» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Demir Halıcı, F. ve Akpınar, Ö., ‘‘Sugar Beet Molasses’’ The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, p.323, 1-4 Oct 2015 Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
  • Demir Halıcı, F. ve Akpınar, Ö., ‘‘Halveter’’ The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, p.402, 1-4 Oct 2015 Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
  • Halıcı, F. ve Akpınar, Ö., “Enzymatic Xylose Releasa from Pretreated Tobacco Stalks” Internatoınal Food Congress Novel Approaches ın Food Industry (NAFI 2014), p. 264, 26-29 may 2014 Kuşadası/Aydın.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Demir Halıcı, F. ve Akpınar, Ö.,''Utılızatıon of sunflower stalks '' 19. International sunflower conference, p. 1148,29 may-3 june, Edirne, Turkey, 2016
  • Demir Halıcı, F. ve Akpınar, Ö.,''Xylose production from pretreated sunflower stalks'' 19. International sunflower conference, p. 1147,29 may-3 june, Edirne, Turkey, 2016

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Halıcı, F. ve Akpınar, Ö., “Geleneksel Kuşburnu Ürünleri” 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, p. 809, Adana 17-19 Nisan 2014.
  • Halıcı, F. ve Akpınar, Ö., “Tarımsal Atıklardan Biyobozunur Plastik Üretimi” İç Anadolo Bölgesi 2. Gıda ve Tarım Kongresi, p. 293, Nevşehir 28-30 Nisan 2015.
  • Halıcı, F. ve Akpınar, Ö., “Ön İşlem Görmüş Tütün Saplarından Enzimatik Olarak Ksiloz Üretimi” İç Anadolu Bölgesi 2. Gıda ve Tarım Kongresi, p. 292, Nevşehir 28-30 Nisan 2015.
  • Halıcı, F., Usal G., Topaloğlu E., Cingöz A. ve Akpınar, Ö., “Ayçiçeği Saplarından Enzimatik Olarak Ksiloz Üretimi” 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, p. 37, Ankara 7-9 Kasım 2013.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Demir Halıcı, F. ve Kaptan B.,''Süt ve Süt Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Ppetitler'' Türkiye 12. Gıda Kongresi , p. 438,05-07 Ekim 2016; Trakya Üniversitesi Edirne.

» Verdiği Dersler

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Teknolojisi

Et ve Ürünleri Teknolojisi 1

Et ve Ürünleri Teknolojisi 2

Gıdalarda temel işlemler

Süt Teknolojisi 1

Süt Teknolojisi 2