» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • S. AKTAS, H. KES, F. K. BOZ, E. S. OKAN, Control of a resonant tunneling structure by intense laser fields, SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, vol. 98, pp. 220-227, Londra-INGILTERE, 12, 2016
 • F. K. BOZ, B. NISANCI, S. AKTAS, E. S. OKAN, Energy levels of GaAs AlxGa1 xAs AlAs spherical quantum dot with an impurity, APPLIED SURFACE SCIENCE, vol. 387, pp. 76-81, AMSTERDAM-HOLLANDA, 11, 2016
 • S. AKTAS, A. BILEKKAYA, F. K. BOZ, E. S. OKAN, Electron transmission in symmetric and asymmetric double barrier structures controlled by laser fields, Superlattices and Microstructures, vol. 85, pp. 266-273, 9, 2015
 • Boz F. K., S. Aktas, B. Bekar, S.E. Okan, “Laser field-driven potential profiles of double quantum wells”, Physics Letters A, 376(4), 590-594 (2012).
 • Boz F.K., S. Aktas , A. Bilekkaya , S.E. Okan, “The multilayered spherical quantum dot under a magnetic field”, Applied Surface Science, 256, 3832–3836 (2010).
 • Boz F.K., S. Aktas, A. Bilekkaya, S.E. Okan,” Geometric Effects on Energy States of a Hydrogenic Impurity in Multilayered Spherical Quantum Dot”, Applied Surface Science 255(13-14), 6561-6564 (2009).
 • Aktas Ş., F. K. Boz, A. Bilekkaya, S. E. Okan “The electronic properties of a coaxial square GaAs/AlxGa1- xAs quantum well wire in an electric field”, Physica E, 41 1572-1576 (2009).
 • Bilekkaya A., Ş. Aktaş, S. E. Okan, F.K. Boz, “Electric and Magnetic Field Effects on the Binding Energy of a Hyrogenic Impurity in Quantum Well Wires with Different Shapes” Superlattices and Microstructures, 44(1), 96-105 (2008).
 • Aktas S., F.K. Boz “The Binding Energy of Hydrogenic Impurity in Multilayered Spherical Quantum Dot”, Physica E, 40(4), 753-758 (2008).
 • Aktas S., F.K.Boz, S.S. Dalgic, ”Electric and Magnetic Field Effects on the Binding Energy of a Hydrogenic Donor Impurity in a Coaxial Quantum Well Wire”, Physica E, 28(1), 96-105 (2005).
 • Boz F.K., S. Aktas,”Magnetic Field Effect on the Binding Energy of a Hydrogenic Impurity in Coaxial GaAs/AlxGa1-xAs Quantum Well Wires”, Superlattices and Microstructures, 37(4), 281-291 (2005.)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • B. BEKAR, F. K. BOZ, Optical properties of the quantum wells of different geometries, 13th InterNat. conference on nanosciences and nanotechnologies-NN16, Thessaloniki-YUNANISTAN(2016)
 • Aktas S., B. Huseyin, F.K. Boz , and S. E. Okan”Transmission coefficient for double potential barriers in semiconductor nanostructures”8th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, Abstract Book, Page 288, I. Vellidis Congress Center, Thessaloniki, Greece (2011)
 • F.K. BOZ, S. AKTAS, S. E. OKAN, The effect of external fields in one-dimensional semiconductor nanostructures8th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, Abstract Book, Page 288, I. Vellidis Congress Center, Thessaloniki, Greece (2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • F. K. Boz, B. Bekar “Electronic and optical properties in a cylindrical GaN/AlGaN quantum well wire under laser field” Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Abstract Book, Bodrum, Turkey 2017. (Eylül 2017)
 • F. K. Boz, B. Bekar “ Behavior of an electron in a cylindrical AlAs/GaAs/Alx(Ga1-xAs) quantum well wire under the influence of an external azimuthal magnetic field” (2017) (Eylül 2017)
 • B. Bekar, F. K. Boz “Electronic properties of GaAs-(GaAl)As quantum well-wires: The influences of azimuthal magnetic and laser fields” 9th International Physics Conference of The Balkan Physical Union-BPU9, Abstract Book, İstanbul, Turkey 2015. (Eylül 2015)
 • F. K. Boz, A. Kızılet, S. Aktas, S. E. Okan “The energy spectrum in cylindirical quantum wire under the azimuthal applied magnetic field” Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Bildiri özet kitabı, 197, Bodrum , 2012. (Eylül 2012)
 • Boz F. K., Ş. Aktaş, S. E. Okan “Çok katmanlı kuantum noktalarının elektronik özellikleri” Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Bildiri özet kitabı, 184, İstanbul ,2010. (Eylül 2010)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Handan DİNÇER "Elektrik ve Manyetik Alanlar Altında Sonlu Silindirik ve Parabolik Kuantum Telinde Polarizasyon" (2015) (Ekim 2015)
 • Beyza DEMİRTAŞ "Yabancı Atomlu ve Yabancı Atomsuz Çok katmanlı Küresel Kuantum Noktalarında Enerji Durumlarının ve Radyal Olasılık Yoğunluğunun İncelenmesi" (2015) (Şubat 2015)
 • İbrahim GÜNERİ "GaN/ AlGaN Kuantum Kuyularının Elektronik Özellikleri" (2013) (Ağustos 2013)
 • Abdullah KIZILET "Düşük Boyutlu Yarıiletken Yapılara Manyetik Alanın Etkisi" (2012)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar I

Bilgisayar II

Bilgisayar III

Bilgisayar IV

Fizik III

Fizik IV

Genel Fizik I

Genel Fizik II

Güncel Fizik

Modern Fiziğe Giriş