» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • «Τα Νέα Ελληνικά στην Άγκυρα [Ankara’da Çağdaş Yunanca Çalışmaları]», Οροπέδιο[Oropedio]», 7 (Καλοκαίρι 2009 [Yaz 2009]), σ. 579–589.
 • “Düzmece Olarak Anılan Mustafa Çelebi ve Bizans (1415–1416/17)”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2 (2009), s. 173–185.
 • “Laonikos Chalkokondyles’in Hayatı ve Tarihi”, OTAM, 21 (Bahar 2007), s. 41–57.
 • “Sultan I. Bayezid Dönemine Ait Grekçe Bir Anlatı”, OTAM, 24 (Güz 2008), s. 129–146.
 • “Chalkokondyles’in Anlatımına Göre Sultan II. Murad’ın Tahta Çıkışı”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIX/47 (2010), s. 217–226.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 3 «Τα ορθογραφικά λάθη των Τούρκων φοιτητών που διδάσκονται τα Νέα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Συμπεράσματα-προτάσεις», Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 6ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙΙ, Πάτρα 2004, σ. 213-222 [“Yunancayı yabancı dil olarak öğrene Türk öğrencilerin imla hataları. Sonuçlar ve Öneriler”, Kültürlerarası Eğitim İkinci veya Yabancı Dil Olarak Yunanca 6. Uluslararası Kongre, cilt III, Patra 2004, s. 213–222.]
 • “Laonikos Chalkokondyles’in “Tarih”inde II. Murad Dönemi”, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11–15 Eylül 2006, Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt I. Kısım, Ankara 2010, s 865–870.
 • «Μια έρευνα σχετικά με ορισμένα στατιστικά στοιχεία, την εικόνα και τις προδιαθέσεις των φοιτητών του τμήματος Νεολληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Άγκυρας», Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Διεθνές Συνέδριο, Πάτρα 11–13 Ιουλίου 2008, Τόμος ΙΙ, Πάτρα 2008, σ. 174–182 [“Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğrencileri Hakkında Bazı İstatistiki Veriler ile Eğilim ve Yönelimleri Üzerine Bir Araştırma”, Kültürlerarası Eğitim-Göç ve İkinci veya Yabancı Dil Olarak Yunanca’nın Öğretimi, Uluslararası Kongre, Patra 11-13 Temmuz 2008, cilt II, Patra 2008, s. 174-182.]

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • “Byzantine and Ottoman Narratives of the Serbian State and People (15th Century)” International Scientific Symposium State and Society in the Balkans, Before and After the Establishment of the Ottoman Rule, Belgrat 25-26 Mayıs 2016.
 • “Turks in the ‘History’ of Doukas” Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, “Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki”, 23-25 Haziran 2016.
 • “Balkanlar’da Yaşayan Müslüman Türk Varlığına Batı Trakya (Yunanistan)’dan Katkı Sağlayan Bir Ses: Osman Nuri Efendi ve Trakya Gazetesi”, Balkanlarda İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, 13–17 Ekim 2010, Üsküp Makedonya.