» Biyografi

Öğr. Gör. Dr. Filiz GÜLTEKİN 1965 yılında İstanbul Haydarpaşa'da doğdu. İlkokulu Elazığ'da, ortaokulu Edirne'de, Liseyi ise başlangıç Edirne Lisesi olmak üzere Malkara lisesinde tamamlamıştır. Üniversite sınavına ilk girişinde yüksek bir derece ile kazanmasına rağmen, ikinci basamak sınavına giderken trafik kazası geçirerek sınava girememiştir. Akabinde yine ilk tercihine girerek, 1990 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünü bitirdi. Stajını TRT İzmir Radyosunda yaptı.
PİAR, ARAT ve Tanıtım firmalarında piyasa araştırmaları ve organizasyonlar alanlarında çalıştı. Gazetecilik deneyimine Hürriyet Gazetesi ile başlayıp Olay gazetesi, Trakya Doğuş; Kırklareli, Edirne Bölge Temsilciliğiyle devam etti. Bir süre sonra girişimci olarak basın ve yayın sektöründe yatırımcı rolü aldı. Rumeli Dergisi sahibi, Yurt Gazetesi yazı işleri müdürlüğü sektördeki çoklu boyutta aktif dönemleri olarak geçmekte.
Basın sektöründe ulusal, uluslararası ve yerel bazda aktif muhabirlik, köşe yazarlığı ve yöneticilik yapmıştır. Ayrıca masaüstü yayıncılığı, grafik çalışmaları, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları üzerine uygulama deneyimleri bulunmaktadır. Haftalık ve aylık dergi yayıncılığında yönetim kademesinde görevler almıştır. Edirne'de yayına giren ilk ofset gazete olan "Yurt Gazetesi"nde Yazı İşleri Müdürü olarak imzası bulunmaktadır. 
Mezuniyeti sonrası gazetecilik vb. yayıncılık faaliyetleri esnasında, dışarıdan öğretim görevlisi olarak Trakya Üniversitesinde ders vermeye başlayan Dr.Filiz Gültekin 24 yıldır kadrolu olarak Üniversitede görev yapmaktadır.
Özel bir bankanın 1998 yılında açtığı 540 eserin yarıştığı "Yarına Dört Işık" proje yarışmasında "Yaşam Kalitesini Birbirimizi Eğiterek Yükseltelim" başlığında "Bilgi Toplumu ve Türkiye" proje sunumu elemeyi kazanmıştır. Devamında bu proje çeşitli platformlarda tekrar sunulmuştur.
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ofisinde Üniversite temsilcisi olarak görev yaptığı esnada, ofisin sistemini master tezindeki öneri modeli çerçevesinde, analizler ve öngörüler paralelinde incelemiş, eksiklerini dökümlemiştir. AB yabancı temsilcileriyle yapılan toplantılara katılarak görüş ve öneriler sunmuştur. Staj için gönderilen T.Ü. öğrencilerine seminerler vermiştir.
Üniversite öğrencilerinden oluşturulan İletişim Topluğunun ve Bilim/Felsefe Topluluğunun akademik danışmanlığını yapmıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • In the Thrace Region Use of Information and Communications Equation, in the “Integrated Management Information Systems” for the Information Production Process Development and Entrepreneurship (Nisan 2011)
 • Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girisimcilik Sempozyumu Kırklareli Üniversitesi-İğneada, "Trakya Bölgesinde Kalkınma ve Girişimcilik Adına Bilgi Üretimi Sürecinde “Bütünlesik Yönetim Bilgi Sistemleri”nde Bilgi-İletisim Bağıntısının Kullanımı" (Ekim 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Bulgaristan Kültür Başkanlığının davetlisi olarak “Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinde basının önemi” başlıklı konferans. (Temmuz 2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara XIII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı "inet-tr’08" "Yerel Bilginin İletişim Kanallarında Aktif Dolaşımı ve Yerel Basın" başlıklı basılmış bildiri. (Aralık 2008)
 • Akademik Bilişim 08 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, “Bilgi Yönetimi Sürecinde “Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemleri”nde Bilgi-İletişim Bağıntısı” başlıklı basılmış bildiri. (Şubat 2008)
 • Bilgi Teknolojileri Kongresi-Pamukkale Üniversitesi-Denizli II, “Bilgi Toplumu ve Türkiye; Bilginin, Sistem Anlayışı İçersinde İletişim Teknik ve Teknolojileriyle Desteklenerek Organizasyonda, Yönetim Karar ve Uygulamalarında Aktif Kullanımı” (Mayıs 2003)
 • “Trakya’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu” nda “Bilgi Toplumu ve Türkiye” başlıklı basılmış bildiri sunumu. TMMOB “Makine Mühendisleri Odası Bildiri Kitabı” (Ekim 2001)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Atatürk ve Cumhuriyet İlkesi" (Kasım 2000)
 • "Globalleşen Dünyada Bilginin Yeri ve Önemi" Haberci program ekibi ve Coşkun ARAL vizyonuyla, aktif katılımlı sunum (Kasım 1997)

Sertifikalar

 • “Eğitimcilerin Eğitimi Semineri” sertifikası. T.Ü.Sürekli Eğitim Merkezi (Ekim 2001)

Diğer

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi (Mart 2019)
 • "Peace and Friendship ın Balkans" temalı Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, "Görsel Dil Çözümlemeli, Mesaj Kodlamalı İletişim Sergisi" çalışmasıyla iştirak etmiştir. (Haziran 2000)
 • "Çağdaş Yönetim Yaklaşımı ve Yönetici" Dünya Ekonomi-Politika Bölge Raporu Dergi Eki 42 (Kasım 1994)

» Verdiği Dersler

Basın Tekniği

 • Rd.Tv öğrencilerine görsel medyada haberin işleniş biçimleri, özellikleri ve diğer haber medyalarından farklılıkları aktarılmıştır.

Basın Yayın Tarihi

Davranış Bilimleri

Diksiyon ve Metin Okuma

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları

Halkla İlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar

İletişim Bilgisi

 • İletişimin tüm süreçleri ve şekilleri grafiklerle desteklenerek, uygulamalarıyla aktarılmıştır.

Kitle İletişim Mevzuatı

 • Halkla İlişkiler öğrencilerine alanlarıyla ilgili mevzuatlar hukuk bilgisi çerçevesinde gerekçelendirilerek anlaşılır kılınmıştır. Uygulamada karşılaşabilecekleri durumlarda kullanım noktaları açımlanmıştır.

Mesleki Halkla İlişkiler