» Biyografi

1984 yılında Edirne'de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Edirne'de tamamladıktan sonra, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından mezun oldu. Ardından 2009 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini; 2015 yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2021 yılında, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Dr.Öğretim Üyesi oldu.
ORCID-NO:
https://orcid.org/0000-0002-5747-6769


» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Çağdaş Sanatta Genetik", VI.Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 12-13 Aralık 2019 (Aralık 2019)
 • Diego Velazquez’in Papa X.Innocentius’un Portresi Adlı Eseri Bağlamında Sanatta Yineleme, Akdeniz Zirvesi 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antakya (Ekim 2019)
 • Sanatta Işıkla Çizim, 2 International Fashion& Art& Design Congress on April 10-13, 2018, Paris - Fransa, ISBN 978-605-9885-77-5, s.21 (Nisan 2018)
 • Sanatta Neon Işıkları, Sözlü sunum, Yayınlanmış Özet, 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Mart 2018, Mardin, ISBN 978-605-9885-61-4, s.159 (Mart 2018)
 • GEÇMİŞLE BAĞINI KOPARMAYAN ÇAĞDAŞLAR: YİNKA SHONİBARE, RUSSELL CONNOR, CESAR SANTOS ve HERMAN BRAUN-VEGA, Sözlü sunum, Yayınlanmış Özet, 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Mart 2018, Mardin, ISBN 978-605-9885-61-4, s.160 (Mart 2018)
 • BİR ÖYKÜNME USTASI: PİCASSO, INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18-21 Ekim 2017, Alanya, Antalya, ISBN:978-605-196-092-0 s.511, (Ekim 2017)
 • SANATTA YATAK: SADECE BİR EŞYA DEĞİL, INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18-21 Ekim 2017, Alanya, Antalya, ISBN:978-605-196-092-0 s.511, (Ekim 2017)
 • F. GIRGIN, Sanatta Diyalog: Resimden Heykele (Dialog in Art: From Painting to Sculpture), II. Uluslararasi Felsefe, Egitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, pp. 358-358, Mugla-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • F. GIRGIN, Sanatta Göç Temasi, International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, pp. 169-169, Berlin-ALMANYA (Mayıs 2017)
 • F. GIRGIN, Repeats: ”1 Artwork=9 Artworks”(Tekrarlar: ”1 Yapit= 9 Yapit”), 3rd International Conference on Social Sciences Education Research, pp. 72-72, Roma-ITALYA (Nisan 2017)
 • F. GIRGIN, Sanat Egitiminde Drama ve Örnek Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi 1.Uluslararasi Sanat Egitimi Sempozyumu, pp. 153-154, Denizli-TÜRKIYE (Nisan 2017)
 • "Sanatta Yeniden Üretim: Resimden Fotoğrafa", INES 2016- International Academic Research Congress, Side, Antalya, e-ISBN 978-605-318-752-3, ss.1270-1277 (Kasım 2016)
 • Sanatta Esinlenme: Resimden Fotoğrafa, UGS 2016-Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Çorum, ISBN:978-605-5244-09-5, ss.518-527 (Eylül 2016)
 • "Sanatta Çağrışım, Leke, Şans ve İlköğretim Öğrencileri İle Bir Uygulama Örneği", International Conference on New Horizons in Education, Viyana, ISSN: 2146-7358, ss.214-224. (Temmuz 2016)
 • Sanat Eğitiminde Kopya ve Sanatta Kopyanın Değişimi, EJER-III.International Eurasian Educational Research Congress,Muğla, Özet Bildiri, ISBN: 978-605-170-098-4 (Mayıs 2016)
 • Girgin Figen, Bulut Ümran: "Yeniden Üretilen Yapıtlar Aracılığıyla Çağdaş Sanat Öğretiminin Öğrencilerin Uygulama Çalışmalarına Etkileri", Ulead 2015 Annual Congress 5th International Conference on Research in Education-ICRE, ISBN: 978-605-320-242-4, Özet, s.137 (Ekim 2015)
 • Girgin Figen, Bulut Ümran; "LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN ÇAĞDAŞ RESİM SANATINI ÖĞRENMELERİNDE YENİDEN ÜRETİLEN YAPITLARIN ETKİLERİ", IDEC-International Distance Education Conference, St.Petersburg, Rusya (Eylül 2015)
 • "Majalar Ve Goya’nın Sanatına Etkileri", Ifas Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya (Ekim 2011)
 • 19.yy Avrupa Resminde Kadın Figürünün İncelenmesi, 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın:Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Malatya (Mayıs 2011)
 • Cumhuriyet Sonrası Türk Resim Sanatında Yörükler, International Turkish Art Workshop, Florida, ABD (Nisan 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • RESİMDE YENİDEN ÜRETİM: “FRANÇOIS BOUCHER-UZANAN GENÇ KIZ (MARİE-LOUİSE O’MURPHY) ÖRNEĞİ”, 1.Uluslararası Görsel Sanatlar ve Estetik Sempozyumu, Sakız, Yunanistan (Ağustos 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Balkan Eğitim Araştırmaları(2017). (H.Asutay, Ed.) "Sanat Eğitiminde Kopya ve Sanatta Kopyanın Değişimi" adlı bölüm, s.26-32, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188 ISBN: 978-975-374-213-9

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Lisansüstü Eğitim ve Sonrası Mesleki Deneyim", Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunlar I.Mesleki Deneyim Paneli, 02.05.2016, Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Atatürk Sanat Merkezi, İstanbul (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çağdaş Sanat ve Yeniden Üretim: Alıntı, Öykünme, Kolaj, Taklit, Hayalperest Yayınevi, İstanbul (Eylül 2018)
 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği kitabı içinde; 12.Bölüm: "Sanat Eğitimi"

Ödüller

 • "17.Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi" Sergileme Ödülü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark Sanat Galerisi (Mayıs 2017)
 • 71.Devlet Resim ve Heykel Yarışması (Özgün Baskı) Sergileme Ödülü, İstanbul, Ankara, İzmir (Kasım 2012)
 • 1.Ulusal Esere ve Emeğe Saygı (GESAM) Sergileme Ödülü, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Konya (Mayıs 2008)

Sertifikalar

 • 4004 Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen Bilimin Gizemi Doğada Gizli/STEM Art Adlı Projede eğitmenlik (Haziran 2019)
 • Uygulamalı Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi, Edirne (Kasım 2016)

Diğer

 • ArtConflict International Online Art Exhibition, , SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , BILSEMART@CAP FOUNDATION , 10.11.2020-30.11.2020 (Kasım 2020)
 • Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-Is Egitimi Anabilim Dali Ögretim Elemanlari ve Lisansüstü Ögrencileri 24 Kasim Ögretmenler Günü Sergisi (Sanal Sergi), Link: https://youtu.be/97HwmV3G5yQ, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 16:00, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-Is Egitimi Anabilim Dali Ögretim Elemanlari ve Lisansüstü Ögrencileri, Edirne-TÜRKIYE, 24.11.2020- (Kasım 2020)
 • Egitimcinin Izi, 24 Kasim Ögretmenler Günü Ulusal Online SAYRED karma Sergisi, www.sayred.org, SERGILER/Karma sergiler /, , SAYRED, Edirne-TÜRKIYE, 24.11.2020-18.12.2020 (Kasım 2020)
 • "Cumhuriyet’in 97 Yılı 97 Eser" adlı Karma Sergi, Sanal sergi Sergi linki: https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/pages/sanal-sanat-galerisi (Ekim 2020)
 • "Uyku" adlı Bireysel Sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu (Eylül 2020)
 • ”Bulaşıcı Olan İyiliktir” Sanat Projesi, www.portart.org (Eylül 2020)
 • "Let Art Be Infected" International Virtual Mixed Exhibition, 27.07.2020, Organized by: Assoc.Prof. Dr.Aylin Beyoğlu, Trakya University Faculty of Education Department of Fine Arts Education (Temmuz 2020)
 • "Sanalda Sanatla Yolculuk", Sanal Sergi Başlangıç: 28.07.2020, Düzenleyen: Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO (Temmuz 2020)
 • "Sanat Eve Sığar" Uluslararası Davetli Dijital Karma Sergi, 20-30 Mayıs 2020, Grup Koordinatörü Müberra Bülbül,Küratör: Ersan Sarıkahya. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Sayred İşbirliği ile (Mayıs 2020)
 • 100 Ressam 100 Portre Sergisi, 6. Çagdas Sanat Fuari, ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayi, SERGILER/Karma sergiler /, , Uluslararasi Plastik Sanatlar Kolonisi, Ankara-TÜRKIYE, 12.03.2020-15.03.2020 (Mart 2020)
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anısına Karma Sergi, 8-22 Mart 2020, Osman İnci Müzesi, Edirne (Mart 2020)
 • 8 Mart Kutsal Kadın Karma Sergi, 9-17 Mart 2020, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonu, Edirne (Mart 2020)
 • "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanatçı Kadın Akademisyenler Ulusal Karma Sergisi" TBMM'nin açılışının 100. yılı Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu (Mart 2020)
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına Karma Sergi, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu, Edirne, 19 Aralık 2019 (Aralık 2019)
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu, Edirne, 25 Kasım-9 Aralık 2019 (Kasım 2019)
 • 3. Uluslararası SADA Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu Karma Sergi, Ankara, 28-29 Kasım 2019 (Kasım 2019)
 • 15.International Conference "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries Collaboration", October 24-25, 2019, Edirne, Group Exhibition of Trakya University's Instructors, Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu, Edirne (Ekim 2019)
 • Kurtuluşa Giden Yolun 100. yılında 100 Sanatçı 100 Portre, 19 Mayıs 2019, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Küçükçekmece, İstanbul, Türk Ressamlarından 100 Portre, 14-18 Nisan 2019, Kartal Belediyesi Fuaye Sergi Salonu, Kartal, İstanbul (Mayıs 2019)
 • "Benden Öte" Kişisel Resim Sergisi, 12-22 Mayıs 2019, Osman İnci Müzesi, Edirne (Mayıs 2019)
 • Türk Ressamlarindan 100 Portre, Kartal belediyesi Fuaye Sergi Salonu, Kartal/Istanbul, SERGILER/Karma sergiler /, , Istanbul-TÜRKIYE, 14.04.2019-18.04.2019 (Nisan 2019)
 • 2. Mail Art Biennial, Namık Kemal Üniversitesi Güzel sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ (Nisan 2019)
 • Genç Etkinlik 8-Homo Historicus-Homo Projectus, 20 Nisan-20 Mayıs 2019, Mustafa kemal Kültür Merkezi, Beşiktaş, İstanbul (Nisan 2019)
 • Trakya Üniversiteler Birliği Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, 19-29 Mart 2019, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne (Mart 2019)
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anısına Karma Sergi, Osman İnci Müzesi, Edirne (7-25 Mart) (Mart 2019)
 • 1.Uluslararası Karma Sergi, Benim Adım Kadın, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (8-15 Mart) (Mart 2019)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu (7-15 Mart) (Mart 2019)
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına Karma Sergi, 21-31 Aralık 2018, Osman İnci Müzesi, Edirne. (Aralık 2018)
 • Baş öğretmen Atatürk Anısına Öğretmenler Günü Sergisi, 26 Kasım 2018, Trakya Üniversitesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası, Konferans Salonu Fuayesi, Edirne. (Kasım 2018)
 • Portrait of Turkish Masters, Trakya Üniversitesi ve Ovidius Üniversitesi İşbirliği, 07-12 Mayıs 2018, Köstence Romanya (Mayıs 2018)
 • Kadın ve Savaşçı Kadın Karma Sergi, 16-23 Mart 2018, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Mart 2018)
 • Atatürk’ün Edirne’ye Tesrifleri Anisina Sergi, Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonu, SERGILER/Karma sergiler /, 1 gün, SAYRED-EGITIM-IS (Sayred Dernegi Üyeleri, Akademisyenler, Ögretmenler, Ögrenciler), Edirne-TÜRKIYE, 22.12.2017-22.12.2017 (Aralık 2017)
 • Basögretmen Atatürk Anisina Ögretmenler Günü Sergisi, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Konferans Salonu Fuayesi, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Resim-Is Egitimi Anabilim Dali ögretim elemanlari, Edirne-TÜRKIYE, 24.11.2017-30.11.2017 (Kasım 2017)
 • ALANYA BELEDİYESİ KARMA SERGİ, Alanya Kültür Merkezi, Alanya/Antalya (Ekim 2017)
 • INES 2017- II. ULUSLARARSI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ KARMA SERGİ, Haydarpaşa Palace Hotel Sergi Alanı, Alanya/Antalya (Ekim 2017)
 • Sevgi Için Karma Sergi, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi, Sultanahmet, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Erol Bulut/Farkli üniversitelerden akademisyenler, Istanbul-TÜRKIYE, 03.05.2017-12.05.2017 (Mayıs 2017)
 • 2.Uluslararasi Felsefe, Egitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Mugla Sitki Koçman Üniversitesi, SERGILER/Sanat Sempozyumlari /Sempozyuma katilim /, , Mugla Sitki Koçman Üniversitesi, Prof.Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Doç.Dr.Yahya Altinkurt, Mugla-TÜRKIYE, 03.05.2017-07.05.2017 (Mayıs 2017)
 • ”Güneş Dostunuz Olsun” projesi Mektebim Okulları İlköğretim 2. ve 3.sınıf öğrencileri resim yarışması jüri üyeliği, Mektebim Okulları Ümraniye Kampüsü, İstanbul (Nisan 2017)
 • Büyük Acilar Dilsizdir (Sehit ve Gazilerimiz Için), Devecihan Kültür Merkezi, SERGILER/Karma sergiler /, 1 hafta, Sayred Dernegi/ Sayred Dernegi Üyeleri, Akademisyenler, Ögrenciler, Edirne-TÜRKIYE, 20.03.2017-27.03.2017 (Mart 2017)
 • 93.Yılında Cumhuriyet Sergisi, 28 Ekim-4 Kasım 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Sergi Salonu, Edirne (Ekim 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) Edirne Sergisi, Sanat Dernekleri Cumhuriyet Bayramı Dayanışması, 28 Ekim-4 Kasım 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Ekim 2016)
 • Dr.Güngör Danışman Arıbal Anısına Trakya Üniversitesine Kazandırılan “Güngör-Güner Arıbal Koleksiyonu Hibe Eserler Sergisi, Trakya Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı, Edirne (Eylül 2016)
 • UGS-Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Karma Sergi, Hitit Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Çorum (Eylül 2016)
 • Diachronic II Karma Sergisi, 15 Haziran-2 Temmuz 2016, Pinelo Gallery, İstanbul (Haziran 2016)
 • I. International The Art of Authenticity Symposium (1. Uluslararası Sanatın Gerçekliği Sempozyumu), Sakız, Yunanistan (Haziran 2016)
 • 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi- Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinden Oluşan Çocuk ve Hayaller Sergisi, Balkan Kongre Merkezi, Edirne (Mayıs 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) Hayatın Renkleri İle MS Karma Sergi-Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliği İle, 18 Mayıs 2016, ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası), Edirne (Mayıs 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) I.Karma Sergi, 11-20 Mayıs 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Mayıs 2016)
 • Öğretim Elemanları Resim Sergisi-Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalları Davetli Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 23 Mayıs-3 Haziran 2016, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi, Beşiktaş-İstanbul (Mayıs 2016)
 • Diachronic Karma Sergisi, 17-28 Mayıs 2016, Pinelo Gallery, İstanbul (Mayıs 2016)
 • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinden Oluşan Çocuk ve Hayaller Sergisi, 1.Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Trakya Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı, Edirne (Mayıs 2016)
 • Köy Enstitülerinin Kuruluşu Anısına Öğretmen Ressamlar Sergisi ve Türk Müziği Dinletisi, 18-22 Nisan 2016, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası, Edirne (Nisan 2016)
 • 23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi, 23-30 Nisan 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Nisan 2016)
 • Trakya Üniversiteler Birliği (Trakya Üniversitesi-Kırklareli Üniversitesi-Namık Kemal Üniversitesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, 8-28 Mart 2016, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu, Tekirdağ (Mart 2016)
 • NKU 1.International Mail Art Biennial, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ (Mart 2016)
 • Çanakkale Savaşlarının Yüzüncü Yılı Anısına Karma Sergi, Marmara Üniversitesi- Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanları İşbirliğiyle (Mart 2015)
 • 1.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri, Antalya (Kasım 2012)
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü Öğrenci Sergisi, Malik Aksel Sanat Galerisi-Ankara (Mayıs 2012)
 • IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya (Ekim 2011)
 • Kadıköy Belediyesi “Hayvan Sevgisi” Konulu Resim Yarışmasında Jüri Üyeliği (Ekim 2011)
 • Edirne Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Sergi, Edirne Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Mimar Sinan Sergi Salonu, Edirne (Mart 2011)
 • 3.Uluslararası Dünya Kadınlarının Tuvalinde Barış, Resim Festivali Karma Resim Sergisi, Trabzon Sanatevi, Trabzon (Haziran 2010)
 • Uludağ Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi-Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Bursa (Mart 2010)
 • "Yöresel Motifler" adlı Bireysel Sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Selimiye Yerleşkesi Sergi Salonu, Edirne (Eylül 2009)
 • ”Science, Education and Time as our Concern” Jubilee Conference of the Smolyan-Plovdiv University, Smolyan, Bulgaristan (Kasım 2007)

» Verdiği Dersler

Anasanat Atölye 3

Öğretmenlik Uygulaması

Sanat Eğitimi

Sanat ve Estetik