» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Demiraslan, V.Elaldı, F. (2017). İşletmelerde ve Kamu Kurumlarında Bilgi Gizliliği ve Güvenliği ile Türk Hukukunda Bilişim Suçlarının Yeri ve Önemi, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, V. IBANESS Congress Series-Kırklareli/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.59-70). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Eylül 2017)
  • Demiraslan, V. Elaldı, F. (2017). Elektronik Ticaretin Dünden Bugüne Gelişimi, Geleceği ve KOBİ'lere Olan Etkileri, Dimitrov, D. vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series-Edirne/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.1321-1333). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Mart 2017)
  • 1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu (Konak işletmelerinde kriz yönetimi) (Aralık 2012)
  • III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu (Kırsal Kalkınmada Arıcılık Faaliyetlerinin Yeri ve Pazarlamanın Önemi: Edirne Uzunköprü Örneği) (Ekim 2011)

Sertifikalar

  • ISO 9001:2008 Eğitimi (Mayıs 2013)
  • Arı yetiştiriciliği (Mayıs 2011)
  • Pratik İngilizce 1 (Kasım 2008)
  • Bilgisayar Meslek Dalı Eğitimi Programı (Şubat 2007)

» Duyurular

19 Şubat 2016 » YÜREK İMBİĞİNDEN AK KÂĞIDA DÜŞENLER

09 Mayıs 2014 » GÜLÜ VE GÜZELLİĞİ DÜŞÜNMEK

23 Mayıs 2013 » BERi GEL, DAHA BERİ, DAHA BERİ.