» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Gaytancıoğlu, O., F. Lorcu, A. Afacan, (2009) Chemical Composition of Rice and Analytic Hierarchy Process Technique in Preference of Consumer Rice Buying, Asian Journal of Chemistry, Vol: 21, Issue: 4, pp. 3030 – 3036, ISSN–0970–7077, (SCI-Expanded).
  2
  ATIF
 • Gaytancıoğlu O., U. Gecgel, F. Lorcu, A. Afacan, (2009) Chemical Composition of Vegetables Oils The Usage of Analytic Hierarchy Process Technique in Preference of Consumer Vegetable Oils Buying, Asian Journal of Chemistry, Volume 21, Issue: 4, pp. 3219 – 3226. ISSN–0970–7077, (SCI-Expanded).
 • Unakıtan, G., F. Lorcu, (2011) Technical Efficiency of Canola Production in Turkey, African Journal of Business Management, 5(10), 3981-3985. ISSN-1993-8233, (SSCI).
  1
  ATIF
 • Lorcu, F., B. Acar Bolat, A. Atakişi, (2012). Examining Turkey and member states of European Union in terms of health perspectives of millennium development goals, Quality & Quantity, 46 (3), 959–978, (SSCI, SCI-Expanded).
  5
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • G. KOLAYLI, F. LORCU, Performansa Dayali Ücret Sistemi ve Hekimlerin Motivasyon Algilari Arasindaki Iliskinin Incelenmesi, Uluslararasi Saglik Yönetimi ve Stratejileri Arastirma Dergisi, vol. 3, no. 3, pp. 349-353, 12, 2017
 • LORCU, F. & ERDURAN Y. Soul of Entrepreneurship, Entrepreneurship Education?,International Journal of Social Sciences and Education Research. 2(3), 1273-1287. (Aralık 2016)
 • Karakuş E., Lorcu, F. Demiralay T. (2016). Ambalajlı Su Sektöründe Tüketici Tercihleri: Edirne İli Örneği, Uluslararası İktisadi ve idari İncelemeler Dergisi, 17 (2), 89-102. (Nisan 2016)
 • LORCU, F. & BOLAT, B.A. Comparison of Secondary Education PISA Results in European Member States and Turkey via DEA and SEM. Journal of WEI Business and Economics, 4(3). 7-17. (Aralık 2015)
 • Demiralay, T. & Lorcu F. (2015). Examining Organizational Silence on Doctors with Structural Equation Modeling, International Journal of Business and Social Science , 6(9), 1: 37-49 (Eylül 2015)
 • Lorcu, F., Avrupa Birliği (AB) Eğitim Hedefleri Açısından Türkiye ve Üye Ülkelerin Yakınlıklarının Değerlendirilmesi (2015). Uluslararası İktisadi ve idari İncelemeler Dergisi, Sayı 14, 55-68. (Ocak 2015)
  1
  ATIF
 • Lorcu, F., B. Acar Bolat, (2012). Comparison Member and Candidate Countries to the European Union by Means of Main Health Indicators, China-USA Business Review, 11(4),556-563, (EBSCO).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Lorcu, F. & Demir Ş. (2017). How Effectively Do Hospitals Use Their Websites? ISBM 2017 April 4-6, 2017, Kyoto, Japan. (Nisan 2017)
 • F. LORCU, S. DEMIR, How Effectively Do Hospitals Use Their Websites?, ISBM, vol. 6, no. 1, pp. 294-316, Kyota-JAPONYA
 • F. LORCU, Ekonomik Özgürlükler ve Saglik Göstergeleri Iliskisinin Incelenmesi, IBANESS, pp. 471-476
 • D. AKAY, F. LORCU, Saglik Kurumlarinda Tibbi Hatalar, IBANESS, pp. 663-663, Kirklareli-TÜRKIYE
 • F. LORCU, Measuring the Efficiency of Automotive Industry by with Super Slack based Model (SBM), IBANES, pp. 674-674, Kirklareli-TÜRKIYE
 • F. LORCU, Rol Belirsizligi ve Rol Çatismasi: Saglik Çalisanlari Örnegi, International 11 th Health and Hospital Administration Conference, pp. 29-30, Trabzon-TÜRKIYE
 • F. LORCU, Saglik Çalisanlarinda Siber Aylaklik, , 18-21 Mayis, Berlin-Almanya, 76., Uluslararasi Sosyal ve Beseri Bilimler Berlin Konferansi, pp. 76-76, Berlin-ALMANYA
 • G. KOLAYLI, F. LORCU, The Investigation of the Relationship Between Doctors’Motivation Perception and The Performance –Based Payment System,, Uluslararasi Sosyal ve Beseri Bilimler Berlin Konferansi, pp. 94-94, Berlin-ALMANYA
 • Lorcu, F. (2017). Ekonomik Özgürlükler ve Sağlık Göstergeleri İlişkisinin İncelenmesi. IBANESS, 4-5 Mart Edirne
 • Lorcu, F., E. Bilgen, (2009) Meslek Yüksek Okullarındaki Öğretim Görevlilerinin Sosyal, Ekonomik ve Eğitim Durumlarının İncelenmesi-A Resarch on Social, Economical and Educational Conditions of the Lecturers in the Vacational Higher Schools, 1. Uluslararası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 1 st International 5 th National Vocational Schools Symposıum, 09, Konya, 1658-1669.
 • Kasapoğlu, Ö.A., F. Lorcu, (2008) Quality Function Deployment Application in Supplier Selection, International Conference on Value Chain Sustainability, İzmir, 245-250
 • Kasapoğlu, Ö. A., F. Lorcu, (2008) Supplier Selection by Using Data Envelopment Analysis and Goal Programming 38th International Conference on Computers & Industrial Engineering, Beijing, China, 111-115.
 • Lorcu F., Ö. A. Kasapoğlu, (2008) Evaluation of Innovation Systems, 38th International Conference on Computers & Industrial Engineering, Beijing, China, 139-144.
 • Lorcu F., O. Akbilgiç, (2008) Canonical Correlation Analysis for Economical Development Indicators in OECD Countries, 4th International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, 44-51.
 • Lorcu F., Ö. A. Kasapoğlu, G. Turan, (2008) Comparison of Innovation Indicators: In European Union Countries and Turkey, 4th International Strategic Management Conference, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 507-514.
 • Lorcu, F., E. Eroğlu, (2008) Combining Goal Programming and the Analytic Hierarchy Process for Hypermarket Selection, 5th Int. Symposium on Business Administration, Çanakkale, 384-391.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kolaylı G. & Lorcu F. (2017) The Investigation Of The Relationship Between Doctors` Motivation Perception And The Performance-Based Payment System. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18-21 May 2017, Berlin (Özet Metin)
 • Demiralay, S. & Lorcu F. (2016). An Analysis on the Credit Card Using Habits of Banking Students. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy. (Özet Metin)
 • Lorcu, F. & Erduran G.Y. (2016). Ülkelerin Yolsuzluk Göstergeleri ve Sağlıkla İlgili Sürdürülebilir Gelişme Amaçları Karşılaştırılması. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy. (Özet Metin)
 • Lorcu, F. (2017) Sağlık Çalışanlarında Siber Aylaklık. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18-21 May 2017, Berlin (Özet Metin)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Demiralay S. & Lorcu, F. The Analysis on the Credit Card Using Habits of Banking Students, Recent studies in economics. Bialystok: E-Bwn. (Ağustos 2017)
 • Erduran.Yıldız, G. & Lorcu, F. Common ground of advertising slogans. . Communication and digital media. Bialystok: E-Bwn. (Ağustos 2017)
 • G. E. YILDIZ, F. LORCU, Communication Digital Media, Uluslararasi, Bölüm: Common Ground of Advertising Slogans. Communication and Digital Media, Basim Türü: Basili, pp. 335-345, POLONYA-Bialystok, ISBN978-83-943963-3-6, E-Bwn, 20171. Basim
 • S. DEMIRALAY, F. LORCU, RECENT STUDIES IN ECONOMICS, Uluslararasi, Bölüm: The Analysis on the Credit Card Using Habits of Banking Students. Recent Studies in Economics, Basim Türü: Basili, pp. 131-141, POLONYA-Bialystok,, ISBN978-83-943963-3-6, E-Bwn, 20171. Basim
 • F. LORCU, T. DEMIRALAY, Research on Education, Uluslararasi, Bölüm: ICT, Health and Education Spiral, Basim Türü: Basili, POLONYA-Bialystok, ISBN978-83-948896-3-0, E-BWN, 20171. Basim
 • Yılmaz, C., Güler S. & Lorcu, F. The Evaluation of the Total Quality Practices in Banking Services in Terms of Internal and Foreign/External Customer Satisfaction, Resrach On Business. (Eylül 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Lorcu, F., Erduran, G.Y. The Impact of Information Communication Technologies (ICT) on Health Indicators, Social Science Research Journal. 4(2), 1-10. (Haziran 2015)
 • Lorcu, F., B. Acar Bolat, (2012). Türkiye’de Kırmızı İthal Et, Hayvansal Üretim, 5 3(1), 14-20, (Alan Endeksi- Index Copernicus)
  1
  ATIF
 • Lorcu, F., B. Acar Bolat, (2012). Edirne İlinde Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi, N. Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 71–85, (Alan Endeksi- Index Copernicus).
  7
  ATIF
 • Eroğlu, E., F. Lorcu, (2007) Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile Sayısal Karar Verme, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 36, 2, ss. 30–53.
  14
  ATIF
 • Eroğlu, E., F. Lorcu (2008) Transport Problemleri için Farklı Bir Atama Yaklaşımı, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 19, 59, ss. 11–17.
 • Timor M., Lorcu F. (2010) Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması, İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 21, 65, ss. 25–46 (Doktora tezinden üretilmiştir).
  2
  ATIF
 • Lorcu, F., B.A. Bolat (2009) Yaşlara Göre Ölüm Oranları ile Sosyo-ekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 38, 2, ss. 124–133, (Alan Endeksi- Index Copernicus).
  7
  ATIF
 • Lorcu, F., (2010) Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türkiye Otomotiv Sanayi Uygulaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 39, 2, ss. 276-289, (Alan Endeksi- Index Copernicus).
  23
  ATIF
 • Lorcu, F., B. Acar Bolat, (2011). Edirne Merkez İlçede Tüketicilerin İthal Kırmızı Et Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler, Akademik Gıda, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 9(6), 38–45, (Alan Endeksi- Index Copernicus).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Lorcu, F. (2009). Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Türkiye’nin Sağlık Göstergelerinin Karsılastırması, YÖNEYLEM ARASTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 29. ULUSAL KONGRESİ, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Bilgen, E., F. Lorcu (2009). Stresin Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. 241-256. 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Konferansı. 24-25 Eylül 2009, izmir
 • Acar Bolat, B., F. Lorcu, (2007) Sağlık Göstergelerini Etkileyebilecek Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu, TUİK, ss. 231-242, Ankara.
 • Çetin E., S. Mardikyan, F. Lorcu, (2007) Sırt Çantalı Gezgin Satıcı Problemi”, YA/EM, 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 1112-1116, İzmir.
 • Mardikyan, S., F. Lorcu, E. Çetin, (2007) İşsizliği Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Türkiye Örneği”, YA/EM, 27.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı , ss. 196-200, İzmir.
 • Lorcu, F., E. Çetin, S. Mardikyan, (2007) Türk Otomotiv Sanayinde Veri Zarflama Tekniği ile Etkinlik Değerlendirmesi, YA/EM, 27.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı , ss. 594-600, İzmir.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yöneylem Araştırması I (Şubat 2016)
 • Örneklerle Veri Analizi-SPSS Uygulamalı (Şubat 2015)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Online Müşteri Şikayetlerinin Veri Madenciliği ile İncelenmesi. Gamze Yıldız Erduran (Haziran 2017)
 • Turizmde Rekabet Gücünün Analizi ve Sürdürülebilir Rekabet: Porter'ın Elmas Modeli Çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'ın Karşılaştırılması. Yasemin Bilir (Eylül 2016)
 • Lojistik Hizmet Kalitesi ile Firma Performansı Arasındaki İlişkide Lojistik Performansı ve Teknoloji Düzeyinin Rolü, Özgür Kayapınar (Temmuz 2016)
 • Hekimlerde Örgütsel Sessizliğin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, T. Demiralay. (Haziran 2014)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Performansa Dayalı Ek Ücret Sisteminin İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Motivasyon Algılarına Etkisi. Gürkan Kolaylı (Eylül 2016)
 • Bireylerin Su Tüketimi Tercihlerine Etki Eden Faktörler: Edirne İli Örneği, Emine Karakuş. (Haziran 2014)
 • Bireysel Yatırımcıların Yatırım Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi, Hazırlayan: Ayşegül İnan. (Mayıs 2010)

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, KAMU HASTANELERI BIRLIKLERINDE ÇALISAN PERSONELIN ZAMAN YÖNETIMI BECERISININ ÖLÇÜLMESI, Baslangiç Tarihi: 20.02.2017, Bitis Tarihi : 21.11.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, ONLINE MÜSTERI SIKAYETLERININVERI MADENCILIGI ILE INCELENMESI, Baslangiç Tarihi: 28.09.2016, Bitis Tarihi : 11.07.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Gaytancıoğlu, O., S. Konyalı, F. Lorcu, (2007), “Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Üreticiler ve Tüketiciler Üzerinde Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği, TÜBAP-700 nolu proje, Tekirdağ, (Araştırmacı).
 • Altuğ,N., D. Küçükaltan, F. Lorcu, E. Tunalı, B. Çavuşgil, (2009). Bavul Ticareti Kapsamında Edirne’ye Gelen Ziyaretçilerin Bölge Ekonomisine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, TÜBAP, 2009–102 no’lu Proje, (Araştırmacı).
 • Lorcu, F., B.Acar Bolat, (2012). İthal Kırmızı Et Tüketimine Yönelik Tüketici Eğilimleri, TÜBAP-2011/40 no’lu Proje, Edirne (Proje Yöneticisi).

Ödüller

 • TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı- Yayın Teşvik Ödülü–2009.
 • TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı- Yayın Teşvik Ödülü–2011.
 • TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı- Yayın Teşvik Ödülü–2012.

» Verdiği Dersler

Çok Değişkenli İstatistik ve Uygulamaları (YL)

İşletme Matematiği I

İşletme Matematiği II

İşletme Problemlerinde Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları

İşletmelerde İstatistik Analiz (Doktora)

Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Doktora)

Sayısal Yöntemlerde Güncel Konular (YL)

Uygulamalı Yöneylem Araştırmaları (Ekonometri)

Yönetim Teknikleri

Yöneylem Araştırması I

Yöneylem Araştırması II

Yöneylem Araştırması Semineri (Ekonometri)

» Duyurular

21 Mart 2020 » UZAKTA EĞİTİM DERSLERİ (SEÇMELİ DERS 4. SINIF)

10 Şubat 2020 » İstatistik 2 Dersi

05 Şubat 2020 » Tek Ders Sınavı

07 Ekim 2019 » Yöneylem 1 Notları

29 Nisan 2019 » Markov Analizi Notları

21 Nisan 2019 » Oyun Teorisi Notları

11 Şubat 2019 » Ders Notuna erişim

11 Şubat 2019 » Seçmeli ders için ücretsiz program