» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • RODOPLU, F., "İkinci Bulgar Devleti'nin Kuruluşunda Kumanların Rolü", Avrasya Etüdleri Balkanlar Özel Sayısı, 50/2016-2, Ankara, ss. 219-234. (Aralık 2016)
  • RODOPLU, F., Türklerin Balkanlardaki Manevî Nüfuzu Olan Şeyh ve Dervişlerin Önemi: Demir Baba Örneği, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: II, Sayı: II, ss. 119-136. (Aralık 2013) (Aralık 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • RODOPLU, F., “Orta Asya’dan Balkanlara Son Türk Göçünü Gerçekleştiren Peçenek, Uz ve Kumanların Göç Yolları ve Kültürel Etkileri”, Turkish Migration Conference 2015, Selected Proceedings, London, Transnational Press London, ISBN-ISSN: 978-1-910781-01-2, pp. 483-488.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • RODOPLU, F., "Kültürel Hak ve Özgürlükler" Bulgaristan’da İnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler, 2014 Raporu, Edirne 2016, ss. 85-156. (Şubat 2016)

Editörlük / Yayınlama

  • Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyum Bildiri Kitabı” Trakya Üniversitesi, ISBN: 978-975-374-176-7, Edirne, 2014.

Projeler

  • Filibe, TÜBAP Projesi, Edirne, 2015.