» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Mimarisi 1

Bilgisayar Mimarisi 2

Elektrik Devre Temelleri Laboratuarı

İstatistiğe Giriş ve Olasılık