» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Tetiker A.T., Ertan F., Optimization and immobilization of urease enzyme isolated from Proteus mirabilis on alginate beads, J.Environ. Biol. 40, 1123-1128, 2019
 • Tetiker T. A. and Ertan F., Determination of some properties of free and immobilized urease from Aspergillus fumigatus and its application in urea assay. J. Chem. Soc. Pak. 38(3), 558-564, 2016
 • Ertan (İnceoğlu), F., Balkan, B., and Yarkın, Z. “Determination of the effects of initial glucose on the production of alpha-amylase from Penicillium sp. under solid-state and submerged fermentation”Biotechnology and Biotechnological Equipment,28, 1, 96-101,2014
 • Özkan, E., and Ertan, F.,“ Production and determination of some biochemical properties of protease enzyme by Trichothecium roseum under solid state fermentation” Romanian Biotechnological Letters, 17, 1, 6903-6912 (2012).
 • Demirkan, E., Dinçbaş, S., Sevinç, N., and Ertan, F. “İmmobilization of B. amyloliquefaciens α-amylase and comparison of some of its enzymatic properties with free form”, Romanian Biotechnological Letters, 16, 6, 6690-6701 (2011).
 • Balkan, B., Balkan , S., and Ertan, F. “Optimization of parametersfor α-amylase production under solid state fermentation by Trichothecium roseum” Romanian Biotechnological Letters,16,5,6591-6600 (2011).
 • Balkan, B., and Ertan, F. “ The production of new fungal α-amylase degraded the raw strach by means of solid-state fermentation”, ”, Prep. Biochem. and Biotech, 40, 213–228 (2010).
 • Çerkezkayabekir, A., Kızılay. G., and Ertan, F. “Ultrastructural changes in rat liver by methyleugenol and evaluation of some biochemical parameters”, Turk J Biol. 34, 439-445(2010).
 • Kaboğlu, A., Ertan, F. and Kızılay G., “The effects of methyleugenol on the liver, kidney and small intestine and on the antioxidant enzymes in rats”, Fresenius Environ. Bull., 18,4,481-490 (2009).
 • Yagar, H., Ertan, F. and Balkan, B., “Comparison of Some Properties of Free and Immobilized α -Amylase by Aspergillus sclerotiorum in Calcium Alginate Gel Beads”, Prep. Biochem. and Biotech, 38, 13–23 (2008).
 • Balkan, B. and Ertan F., “Production of α-Amylase from Penicillium chrysogenum under Solid-State Fermentation by Using Some Agricultural By-Products”, Food Technol. Biotechnol. 45(4), 439–442 (2007).
 • Ertan, F., Yagar, H. and Balkan, B., “Optimization of α-Amylase Immobilization in Calcium Alginate Beads”, Prep. Biochem. and Biotech., 37 (3), 195-204 (2007)
 • Ertan, F., Balkan, B., Balkan, S. and Aktaç, T., “Solid State Fermentation for the Production of α-Amylase from Penicillium chrysogenum Using Mixed Agricultural By-Products as Substrate”, Biologia, Bratislava,61 (6), 657-661 (2006).
 • Ertan F., Yagar H. and Balkan B., “Some Properties of Free and Immobilized α-Amylase from Penicllium griseofulvum by Solid State Fermentation”, Prep. Biochem. and Biotech., 36, 81-91 (2006).
 • Balkan B. and Ertan F., “Production and Properties of α-Amylase from Penicillium chrysogenum and its Application in Starch hydrolysis”, Prep. Biochem. and Biotech., 35, 169-177 (2005).
 • Aktaç T., Kaboğlu (Ç.) A. Ertan F., Ekinci F. and Huseyinov G., “The Effects of Citric Acid (antioxidant) and Benzoic Acid (antimicrobial agent) on the Mouse Liver”, Biochemical and Histopathological Study., Biologia, Bratislava, 58 (3) : 343 – 347 (2003).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özcan Ö. and Ertan F., Beta-glucan content, antioxidant and antimicrobial activities of some edible mushroom species Food Science and Techn. 6(2):47-55,2018
 • Tetiker T.A., Ertan F., Investigation of some properties of immobilized urease from C.arietinum and its using determination of urea level in some animal feed. J.Inn.Pharm &Bio. Sci. 4(2),1-6,2017
 • Şen C., Ertan F., İşbilir Selen Ş."Investigation of antioxidant capacity, antimicrobial activity, total phenolic and monomeric anthocyanin contents in different extracts of Hibiscus sabdariffa L." İnt. J. Bio. Pharm. Res. 7(1), 35-41, 2016
 • Sanal (E).F., Ertan F. and Aktaç T., “Production of Exo-inulinase from Alternaria alternata growth on jarusalem artichoke and Some Biochemical Properties”, J.Biol.Science, 5(4):497-505 (2005).
 • Ertan F., Sanal (E). F., Kaboğlu (Ç). A., Aktaç T. and Bakar E., “Some properties of inulinase from Rhizoctonia solani”, J.Biol.Science, 5(3):330-334 (2005).
 • Ertan F., Aktaç T., Kaboğlu A.Ç., Ekinci F. and Bakar E., “Determination of Optimum Cultivation Conditions on the Production of Inulinase from Rhizoctonia solani”, Pak.J.Biol.Sci., 36 (16):1386-88 (2003).
 • Ertan F., Ekinci F. and Aktaç T., “Production of Inulinases from Penicillium spinulosum, Aspergillus parasiticus NRRL2999 and Trichoderma viride”, Pak.J.Biol.Sci., 36(15):1332-35 (2003).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Altıntaş Kazar, G. & Ertan, F. Studies on the production and characteristics of extracellular alpha-amylase from Talaromyces islandicus. First International Balkan Chemistry Congress, 17-20 September 2018, Edirne Turkey. (Oral presentation, Book of Abstracts p.89) (Eylül 2018) (Eylül 2018)
 • Kazar Altıntaş G., and Ertan F., Investigation of extracellular alpha-amylase activity of Penicillium cyclopium.,Proceedings of International Agricultural, Biological and Life Science Conference , September 2-5, 2018 Edirne-TURKEY
 • Özcan Ö., Ertan F., Beta glucan content and antioxidant activities of Boletus edulis, International Conference on Engineering and Natural Sciences May 15-19 Skopje, 2015 Book Abstracts, p:50

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydoğdu H., Balkan B., Ertan F. ve Balkan S.” Amylolytic activities of different fungi species on the screening medium adjusted to different pH” Journal of Science and Technology (Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi) 5(1),1-12( 2012).
 • Ertan F. ve Ekinci F., “Determination of Optimum pH and Thermal Stability of Fungal Inulinases Activities”, İst. Üniv. Fen Fak. Biyoloji Dergisi, 66, 1–9 (2003–2004).
 • Ertan F. ve Ekinci F., “The Production of Inulinases from Alternaria alternata, Aspergillus niger and Trichoderma harzianum”, J. Marm. Pure Appl. Sci. 18, 7–15 (2002).
 • Ertan F. ve Aksöz E., “Aspergillus niger Ürikazının Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi”, Anadolu Üniv., Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 403-408 (2001).
 • Ertan F., Ekinci F., Aktaç T.ve Kaboğlu (Ç) A., “The effects of some metal ions on the rice (Oryza sativa L.) a-amylase activity”, İstanbul Üniversitesi Biyoloji Der., 63, 79-88 (2000).
 • Ertan F. ve Aksöz E., “Aspergillus niger’den Ürikaz Enziminin Üretilmesi ve Aktiviteye Etkili Bazı Faktörlerin Belirlenmesi”, Tr.J. of Biology, 24, Ek sayı, 11-25 (2000).
 • Ekinci F., Ertan F. ve Aktaç T., “Buğday ve Pirinç a-Amilazı Üzerine Endosülfanın Etkisinin Radyal Diffüzyon Tekniği ile Gösterilmesi”, Tr J of Biol. 21 (1) :79–88 (1997).
 • Aktaç T., Ekinci F., Sıdal U. ve Sıdal (Ertan) F., “Endosülfanın Mercimek (Lens esculanta) Tohumlarının Kök Ucu Hücreleri Üzerindeki Etkileri”, Tr.J.of Biology, 18, 27-37 (1994).
 • Sıdal (Ertan) F. ve Aksöz E., “Candida utilis C-486’de Ürikaz İndüksiyonu ve Aktivitesine Etki Eden Bazı Parametrelerin Araştırılması”, Hacettepe Üniv. Fen ve Müh.Bil. Dergisi, 13,1–16 (1992).
 • Sıdal (Ertan) F. ve Aksöz E., “Candida utilis C-486 ‘in Üremesine ve Ürikaz Aktivitesine Etki Eden Bazı Fizyolojik Parametrelerin İncelenmes”, Biyokimya Dergisi, XVII (1), 77-90 (1992).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aydoğdu H., Balkan B, Ertan F., Balkan S., “Çeşitli küflerin farklı pH’lara sahip tarama besiyerlerindeki amilolitik aktiviteleri”.PC064, S:553, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Pamukkale Üniversitesi, Denizli Türkiye. 21–25 Haziran 2010,
 • Balkan B, Aydoğdu H., Balkan S., Ertan F., “Çeşitli küflerin ham nişastalı besiyerlerindeki amilolitik aktiviteleri”.PC052, S:541, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Pamukkale Üniversitesi, Denizli Türkiye. 21–25 Haziran 2010,
 • Balkan B. ve Ertan F., “Tarımsal Yan Ürünler Kullanarak katı substrat fermentasyonu ile Penicillium chrysogenum’dan a-amilaz üretimi” XIV. Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos- 2 Eylül 2005, Eskişehir, Bildiri ve Poster Kitabı, sayfa 530 (2005).
 • Ertan F.ve Ekinci F., “Fungal Kaynaklı İnülinazların pH ve Termal Kararlılıklarının Belirlenmesi”, Xll. Biyoteknoloji Kongresi 17-21 Eylül 2001, Ayvalık Balıkesir.,Poster özetleri Kitabı, sayfa 72 (2001).
 • Ertan F., Ekinci F., Aktaç T.ve Çerkezkayabekir A., “Pirinç a-amilazı üzerine bazı metal iyonlarının etkilerinin araştırılması”, XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) .26-30 Mart 1996. Özet kitabı. C-232. Hotel Antalya Dedeman. Antalya –Türkiye (1996).
 • Sıdal F., Sıdal U., Aktaç T. ve Ekinci F.,”Fungal kaynaklı gibberellik asit eldesine endosulfanın etkisinin araştırılması”. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz Edirne, Çevre seksiyonu Sayfa :31 (1994).
 • Ertan F. ve Aksöz E.,” Fungal Kaynaklı Ürikaz Eldesi” ,Türk Biyokimya Derneği IX. Ulusal Biyokimya Kongresi ,Biyokimya Dergisi , Kongre Özel Sayısı, vol :XlV, No: 3(1989).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Türksever Tetiker A., “Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Üreaz Enziminin İmmobilizasyonu ve Üre Tayininde ve Hidrolizinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması” Trakya Üniversitesi, 2016
 • Özcan Ö.,” Trakya Bölgesindeki Bazı Yenebilen Mantar Türlerinin Beta-Glukan İçeriklerinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Kültür Mantarı ile Karşılaştırılması” Trakya Üniversitesi, 2015
 • Balkan, B., “Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi”, Trakya Üniversitesi, 2008.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tunçakın, B., “Bazı Endüstriyel Hidrolitik Enzimlerin Şapkalı Mantarlardaki Aktivitelerinin Araştırılması” 2015
 • Güdücü, F., “Pyrus elaeagrifolia Bitkisi Ekstrelerinin Fenolik Madde İçerikleri, DPPH Radikali Giderme Aktiviteleri ve İn vitro Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi” Trakya Üniversitesi. 2015
 • Bektaş, E., “Cotinus coggygria Scop. Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi” 2011.
 • Şen C., “Hibiscus sabdariffa L. Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması” 2011.
 • Özkan, E., “ Fungal Kaynaklı Proteaz Üretimi” 2010.
 • Yarkın, Z., “İki Farklı Fermentasyon Tekniği ile Aspergillus sclerotiorum’dan Amilaz Üretimi ve Nişasta Hidrolizinde Kullanılması”, Trakya Üniversitesi, 2007.
 • Balkan, B., “Penicillium chrysogenum’dan α-Amilaz Üretimi”, Trakya Üniversitesi, 2003.

Projeler

 • Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Üreaz Enziminin İmmobilizasyonu ve Üre Tayininde ve Hidrolizinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması TÜBAP 2013-147 (Yürütücü) 2016
 • Bazı Endüstriyel Hidrolitik Enzimlerin Şapkalı Mantarlardaki Aktivitelerinin Araştırılması TÜBAP 2013-157 (Yürütücü) 2015
 • Trakya Bölgesindeki Bazı Yenebilen Mantar Türlerinin Beta-Glukan İçeriklerinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Kültür Mantarı ile Karşılaştırılması” Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje no:2013-02, Yürütücü 2015
 • Ergene Nehri Kirliliğinin Kurbağalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması” Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje no:2010/115, Yardımcı araştırıcı
 • Cotinus coggygria Scop. Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje no:2010/106, Proje Yöneticisi
 • Hibiscus sabdariffa L. Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje no:2010/107, Proje Yöneticisi
 • Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje no: 747, Proje Yöneticisi
 • Metileugenol’ün Karaciğer Dokusu Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje no: 721, Yardımcı Araştırıcı
 • Metileugenol’ün Sıçan karaciğer, böbrek, ince barsak dokularında SOD, GPX VE Katalaz Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje no: 718, Yardımcı Araştırıcı, 2008.
 • Rhizoctonia solani’ den İnülinaz Enziminin Elde Edilmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, TÜAF 367, Yardımcı Araştırıcı, 2002.
 • Fungal Kaynaklı İnülinaz Eldesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, TÜAF 227, Proje Yöneticisi, 2001.
 • Sitrik Asit ve Benzoik Asit’in Fare Karaciğeri Üzerindeki Etkileri,Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, TÜAF 120, Yardımcı Araştırıcı, 1999.
 • Endosülfanın Giberella fujikuori’de GA3 Sentezi Üzerine Etkisi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, TÜAF 61, Yardımcı Araştırıcı, 1995.

» Verdiği Dersler

Antibiyotikler

 • Seçmeli

Antimikrobiyal Etkinin Biyokimyasal Mekanizması

 • Yüksek Lisans

Bitirme Çalışması

Biyokimya I

Biyokimya II

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimyasal Yöntemler

 • Yüksek Lisans

Biyolojide Kavramlar

 • Gıda Mühendisliği

Biyosensörler

 • Doktora

Deneysel Biyokimya

 • Seçmeli

Endüstriyel Enzimler

 • Yüksek Lisans

Enzimatik Regülasyon

 • Doktora

Enzimoloji

 • Yüksek Lisans

İnsan Biyokimyası

 • Doktora

Moleküler Biyoloji