» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • F. Aricak, M. Sezgin,' Exactly solvable Hamiltonian with position dependent mass related to the group SU(2)', 2012, Volume 63, No 2, pp:103-114 (Şubat 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • F. Aricak,M. Sezgin, ' Exact Solutions of the Schrödinger Equation with position dependent mass for the solvable potentials' , AIP Conf. Proc.,1470,148(2012) (Ekim 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Türk Fizik Dernegi 32. Uluslararası Fizik Kongresi , F. ARICAK, A group theoretical method for exactly solvable potentıals ın su(2) group backround' Sözlü sunum. Bodrum/Türkiye (Eylül 2016)
 • 31. Uluslarası Türk Fizik Derneği kongresi, F. Arıcak, M. Sezgin,'Genelleşmiş Natanzon potansiyelleri için konuma bağlı kütleli Schrödinger denkleminin çözümleri', Sözlü sunum, Bodrum/Türkiye (Temmuz 2014)
 • Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi,'SL(2,R) grubunun Genelleşmiş Cartan parametrizasyonda konuma bağlı kütleli Hamiltonyenler; Scarf ve Ginocchio tipi potansiyeller' F. Arıcak, M.Sezgin,2013, İstanbul Fen Fakültesi, SÖZLÜ SUNUM (Eylül 2013)
 • ICAAM 2012 Fırst International Conference on Analysis and Applied Mathematics,' Exact Solutions of the Schrödinger Equation with position dependent mass for the solvable potentials' Sözlü sunum, Gümüşhane/Türkiye (Ekim 2012)
 • Turkish Physical Society 29. International Physical Congress, 'SL(2,R) Grubunun SO(2) bazındaki Üniter Temsileri ve KOnuma bağlı Efektif kütleli Schrödinger denklemi' Sözlü Sunum Bodrum /Türkiye (Eylül 2012)
 • Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 'Kütlenin Konuma bağlı olduğu durumda Natanzon potansiyellerine Grup teoriksel yaklaşım' Poster Sunum İstanbul Üniversitesi /Türkiye (Eylül 2010)
 • Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 'SO(2,1) Lorentz grubu çerçevesinde konuma bağlı m(x) kütleli Schrödinger denkleminin incelenmesi' Poster Sunum Bodrum /Türkiye (Ağustos 2008)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Fizik Derneği

Projeler

 • TÜBAP-757 SCHRODİNGER DENKLEMİNİN LİE CEBİRSEL ÇÖZÜMLERİ (Yardımcı Araştırmacı) (Kasım 2010)

Sertifikalar

 • A SİNİFİ İS GUVENLİGİ UZMANLİGİ (Kasım 2015)
 • C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (Mayıs 2013)