» Biyografi

Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programında 2018 yılında lisans eğitimini; 2021 yılında ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde Erasmus Staj Hareketliliği ile Londra-Birleşik Krallık'ta bulunmuş ve burada staja ek olarak BSGS College'da dil eğitimi almıştır. Yüksek lisans sürecinde Ankara Küçük Ağaç Psikolojik Danışma Merkezi ve Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezinde çalışmıştır. Haziran 2019'da Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Gürbüz, Ağustos 2021’de Hacettepe Üniversitesi PDR Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamış ve ders dönemi boyunca (2021-2023) Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Haziran 2023 itibari ile Trakya Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gezgin, D. M., Gurbuz, F., & Barburoglu, Y. (2023). Undistracted reading, not more or less: The relationship between high school students’ risk of smartphone addiction and their reading habits. Technology, Knowledge and Learning: Learning mathematics, science and the arts in the context of digital technologies, 28(3), 1095–1111. https://doi.org/10.1007/s10758-021-09570-x (Ekim 2023)
  13
  ATIF
 • Şenol, A., Gürbüz, F., Tuzgöl-Dost, M. (2023). Emotion-Focused Couple Therapy: A review of theory and practice. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 15(1), 146-160. https://doi.org/10.18863/pgy.1090793 (TR Dizin) (Şubat 2023)
  2
  ATIF
 • Gurbuz, F. Bayrakli, M., & Gezgin, D. M. (2023). The effect of cyberloafing behaviors on smartphone addiction in university students: The mediating role of fear of missing out. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(1), 234-248. https://doi.org/10.31681/jetol.1089882 (ERIC) (Ocak 2023)
  7
  ATIF
 • Göller, L. ve Gürbüz, F. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları ile Üstbilişsel (Metakognitif) Düşünme ve Ruminatif Düşünceleri Arasındaki İlişkinin İncelemesi. Humanistic Perspective, 4(1), 64-81. doi: 10.47793/hp.1028294 (Şubat 2022)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kantar, A. & Gurbuz, F. (2023). Are people who feel more lonely more active on social media?: A theoretical model examining the relationship between loneliness, social media sharing, and gender. The 13th Edition of the International Conference The Future of Education, Florence, Italy. (Haziran 2023)
 • Gürbüz, F. ve Atik, G. (2023). Akılcı olmayan inançlar yoluyla evlilik doyumunda anne babaya bağlanma ve kök aile deneyimleri: Bir aracılık modeli. Xth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye. (Haziran 2023)
 • Donat-Bacıoğlu, S., Gürbüz, F. ve Kantar, A. (2023). Psikolojik Flört Şiddeti Ölçeği: Ölçek uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Xth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye. (Haziran 2023)
 • Gürbüz, F., Bakır, A. ve Doğan, T. (2023). Depremi deneyimleyen ergenlere yönelik bilişsel davranışçı grupla psikolojik danışmanın etkililiği. Xth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye. (Haziran 2023)
 • Gürbüz, F. (2022). LGBTİQ+ üniversite öğrencileriyle kariyer danışmanlığı sürecinde kullanılabilecek bir yöntem: Kariyer Yapılandırma Görüşmesi. 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Haziran, İstanbul, Türkiye. (Haziran 2022)
 • Göller, L. ve Gürbüz, F. (2021). Düşünme üstüne düşünme: Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile metakognitif (üstbilişsel) düşünme ve ruminatif düşünce düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi. XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ekim, Çanakkale, Türkiye. (Ekim 2021)
 • Gurbuz, F. (2019). Career counseling with cliets whose interests are unclear. Fourteenth International Balkan Congress for Education and Science. September, Ohrid, Macedonia. (Eylül 2019)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • Abant Sosyal Bilimler Dergisi (Ağustos 2023)

Ödüller

 • TÜBİTAK 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı (Haziran 2023)
 • TÜBİTAK 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı (Haziran 2023)
 • TOVAK Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Tahir Özgü Özel Ödülü (Mutlu Bahçe Mutlu Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi) (Aralık 2022)
 • TÜBİTAK 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı (Ekim 2021)
 • Ankara Üniversitesi - Erasmus Staj Hareketliliği Programı Hibesi - Londra, İngiltere (Temmuz 2017)

Sertifikalar

 • Gülsüm Tangız Psikoloji Eğitim Akademisi - Kriz, Travma ve Yas Psikoterapisi Eğitimi (Mart 2024)
 • Gülsüm Tangız Psikoloji Eğitim Akademisi - Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulayıcı Eğitimi (Şubat 2024)
 • TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı - Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrencilerinin Nitel Araştırma Becerilerini Geliştirme (Eylül 2022)
 • TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı - Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar (Mayıs 2022)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - BDT Temel Eğitimi (Şubat - Mayıs 2021) (Mayıs 2021)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - Bilişsel ve Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme (Ocak 2021)
 • TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı - Lisansüstü Öğrenciler İçin Bilimsel Araştırma Günleri (Şubat 2020)
 • LISREL Programı ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (Aralık 2019)

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı)

Gelecekteki İnsana Yakışır İş Algısının Yordayıcıları Olarak Kariyer Uyumluluğu ve Kariyer İyimserliği
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Hacettepe Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı)

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer İyimserliğini Yordamada Kontrol Algısı ve Kariyer Kararı Verme Öz Yeterliliğinin Rolü
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Hacettepe Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri)

Mutlu Bahçe, Mutlu Çocuk!
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı)

Keşan Bilimle Şenleniyor
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Keşan Kaymakamlığı

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Sınav Kaygısı ile Soru Tipi Arasındaki İlişki
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Rönesans Eğitim Vakfı)

Düşler Odası
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Rönesans Eğitim Vakfı

» Verdiği Dersler

2021-2022 PDE 306.01 Psikolojik Danışma Becerileri (Asistanlık)

2022-2023 PDE 306.01 Psikolojik Danışma Becerileri (Asistanlık)

2022-2023 PDE 309.01 Mesleki Rehberlik (Asistanlık)

2022-2023 PDE 310.02 Mesleki Rehberlik Uygulamaları (Asistanlık)

2023-2024 Mesleki Rehberlik Uygulamaları (Asistanlık)