Erken ergenlik yakınmasıyla başvuran olguların değerlendirmesi. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-5 Ekim 2013, Edirne Kongre Kitabı s247. (Ekim 2013)
 • Bezen D, Dilek E, Torun N, Tütüncüler F. Primer doğumsal hipotiroidi olgularının etiyolojisinin değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-5 Ekim 2013, Edirne Kongre Kitabı s300. (Ekim 2013)
 • Dilek E, Bezen D, Bay B, Tütüncüler F. Prematüre pubarş olgularının değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-5 Ekim 2013, Edirne Kongre Kitabı s248. (Ekim 2013)
 • Us MC, Dilek E, Bezen D, Tütüncüler F. Nutrisyonel rikets olgularının değerlendirilmesi. Trakya bölgesinde Tip 1 diyabet tanısında yıllara göre dağılım ve başvur anındaki özellikler. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-5 Ekim 2013, Edirne Kongre Kitabı s142. (Ekim 2013)
 • Dilek E, Bay B, Keskin B, Bezen D, Tütüncüler F. Trakya bölgesinde Tip 1 diyabet tanısında yıllara göre dağılım ve başvur anındaki özellikler. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-5 Ekim 2013, Edirne Kongre Kitabı s188. (Ekim 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Olgularla Erken Puberte. F Tütüncüler , Trakya Pediatri Sempozyumu. '' Pediatride Güncel yaklaşımlar'' 21 Ekim 2017. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu, Edirne (Ekim 2017)
 • Poster Başkanlığı 11 Kasım 2016. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 9-13 Kasım 2016 Sueno Otel Deluxe, Belek- Antalya (Kasım 2016)
 • Uzmanına Danışalım Erken ergenlik ( olgularla) F Baş (Konuşmacı); O Ercan ve F Tütüncüler (Oturum Başkanları). 12 kaım 2016. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016, Sueno Deluxe Hotel, Belek Antalya (Kasım 2016)
 • 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 09-13 Kasım 2016 Sueno-Deluxe Hotel- Antalya (Kasım 2016)
 • XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Susesi Otel,Belek- Antalya (Ekim 2016)
 • F Tütüncüler. Türkiye'de Tedavi Alan Hipofosfatazya Olguların Klinik Sonuçları XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Susesi Otel,Belek- Antalya (Ekim 2016)
 • XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Susesi Otel,Belek- Antalya (Ekim 2016)
 • Turner Sendromu Panel - XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-5 Ekim 2013, Edirne Kongre Kitabı sIII (Ekim 2013)
 • XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu 1-5 Ekim 2013 Balkan Kongre Merkezi Edirne (Ekim 2013)
 • Çocuklarda Güncel Endokrin Sorunlar - V. Göztepe Günleri 25-29 Mart 2013 Medeniyet Üniversitesi İstanbul (Mart 2013)
 • Çocukta diyabetik ketoasidozun tanı ve tedavisi Trakya Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 24 Ocak 2013 Edirne (Ocak 2013)
 • Çocukta diyabetik ketoasidozun tanı ve tedavisi Trakya Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 17 Ocak 2013 Kırklareli (Ocak 2013)
 • Çocukta diyabetik ketoasidozun tanı ve tedavisi Trakya Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 10 Ocak 2013 Tekirdağ (Ocak 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • F Tütüncüler. Paratiroid Bezi Hastalıkları In: T Erkan,T Kutlu, M Satar, E Ünüvar (eds) Pediatrinin Esasları, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2016: 911-917. ISBN-978-605-4979-74-8
 • F Tütüncüler 46XX Cinsiyet Gelişim Bozuklukları Maternal Nedenler In: Akıncı A, Saka HN (eds) Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2015: 249-54. ISBN: 978-605-335-165-8
 • F Tütüncüler . Dopamin, Norepinefrin – Epinefrin Metabolizması Bozuklukları In: Kurtoğlu S (ed) Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2014: 142-52. ISBN: 978-605-335-010-1
 • F Tütüncüler. Hirsutizm In Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar B, Abacı A, Akcay A (eds) Çocuk Endokrinolojisi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2014: 203-10. ISBN: 978-605-335-011-8
 • F Tütüncüler. Neonatal Dönemde Lipodistrofi ve Progeroid Sendromlar. In Kurtoğlu S (ed) Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2011: 547-54. ISBN: 978-975-420-850-4

Yönetilen Doktora Tezleri

 • İdiopatik Santral Erken Puberte Tanılı Olgularda GnRH Analog Tedavisinin Beden Kitle İndeksine Etkisinin Araştırılması (Ocak 2018)
 • Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Olgularda Tanı ve İzlemde Dislipidemi Sıklığının Değerlendirilmesi (Ağustos 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • "Resolution of consumptive hypothyroidism secondary to infantile hepatic hemangiomatosis with combination propranolol and levothyroxine" JRPE (Aralık 2017)
 • Optimal cut-off points of fasting and post-glucose stimulus surrogates of insulin resistance as predictors of metabolic syndrome in adolescents according to several definitions. JCRPE (Haziran 2017)
 • "Clinical and Genetic Findings of Turkish Hypophosphatasia Cases" JCRPE (Nisan 2017)
 • Case Report 3905905 titled "Clinical phenotype in a toddler with a novel heterozygous mutation of the Vitamin D receptor (VDR). Case Report in Endocrinology (Mart 2017)
 • "Endocrinological evaluations of a neurofibromatosis type 1 cohort: Is it nBalkMedJ-2015-1717.R1 entitledecessary to evaluate autoimmune thyroiditis in neurofibromatosis type 1? (Mart 2017)
 • Manuscript ID BalkMedJ-2016-1415 entitled "Validation of Transition Readiness Assessment Questionaire (TRAQ) in Turkish Adolescents with Diabetes" has been submitted to the Balkan Medical Journal. (Şubat 2017)
 • Delayed Puberty secondary to an extremely rare Silent Crooke’s Cell Adenoma of the Pituitary Gland. JCRPE-3882-2016
 • Assesment of the serum Osteopontin levels between obese children and the healthy children. JCRPE-3611-2016

Projeler

 • Prematüre Pubarş Tanılı Olguların Klinik- Laboratuvar Bulguları ve Ayırıcı tanıda ACTH Uyarı Testinin Değeri (Nisan 2017)
 • Prematüre Pubarş Tanılı Olgularda Glukoz Metabolizması ve İnsülin Duyarlılığının Değerlendirilmesi (Mart 2017)

Diğer

 • Uzm. Dr. Çiğdem BİNAY. Yrd. Doç. Dr Başvuru Dosyasının İncelenmesi (Raporlu)
 • Uzm. Dr. Tülay BECERİR. Yrd. Doç. Dr. Başvuru Dosyasının İncelemesi (Raporlu)
 • İnsülin Tedavisi. M Aydın, F Tütüncüler, E Yavuz. Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Tip 1 Diyabet Tanı, Tedavi, İzlem ve Yönetimi Rehberi Çalıştayı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 7-9 Kasım 2016 Ankara (Kasım 2016)
 • Çocuk Endokrinolojisi Çekirdek Eğitim Müfredatı : Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi Toplantısı 29-30 Eylül 2016 Ankara (Eylül 2016)
 • F Tütüncüler Tanı ; Turner Sendromu- Aileler için bilgilendirme Rehberi . Turner Sendromu Çalışma Grubu-2016