» Biyografi

1984 yılında Edirne'de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Edirne'de tamamladıktan sonra, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından mezun oldu. Ardından 2009 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini; 2015 yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2021 yılında, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Dr.Öğretim Üyesi oldu ve doçent ünvanı aldı. Halen, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi  Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında doçent olarak çalışmaktadır. 
ORCID-NO:
https://orcid.org/0000-0002-5747-6769


» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Girgin, F., Bıçkıcı, H. (2022). Sanat Ve Bilim İlişkisi: Arazi Sanatında Işık-Gölge Kullanımı, Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul. (Özet bildiri) (Mayıs 2022)
 • Girgin, F., Tutak, Ü. (2022). "Sanatın İzleri: Sanatçı Günlükleri ve Defterleri", 15th International Congress on Language, Literature and Cultural Researches, İstanbul. (Özet bildiri) (Mayıs 2022)
 • Girgin, F., Dizdar, B. (2022). “Eat Art: Sanatın Yemekle Dansı, 15th International Congress on Language, Literature and Cultural Researches, İstanbul. (Özet bildiri) (Mayıs 2022)
 • Girgin, F. (2022). Küresel İklim Değişikliğinin Çağdaş Sanata Yansımaları, 3rd International Sustainable Development Congress, İstanbul. (Özet bildiri) (Mayıs 2022)
 • GIRGIN FIGEN, Genetik Portrenin Kevin Clarke'nin Eserleri Üzerinden Incelenmesi, Pearson 3. Uluslararasi Sosyal ve Beseri Bilimler Kongresi, Kapadokya, Nevsehir-TÜRKIYE
 • GIRGIN FIGEN, Sanatta Hayvanlarin Varliginin Joseph Beuys'un Eserleri Üzerinden Incelenmesi, 4. Uluslararasi Sanat ve Estetik Sempozyumu, Istanbul-TÜRKIYE
 • "Çağdaş Sanatta Genetik", VI.Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 12-13 Aralık 2019 (Aralık 2019)
 • Diego Velazquez’in Papa X.Innocentius’un Portresi Adlı Eseri Bağlamında Sanatta Yineleme, Akdeniz Zirvesi 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antakya (Ekim 2019)
 • Sanatta Işıkla Çizim, 2 International Fashion& Art& Design Congress on April 10-13, 2018, Paris - Fransa, ISBN 978-605-9885-77-5, s.21 (Nisan 2018)
 • Sanatta Neon Işıkları, Sözlü sunum, Yayınlanmış Özet, 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Mart 2018, Mardin, ISBN 978-605-9885-61-4, s.159 (Mart 2018)
 • GEÇMİŞLE BAĞINI KOPARMAYAN ÇAĞDAŞLAR: YİNKA SHONİBARE, RUSSELL CONNOR, CESAR SANTOS ve HERMAN BRAUN-VEGA, Sözlü sunum, Yayınlanmış Özet, 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Mart 2018, Mardin, ISBN 978-605-9885-61-4, s.160 (Mart 2018)
 • BİR ÖYKÜNME USTASI: PİCASSO, INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18-21 Ekim 2017, Alanya, Antalya, ISBN:978-605-196-092-0 s.511, (Ekim 2017)
 • SANATTA YATAK: SADECE BİR EŞYA DEĞİL, INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18-21 Ekim 2017, Alanya, Antalya, ISBN:978-605-196-092-0 s.511, (Ekim 2017)
 • F. GIRGIN, Sanatta Diyalog: Resimden Heykele (Dialog in Art: From Painting to Sculpture), II. Uluslararasi Felsefe, Egitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, pp. 358-358, Mugla-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • F. GIRGIN, Sanatta Göç Temasi, International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, pp. 169-169, Berlin-ALMANYA (Mayıs 2017)
 • F. GIRGIN, Repeats: ”1 Artwork=9 Artworks”(Tekrarlar: ”1 Yapit= 9 Yapit”), 3rd International Conference on Social Sciences Education Research, pp. 72-72, Roma-ITALYA (Nisan 2017)
 • F. GIRGIN, Sanat Egitiminde Drama ve Örnek Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi 1.Uluslararasi Sanat Egitimi Sempozyumu, pp. 153-154, Denizli-TÜRKIYE (Nisan 2017)
 • "Sanatta Yeniden Üretim: Resimden Fotoğrafa", INES 2016- International Academic Research Congress, Side, Antalya, e-ISBN 978-605-318-752-3, ss.1270-1277 (Kasım 2016)
 • Sanatta Esinlenme: Resimden Fotoğrafa, UGS 2016-Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Çorum, ISBN:978-605-5244-09-5, ss.518-527 (Eylül 2016)
 • "Sanatta Çağrışım, Leke, Şans ve İlköğretim Öğrencileri İle Bir Uygulama Örneği", International Conference on New Horizons in Education, Viyana, ISSN: 2146-7358, ss.214-224. (Temmuz 2016)
 • Sanat Eğitiminde Kopya ve Sanatta Kopyanın Değişimi, EJER-III.International Eurasian Educational Research Congress,Muğla, Özet Bildiri, ISBN: 978-605-170-098-4 (Mayıs 2016)
 • Girgin Figen, Bulut Ümran: "Yeniden Üretilen Yapıtlar Aracılığıyla Çağdaş Sanat Öğretiminin Öğrencilerin Uygulama Çalışmalarına Etkileri", Ulead 2015 Annual Congress 5th International Conference on Research in Education-ICRE, ISBN: 978-605-320-242-4, Özet, s.137 (Ekim 2015)
 • Girgin Figen, Bulut Ümran; "LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN ÇAĞDAŞ RESİM SANATINI ÖĞRENMELERİNDE YENİDEN ÜRETİLEN YAPITLARIN ETKİLERİ", IDEC-International Distance Education Conference, St.Petersburg, Rusya (Eylül 2015)
 • "Majalar Ve Goya’nın Sanatına Etkileri", Ifas Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya (Ekim 2011)
 • 19.yy Avrupa Resminde Kadın Figürünün İncelenmesi, 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın:Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Malatya (Mayıs 2011)
 • Cumhuriyet Sonrası Türk Resim Sanatında Yörükler, International Turkish Art Workshop, Florida, ABD (Nisan 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • RESİMDE YENİDEN ÜRETİM: “FRANÇOIS BOUCHER-UZANAN GENÇ KIZ (MARİE-LOUİSE O’MURPHY) ÖRNEĞİ”, 1.Uluslararası Görsel Sanatlar ve Estetik Sempozyumu, Sakız, Yunanistan (Ağustos 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Çağdaş Sanatta Yerinden Edilme Temasının Temsili Olarak Harita" adlı bölüm, Göç ve Sanat: Eleştirel İncelemeler içinde, ss.151-184, (A. Tilbe, M. C. Atalay, Eds.). Hiperyayın, İstanbul, e-ISBN: 978-625-6482-79-1 (Aralık 2023)
 • Gürbüz, A., Girgin, F., Sakarya, G. ve Aslan, L. (Eds.), "Sanatta Esinlenme: Picasso ve Eserleri Üzerinden Bir Değerlendirme" adlı bölüm, Sanata ve Sanat Eğitimine Akademik Bakış içinde, ss.149-164, Paradigma Yayınevi, Çanakkale-TÜRKIYE, ISBN: 978-625-8009-71-2 (Aralık 2021)
 • Balkan Eğitim Araştırmaları(2017). (H.Asutay, Ed.) "Sanat Eğitiminde Kopya ve Sanatta Kopyanın Değişimi" adlı bölüm, s.26-32, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188 ISBN: 978-975-374-213-9

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Lisansüstü Eğitim ve Sonrası Mesleki Deneyim", Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunlar I.Mesleki Deneyim Paneli, 02.05.2016, Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Atatürk Sanat Merkezi, İstanbul (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çağdaş Sanat ve Yeniden Üretim: Alıntı, Öykünme, Kolaj, Taklit, Hayalperest Yayınevi, İstanbul (Eylül 2018)
 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği kitabı içinde; 12.Bölüm: "Sanat Eğitimi"

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Kartal, Nazım. (Danışman: Doç.Dr.Figen Girgin). "Deprem Sonrası Yetişkinlerde Sanat Etkinliklerinin İyileştirici Rolü", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı. (Mart 2024)
 • Güzel, Kardelen Mina. (Danışman: Doç.Dr.Figen Girgin). "Sanatta El İmgesi ve Elin Sembolik Anlamda Kullanımı", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı. (Temmuz 2023)
 • Sezgin, Ece. (Danışman: Doç.Dr.Figen Girgin). "Sokak Sanatı ve Sanatçı Görüşleri Doğrultusunda Sokak Sanatının Değerlendirilmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı. (Temmuz 2023)
 • Er, Saniye (Danışman: Doç.Dr.Figen Girgin). "Beden-Anatomi İlişkisi Bağlamında Performans Sanatının İncekenmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı. (Temmuz 2023)
 • Ellez, Barie (Danışman: Doç.Dr.Figen Girgin). "Sanat ve Teknoloji İlişkisi Bağlamında Dijital Sanatın İrdelenmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı. (Temmuz 2023)
 • Örücü, Mustafa. (Danışman: Doç.Dr.Figen Girgin). "Sanat Bilinci Oluşturmada Ortak Sanat Derslerinin Etkisinin Güzel Sanatlar Liselerindeki Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı. (Mart 2023)
 • Kiriş, Hanife (Danışman: Doç.Dr. Figen GİRGİN). “ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUK RESİMLERİNE ETKİSİ” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı (2021-halen devam ediyor) (Eylül 2021)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Sanatın Yedi Rengi Derneği(SAYRED) üye (Şubat 2019)

Editörlük / Yayınlama

 • 2021 Aylin Gürbüz, Figen Girgin, Gül Sakarya, Lale Aslan (Ed.) Sanata ve Sanat Eğitimine Akademik Bakış,Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dinçeli’ye Armağan Kitap, Paradigma Akademi Yayınları, ISBN: 978-625-8009-71-2 (Aralık 2021) (Aralık 2021)

Yapılan Hakemlikler

 • Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Mart 2024)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Mart 2024)
 • Cumhuriyet International Journal of Education (Eylül 2023)
 • Kesit Akademi Dergisi (Haziran 2023)
 • Yedi Dergisi, 2023 (Haziran 2023)
 • Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi (Mart 2023)
 • Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30.Yılında Eğitim Çalışmaları, 2022
 • International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 2019
 • Trakya Eğitim Dergisi, 2019

Ödüller

 • "17.Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi" Sergileme Ödülü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark Sanat Galerisi (Mayıs 2017)
 • 71.Devlet Resim ve Heykel Yarışması (Özgün Baskı) Sergileme Ödülü, İstanbul, Ankara, İzmir (Kasım 2012)
 • 1.Ulusal Esere ve Emeğe Saygı (GESAM) Sergileme Ödülü, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Konya (Mayıs 2008)

Sertifikalar

 • 4004 Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen Bilimin Gizemi Doğada Gizli/STEM Art Adlı Projede eğitmenlik (Haziran 2019)
 • Uygulamalı Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi, Edirne (Kasım 2016)

Diğer

 • 2022 Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ, Doç. Dr. Figen GİRGİN, Dr. Öğr. Üyesi Osman MUSAOĞLU’ndan Velilere “Sanatın ve Sanat Eğitiminin Gerekliliği” Konulu Seminer https://egitim.trakya.edu.tr/news/doc--dr--aylin-gurbuz--doc--dr--figen-girgin--dr--ogr--uyesi-osman-musaoglu-ndan-velilere--sanatin-ve-sanat-egitiminin-gerekliligi--konulu-seminer (Nisan 2022)
 • 2022 “Sanatın ve Sanat Eğitiminin Gerekliliği” Öğretmen Akademileri (Doç.Dr.Aylin Gürbüz, Doç.Dr.Figen Girgin, Dr.Öğretim Üyesi Osman Musaoğlu) semineri https://egitim.trakya.edu.tr/news/doc--dr--aylin-gurbuz--doc--dr--figen-girgin--dr--ogr--uyesi-osman-musaoglu-ndan-ogretmenlere--sanatin-ve-sanat-egitiminin-gerekliligi--konulu-seminer (Nisan 2022)
 • 2022 Dünya Sanat Günü Edirne Etso Etkinliği Düzenleyen Uluslararası Ressam Dayanışması KAtılanlar URD MGSD TRED SAYRED REKDER ve diğer katılımcılar yer ETSO EDİRNE 15-22 Nisan 2022 (Nisan 2022) (Nisan 2022)
 • 3. Yüksek Lisans Buluşması Sergisi, 22-30 Nisan 2022 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Küratör: Ş. Gürkan Uzunköprü https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/3yukseklisans-bulusmasi-cevrimici-sergisi/ (Nisan 2022) (Nisan 2022)
 • Sanatçı Kadın Akademisyenler III. Ulusal Karma Sergisi 8-28 Mart 2022 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç Edirne (Mart 2022) (Mart 2022)
 • KADINA BAKIŞ 8 Mart 2022 SAYRED Dünya Kadınlar Günü Sergisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Konferans salonu Fuayesi Kosova Yerleşkesi Edirne (Mart 2022) (Mart 2022)
 • Uluslararasi Uludag Sanat ve Tasarim Bienali (Aralık 2021)
 • Ulu Önder Serhat Şehrimizde Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi (Aralık 2021)
 • 24 Kasim Ögretmenler Günü Sergisi (Kasım 2021)
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayrami Çevrimiçi Sergisi, 2021-2021 (Ekim 2021)
 • Cumhuriyet'in 98 Yili 98 Eser Karma Sergi (Ekim 2021)
 • Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi 1.Uluslararasi Görsel Sanatlar Bienali, 2021 (Mayıs 2021)
 • 19 Mayis Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayrami "Kurtulus Yolunda" Çevrimiçi Sergisi (Mayıs 2021)
 • Trakya'dan Anadolu'ya Istiklal Marsinin Kabulünün 100.Yili Anisina, (Nisan 2021)
 • 15 Nisan 2021 Dünya Sanat Günü Uluslararasi Çevrimiçi Jürili Sergi (Nisan 2021)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanatçı Kadın Akademisyenler II. Ulusal Karma Sergisi (Mart 2021)
 • İstiklal Marşının Kabulünün 100. yılı Anısına "Hissederim, Söyleyemem" Ulusal Çevrimiçi Karma Sergi (Mart 2021)
 • Hayatin Rengi Kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Jürili Uluslararası Online Karma Sergi, (Mart 2021)
 • Plastik Sanatlar Karma Sergisi (Şubat 2021)
 • ArtConflict International Online Art Exhibition, , SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , BILSEMART@CAP FOUNDATION , 10.11.2020-30.11.2020 (Kasım 2020)
 • Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-Is Egitimi Anabilim Dali Ögretim Elemanlari ve Lisansüstü Ögrencileri 24 Kasim Ögretmenler Günü Sergisi (Sanal Sergi), Link: https://youtu.be/97HwmV3G5yQ, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 16:00, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-Is Egitimi Anabilim Dali Ögretim Elemanlari ve Lisansüstü Ögrencileri, Edirne-TÜRKIYE, 24.11.2020- (Kasım 2020)
 • Egitimcinin Izi, 24 Kasim Ögretmenler Günü Ulusal Online SAYRED karma Sergisi, www.sayred.org, SERGILER/Karma sergiler /, , SAYRED, Edirne-TÜRKIYE, 24.11.2020-18.12.2020 (Kasım 2020)
 • "Cumhuriyet’in 97 Yılı 97 Eser" adlı Karma Sergi, Sanal sergi Sergi linki: https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/pages/sanal-sanat-galerisi (Ekim 2020)
 • "Uyku" adlı Bireysel Sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu (Eylül 2020)
 • ”Bulaşıcı Olan İyiliktir” Sanat Projesi, www.portart.org (Eylül 2020)
 • "Let Art Be Infected" International Virtual Mixed Exhibition, 27.07.2020, Organized by: Assoc.Prof. Dr.Aylin Beyoğlu, Trakya University Faculty of Education Department of Fine Arts Education (Temmuz 2020)
 • "Sanalda Sanatla Yolculuk", Sanal Sergi Başlangıç: 28.07.2020, Düzenleyen: Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO (Temmuz 2020)
 • "Sanat Eve Sığar" Uluslararası Davetli Dijital Karma Sergi, 20-30 Mayıs 2020, Grup Koordinatörü Müberra Bülbül,Küratör: Ersan Sarıkahya. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Sayred İşbirliği ile (Mayıs 2020)
 • 100 Ressam 100 Portre Sergisi, 6. Çagdas Sanat Fuari, ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayi, SERGILER/Karma sergiler /, , Uluslararasi Plastik Sanatlar Kolonisi, Ankara-TÜRKIYE, 12.03.2020-15.03.2020 (Mart 2020)
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anısına Karma Sergi, 8-22 Mart 2020, Osman İnci Müzesi, Edirne (Mart 2020)
 • 8 Mart Kutsal Kadın Karma Sergi, 9-17 Mart 2020, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonu, Edirne (Mart 2020)
 • "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanatçı Kadın Akademisyenler Ulusal Karma Sergisi" TBMM'nin açılışının 100. yılı Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu (Mart 2020)
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına Karma Sergi, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu, Edirne, 19 Aralık 2019 (Aralık 2019)
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu, Edirne, 25 Kasım-9 Aralık 2019 (Kasım 2019)
 • 3. Uluslararası SADA Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu Karma Sergi, Ankara, 28-29 Kasım 2019 (Kasım 2019)
 • 15.International Conference "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries Collaboration", October 24-25, 2019, Edirne, Group Exhibition of Trakya University's Instructors, Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu, Edirne (Ekim 2019)
 • Kurtuluşa Giden Yolun 100. yılında 100 Sanatçı 100 Portre, 19 Mayıs 2019, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul, Türk Ressamlarından 100 Portre, 14-18 Nisan 2019, Kartal Belediyesi Fuaye Sergi Salonu, Kartal, İstanbul (Mayıs 2019)
 • "Benden Öte" Kişisel Resim Sergisi, 12-22 Mayıs 2019, Osman İnci Müzesi, Edirne (Mayıs 2019)
 • Türk Ressamlarindan 100 Portre, Kartal belediyesi Fuaye Sergi Salonu, Kartal/Istanbul, SERGILER/Karma sergiler /, , Istanbul-TÜRKIYE, 14.04.2019-18.04.2019 (Nisan 2019)
 • 2. Mail Art Biennial, Namık Kemal Üniversitesi Güzel sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ (Nisan 2019)
 • Genç Etkinlik 8-Homo Historicus-Homo Projectus, 20 Nisan-20 Mayıs 2019, Mustafa kemal Kültür Merkezi, Beşiktaş, İstanbul (Nisan 2019)
 • Trakya Üniversiteler Birliği Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, 19-29 Mart 2019, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne (Mart 2019)
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anısına Karma Sergi, Osman İnci Müzesi, Edirne (7-25 Mart) (Mart 2019)
 • 1.Uluslararası Karma Sergi, Benim Adım Kadın, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (8-15 Mart) (Mart 2019)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu (7-15 Mart) (Mart 2019)
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına Karma Sergi, 21-31 Aralık 2018, Osman İnci Müzesi, Edirne. (Aralık 2018)
 • Baş öğretmen Atatürk Anısına Öğretmenler Günü Sergisi, 26 Kasım 2018, Trakya Üniversitesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası, Konferans Salonu Fuayesi, Edirne. (Kasım 2018)
 • Portrait of Turkish Masters, Trakya Üniversitesi ve Ovidius Üniversitesi İşbirliği, 07-12 Mayıs 2018, Köstence Romanya (Mayıs 2018)
 • Kadın ve Savaşçı Kadın Karma Sergi, 16-23 Mart 2018, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Mart 2018)
 • Atatürk’ün Edirne’ye Tesrifleri Anisina Sergi, Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonu, SERGILER/Karma sergiler /, 1 gün, SAYRED-EGITIM-IS (Sayred Dernegi Üyeleri, Akademisyenler, Ögretmenler, Ögrenciler), Edirne-TÜRKIYE, 22.12.2017-22.12.2017 (Aralık 2017)
 • Basögretmen Atatürk Anisina Ögretmenler Günü Sergisi, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Konferans Salonu Fuayesi, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Resim-Is Egitimi Anabilim Dali ögretim elemanlari, Edirne-TÜRKIYE, 24.11.2017-30.11.2017 (Kasım 2017)
 • ALANYA BELEDİYESİ KARMA SERGİ, Alanya Kültür Merkezi, Alanya/Antalya (Ekim 2017)
 • INES 2017- II. ULUSLARARSI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ KARMA SERGİ, Haydarpaşa Palace Hotel Sergi Alanı, Alanya/Antalya (Ekim 2017)
 • Sevgi Için Karma Sergi, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi, Sultanahmet, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Erol Bulut/Farkli üniversitelerden akademisyenler, Istanbul-TÜRKIYE, 03.05.2017-12.05.2017 (Mayıs 2017)
 • 2.Uluslararasi Felsefe, Egitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Mugla Sitki Koçman Üniversitesi, SERGILER/Sanat Sempozyumlari /Sempozyuma katilim /, , Mugla Sitki Koçman Üniversitesi, Prof.Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Doç.Dr.Yahya Altinkurt, Mugla-TÜRKIYE, 03.05.2017-07.05.2017 (Mayıs 2017)
 • ”Güneş Dostunuz Olsun” projesi Mektebim Okulları İlköğretim 2. ve 3.sınıf öğrencileri resim yarışması jüri üyeliği, Mektebim Okulları Ümraniye Kampüsü, İstanbul (Nisan 2017)
 • Büyük Acilar Dilsizdir (Sehit ve Gazilerimiz Için), Devecihan Kültür Merkezi, SERGILER/Karma sergiler /, 1 hafta, Sayred Dernegi/ Sayred Dernegi Üyeleri, Akademisyenler, Ögrenciler, Edirne-TÜRKIYE, 20.03.2017-27.03.2017 (Mart 2017)
 • 93.Yılında Cumhuriyet Sergisi, 28 Ekim-4 Kasım 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Sergi Salonu, Edirne (Ekim 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) Edirne Sergisi, Sanat Dernekleri Cumhuriyet Bayramı Dayanışması, 28 Ekim-4 Kasım 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Ekim 2016)
 • Dr.Güngör Danışman Arıbal Anısına Trakya Üniversitesine Kazandırılan “Güngör-Güner Arıbal Koleksiyonu Hibe Eserler Sergisi, Trakya Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı, Edirne (Eylül 2016)
 • UGS-Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Karma Sergi, Hitit Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Çorum (Eylül 2016)
 • Diachronic II Karma Sergisi, 15 Haziran-2 Temmuz 2016, Pinelo Gallery, İstanbul (Haziran 2016)
 • I. International The Art of Authenticity Symposium (1. Uluslararası Sanatın Gerçekliği Sempozyumu), Sakız, Yunanistan (Haziran 2016)
 • 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi- Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinden Oluşan Çocuk ve Hayaller Sergisi, Balkan Kongre Merkezi, Edirne (Mayıs 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) Hayatın Renkleri İle MS Karma Sergi-Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliği İle, 18 Mayıs 2016, ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası), Edirne (Mayıs 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) I.Karma Sergi, 11-20 Mayıs 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Mayıs 2016)
 • Öğretim Elemanları Resim Sergisi-Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalları Davetli Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 23 Mayıs-3 Haziran 2016, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi, Beşiktaş-İstanbul (Mayıs 2016)
 • Diachronic Karma Sergisi, 17-28 Mayıs 2016, Pinelo Gallery, İstanbul (Mayıs 2016)
 • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinden Oluşan Çocuk ve Hayaller Sergisi, 1.Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Trakya Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı, Edirne (Mayıs 2016)
 • Köy Enstitülerinin Kuruluşu Anısına Öğretmen Ressamlar Sergisi ve Türk Müziği Dinletisi, 18-22 Nisan 2016, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası, Edirne (Nisan 2016)
 • 23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi, 23-30 Nisan 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Nisan 2016)
 • Trakya Üniversiteler Birliği (Trakya Üniversitesi-Kırklareli Üniversitesi-Namık Kemal Üniversitesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, 8-28 Mart 2016, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu, Tekirdağ (Mart 2016)
 • NKU 1.International Mail Art Biennial, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ (Mart 2016)
 • Çanakkale Savaşlarının Yüzüncü Yılı Anısına Karma Sergi, Marmara Üniversitesi- Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanları İşbirliğiyle (Mart 2015)
 • 1.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri, Antalya (Kasım 2012)
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü Öğrenci Sergisi, Malik Aksel Sanat Galerisi-Ankara (Mayıs 2012)
 • IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya (Ekim 2011)
 • Kadıköy Belediyesi “Hayvan Sevgisi” Konulu Resim Yarışmasında Jüri Üyeliği (Ekim 2011)
 • Edirne Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Sergi, Edirne Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Mimar Sinan Sergi Salonu, Edirne (Mart 2011)
 • 3.Uluslararası Dünya Kadınlarının Tuvalinde Barış, Resim Festivali Karma Resim Sergisi, Trabzon Sanatevi, Trabzon (Haziran 2010)
 • Uludağ Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi-Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Bursa (Mart 2010)
 • "Yöresel Motifler" adlı Bireysel Sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Selimiye Yerleşkesi Sergi Salonu, Edirne (Eylül 2009)
 • ”Science, Education and Time as our Concern” Jubilee Conference of the Smolyan-Plovdiv University, Smolyan, Bulgaristan (Kasım 2007)

» Verdiği Dersler

Anasanat Atölye 3

  • Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi; dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmaları içerir. Bunun yanısıra öğrencilerin çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirmeleri ve güncel sanat uygulamalarını kavramaları sağlanır. Öğrencilerin imkanlar dahilinde bianel, fuar, sergi vb. yerleri ziyaret etmeleri önerilir. Atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat edilir. Ayrıca öğrencilerin sergileme yöntemleri, süreci ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgilerini uygulamaları ve tüm süreçlerde etik kurallara uymaları sağlanır.

Anasanat Atölye 4

  • Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi; dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmaları içerir. Bunun yanısıra öğrencilerin çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirmeleri ve güncel sanat uygulamalarını kavramaları sağlanır. Öğrencilerin imkanlar dahilinde bianel, fuar, sergi vb. yerleri ziyaret etmeleri önerilir. Atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat edilir. Ayrıca öğrencilerin sergileme yöntemleri, süreci ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgilerini uygulamaları ve tüm süreçlerde etik kurallara uymaları sağlanır.

Çağdaş Sanat Yorumu 1

 • Çağdaş sanat konusunda 1960 ve sonrası sanatsal anlayışlar, bu sanatsal anlayışların özellikleri, sanatçılar ve yapıtlar hakkında bilgilendirme yapılır, dönemin öne çıkan sanat eserleri üzerinde tartışma ortamı yaratılır, öğrencilerin sorgulama ve eleştiri yapabilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Çağdaş Sanat Yorumu 2

 • Çağdaş sanat konusunda 1980 ve sonrası sanatsal anlayışlar, bu sanatsal anlayışların özellikleri, sanatçılar ve yapıtlar hakkında bilgilendirme yapılır, dönemin öne çıkan sanat eserleri üzerinde tartışma ortamı yaratılır, öğrencilerin sorgulama ve eleştiri yapabilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Görsel Sanatlar Öğretimi

 • Görsel sanatlar öğretiminin amaç ve işlevleri, öğrencilerin gelişim basamaklarına göre resim analizleri, ilköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programının incelenmesi ve tartışılması, farklı tekniklerde uygulama çalışmaları, eser analizleri. 

Kompozisyon

 • Kompozisyon ile ilgili temel kavramlar, kompozisyon türleri, renk teorisyenleri, desen, sanat eserlerinde renk kullanımı, kompozisyonun öğeleri doğrultusunda eser analizleri ve uygulama çalışmaları.

Öğretmenlik Uygulaması

  • Ders planı hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Sanat Eğitimi

 • Sanat eğitiminin amaç ve işlevleri, öğrencilerin gelişim basamaklarına göre resim analizleri, ilköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programının incelenmesi ve tartışılması, farklı tekniklerde uygulama çalışmaları, eser analizleri. 

Sanat ve Estetik

 • Sanat ve estetiğin ne olduğu, estetik metotlar, estetiğin güzel, ahlak, iyi, doğru, yüce ile ilişkisi, sanatçının özellikleri, sanatçı ve zanaatkar ayrımı, farklı dönemlere ait sanat yapıtı incelemeleri.