» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Girgin Figen, Bulut Ümran; "Yeniden Üretilen Yapıtlar Aracılığıyla Çağdaş Sanat Öğretiminin Öğrencilerin Uygulama Çalışmalarına Etkileri",(Elektronik), Sanat Eğitimi Dergisi, Ankara, Cilt:4, Sayı:2, Doi: 10.7816/sed-04-02-05, ISSN:2147-8007, ss.179-197 (Kasım 2016)
 • Özkan Banu, Girgin Figen; "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görsel Sanat Etkinliği Uygulamalarını Değerlendirmesi", (Elektronik), EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges, Kırklareli, Cilt:4, Sayı:4, ss.79-85
 • "Çağdaş Sanatta, Sanatın Malzemesi Olarak Mekan", (Elektronik), Akdeniz Sanat Dergisi, Antalya, Cilt:6, Sayı: 11, ISSN: 1307-9700, ss.214-233

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Sanatta Yeniden Üretim: Resimden Fotoğrafa", INES 2016- International Academic Research Congress, Side, Antalya, e-ISBN 978-605-318-752-3, ss.1270-1277 (Kasım 2016)
 • Sanatta Esinlenme: Resimden Fotoğrafa, UGS 2016-Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Çorum, ISBN:978-605-5244-09-5, ss.518-527 (Eylül 2016)
 • "Sanatta Çağrışım, Leke, Şans ve İlköğretim Öğrencileri İle Bir Uygulama Örneği", International Conference on New Horizons in Education, Viyana, ISSN: 2146-7358, ss.214-224. (Temmuz 2016)
 • Sanat Eğitiminde Kopya ve Sanatta Kopyanın Değişimi, EJER-III.International Eurasian Educational Research Congress,Muğla, Özet Bildiri, ISBN: 978-605-170-098-4 (Mayıs 2016)
 • Girgin Figen, Bulut Ümran: "Yeniden Üretilen Yapıtlar Aracılığıyla Çağdaş Sanat Öğretiminin Öğrencilerin Uygulama Çalışmalarına Etkileri", Ulead 2015 Annual Congress 5th International Conference on Research in Education-ICRE, ISBN: 978-605-320-242-4, Özet, s.137 (Ekim 2015)
 • Girgin Figen, Bulut Ümran; "LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN ÇAĞDAŞ RESİM SANATINI ÖĞRENMELERİNDE YENİDEN ÜRETİLEN YAPITLARIN ETKİLERİ", IDEC-International Distance Education Conference, St.Petersburg, Rusya (Eylül 2015)
 • "Majalar Ve Goya’nın Sanatına Etkileri", Ifas Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya (Ekim 2011)
 • 19.yy Avrupa Resminde Kadın Figürünün İncelenmesi, 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın:Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Malatya (Mayıs 2011)
 • Cumhuriyet Sonrası Türk Resim Sanatında Yörükler, International Turkish Art Workshop, Florida, ABD (Nisan 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • RESİMDE YENİDEN ÜRETİM: “FRANÇOIS BOUCHER-UZANAN GENÇ KIZ (MARİE-LOUİSE O’MURPHY) ÖRNEĞİ”, 1.Uluslararası Görsel Sanatlar ve Estetik Sempozyumu, Sakız, Yunanistan (Ağustos 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Lisansüstü Eğitim ve Sonrası Mesleki Deneyim", Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunlar I.Mesleki Deneyim Paneli, 02.05.2016, Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Atatürk Sanat Merkezi, İstanbul (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği kitabı içinde; 12.Bölüm: "Sanat Eğitimi"

Diğer

 • 93.Yılında Cumhuriyet Sergisi, 28 Ekim-4 Kasım 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Sergi Salonu, Edirne (Ekim 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) Edirne Sergisi, Sanat Dernekleri Cumhuriyet Bayramı Dayanışması, 28 Ekim-4 Kasım 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Ekim 2016)
 • Dr.Güngör Danışman Arıbal Anısına Trakya Üniversitesine Kazandırılan “Güngör-Güner Arıbal Koleksiyonu Hibe Eserler Sergisi, Trakya Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı, Edirne (Eylül 2016)
 • UGS-Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Karma Sergi, Hitit Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Çorum (Eylül 2016)
 • Diachronic II Karma Sergisi, 15 Haziran-2 Temmuz 2016, Pinelo Gallery, İstanbul (Haziran 2016)
 • I. International The Art of Authenticity Symposium (1. Uluslararası Sanatın Gerçekliği Sempozyumu), Sakız, Yunanistan (Haziran 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) Hayatın Renkleri İle MS Karma Sergi-Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliği İle, 18 Mayıs 2016, ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası), Edirne (Mayıs 2016)
 • SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) I.Karma Sergi, 11-20 Mayıs 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Mayıs 2016)
 • Öğretim Elemanları Resim Sergisi-Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalları Davetli Öğretim Elemanları Resim Sergisi, 23 Mayıs-3 Haziran 2016, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi, Beşiktaş-İstanbul (Mayıs 2016)
 • Diachronic Karma Sergisi, 17-28 Mayıs 2016, Pinelo Gallery, İstanbul (Mayıs 2016)
 • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinden Oluşan Çocuk ve Hayaller Sergisi, 1.Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Trakya Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı, Edirne (Mayıs 2016)
 • Köy Enstitülerinin Kuruluşu Anısına Öğretmen Ressamlar Sergisi ve Türk Müziği Dinletisi, 18-22 Nisan 2016, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası, Edirne (Nisan 2016)
 • 23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi, 23-30 Nisan 2016, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne (Nisan 2016)
 • Trakya Üniversiteler Birliği (Trakya Üniversitesi-Kırklareli Üniversitesi-Namık Kemal Üniversitesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, 8-28 Mart 2016, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu, Tekirdağ (Mart 2016)
 • NKU 1.International Mail Art Biennial, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ (Mart 2016)
 • Kadıköy Belediyesi “Hayvan Sevgisi” Konulu Resim Yarışmasında Jüri Üyeliği (Ekim 2011)
 • Uludağ Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi-Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Bursa (Mart 2010)

» Verdiği Dersler

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım

Öğretmenlik Uygulaması-Formasyon