» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Akgün, F. (2020). Investigation of High School Students’ Cyberloafing Behaviors in Classes. Education & Science, 25(201), 79-108., Doi: 10.15390/EB.2019.8419. (Ocak 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gündüz, Ş., Akgün, F., & Özgür, H. (2021). Determination of Secondary School Students’xx Levels of Sensitivity towards Cyberbullying and Cyberbullying Behaviour. Participatory Educational Research, 8(1), 70-89., Doi: 10.17275/per.21.4.8.1.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akgün, F. ve Kipriye, K. (2022). Metaverse ve Eğitim Amaçlı Uygulamaları. 15th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 07-09 September, Çanakkale. (Eylül 2022)
 • Çakır, B. ve Akgün, F. (2021). 21. Yüzyıl Becerilerinin Matematik Öğrenimine Etkileri. 26-28 Ekim, Rize, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ICITS2021. (Ekim 2021)
 • Akgün, F., Çuhadar, C. ve Özgür, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlığı, Sosyal Zekâ ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2-4 Mayıs, İzmir, Ege Üniversitesi, icits2018.
 • Akgün, F. (2018). Güncel Teknolojilerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Lisansüstü Öğrencilerinin Görüşleri. 12-14 Eylül, Edirne, Trakya Üniversitesi, IITES2018.
 • Özgür, H. ve Akgün, F. (2018). Öğretmen Adaylarının TBİP Yeterlikleri ve Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. 6-8 Eylül, Edirne, Trakya Üniversitesi, BES2018
 • Akgün, F. ve Özgür, H. (2018). Yeni Nesil Web Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı. . 6-8 Eylül, Edirne, Trakya Üniversitesi, BES2018
 • Akgün, F., Özgür, H. ve Çuhadar, C. (2017). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin E-öğrenmeye Yönelik Genel Tutumları ve E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Algıları. 24-26 mayıs, malatya, icits2017.
 • Özgür, H. ve Akgün, F. (2017). Ergenlerin Medya Ve Teknoloji Kullanımı Ve Tutumlarının İncelenmesi. 11-13 Ekim, İzmir, ITTES2017.
 • Akgün, F., Özgür, H. ve Çuhadar, C. (2017). Böte Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık Ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği. 11-13 Ekim, İzmir, ITTES2017.
 • Özgür, H., Akgün F., & Çuhadar, C. (2016). Akademisyenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. In M. Shelley, S. Alan, & İ. Çelik (Eds.), Proceedings of the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) (pp. 936-943). Bodrum, Turkey.
 • Akgün, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Nezihe TÜFEKÇİ (Ed.) International Conference of Stratejic Research in Social Science and Education ( ICoSReSSE) (pp.890-901). 14-16 Ekim, Antalya.
 • Özgür, H., Çuhadar, C., & Akgün, F. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 499-508. ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm)
 • Akgün, F., Çuhadar, C., & Özgür, H. (2016). Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 499-508. ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm)
 • Akgün, F., & ÖZGÜR, H. (2014). BÖTE ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Etik Dışı Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumları. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 Ekim 2014.
 • Akgün, F. (2015). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları ve Çevrimiçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. 20-22 Mayıs, Afyon, ICITS2015.
 • Özgür, H., Çuhadar, C., & Akgün, F. (2014). Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 20-22 Mayıs, Afyonkarahisar.
 • Akgün, F. (2014). Eğitim ve Öğretim Sürecinde Mobil Teknolojilerin Önemi ve Güvenilir Kullanımı. ICITS2014, EDİRNE
 • ÖZGÜR, H., & Akgün, F. (2014). Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 Ekim 2014, Edirne.
 • Akgün, F., & Buluş, E.(2011). 3G Mobil İletişimin M-Öğrenme Uygulamalarına Yansıması. 11. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye.
 • Akgün, F., Buluş, E., & Arda, D. (2008). A research about European and USA communication system for 3G. UNITECH'08, Gabrovo-BULGARISTAN, Kasım.
 • Arda, D., Buluş, E., Akgün, F., & Yerlikaya, T. (2008). Secret Sharing Schemes in Cryptographic Key Management Problem. UNITECH'08, Gabrovo-BULGARISTAN, Kasım.
 • Akgün, F., Buluş, E., & Akata, E. (2007). Security Algorithms in GSM Communication System. UNITECH'07, 226-230, Gabrovo-BULGARISTAN, Kasım.
 • Özel, K., & Akgün, F. (2007). Automation of Automatic Spot Welding Machines with Programmable Logic Controllers, AMTECH 2007, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 1, November 23-24, pp. 331-336.
 • Akgün, F., & Çuhadar, S. (2013). Özel Gereksinimli Öğrenciler ve Yardımcı Teknolojiler. 7th International Computer Instructional Technologies Symposium, 1(1), 189-191., (Özet bildiri),
 • Akgün, F. (2015). Öğretmen ve Öğretim Elemanlarının Sosyal Ağ Kullanımına Ilişkin Görüşleri. 5th International Congress of Research in Educational Researchers, 1(1), 164-164.,(Özet bildiri).
 • Dursun Ö. Ö., Çuhadar C., & Akgün, F. (2015). Mobile Technologies and Problematic Internet Use. Global Conferece on Education, 1(1), (Özet bildiri)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gündüz, Ş. ve Akgün, F. (2021). Dijital Çağda Öğrenci ve Öğretmen Yeterlikleri. Özelçi Yılmaz, S. ve Yılmaz Y. (Ed.), Dijital Çağda Öğretme ve Öğrenme. Pegem Akademi, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:212, ISBN:978-625-7582-24-7, Bölüm Sayfaları:111 -154 (Eylül 2021)
 • Akgün, F. (2020). Mobil Iletisim Teknolojilerinin Yapısı ve Kullanılan Sifreleme Algoritmaları. Pegem Akademi, Editör: Akgün, Fatma, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 103, ISBN:978-625-7052-94-8, Türkçe(Bilimsel Kitap). (Temmuz 2020)
 • Akgün, F. (2018). Elektronik Tablo. Serhat Bahadır Kert (Ed.), Bilişim Teknolojileri içinde (s. 187-255). Ankara: Nobel Akademi. (Kasım 2018)
 • Akgün, F. ve Özgür, H. (2017). (kitap içinde bölüm) “Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Kabulleri”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, s. 593-604. ISBN: 978-975-374-213-9

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Atalay, E., & Akgün, F. (2020). Biyoloji Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Lise Öğrencilerinin Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 606-631. (Aralık 2020)
 • Akgün, F. (2020). Pedagojik Formasyon Egitimi Alan Ögretmen Adaylarının Ögretim Materyallerinden Yararlanmaya Yönelik Öz-Yeterlikleri ve Ögretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Incelenmesi. Trakya Egitim Dergisi, 10(2), 412-428., Doi: 10.24315/tred.639074,
 • Akgün, F. (2020). Ögretmen Adaylarının Bilgi ve Iletisim Teknolojileri Yeterlikleri ve Bilgi Islemsel Düsünme Becerilerinin Çesitli Degiskenler Açısından Degerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 629-654., Doi: 10.26468/trakyasobed.679581,
 • Akgün, F. (2019). Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri ve teknostres algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 9(2), 40-66. https://dergipark.org.tr/ebader (Ekim 2019)
 • Özgür, H., Çuhadar, C., & Akgün, F. (2018). Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler. Kastamonu Education Journal, 26(5),1479-1488.
 • Akgün, F. (2017). Investigation of instructional technology acceptance and individual innovativeness of academicians. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(3), 291-322
 • Akgün, F. (2016). Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sosyal ağların eğitimsel açıdan kullanımına ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 75-100, ISSN 1305-7766.
 • Akgün, F., & Buluş, E. (2016). Comparison of encryption algorithms strength used in 3G mobile communication. Trakya University Journal of Engineering Sciences, 17(1), 1-11, ISSN 2147- 0308.
 • Akgün, F., Özgür, H., & Çuhadar, C. (2016). Öğretmen adayları ve pedagojik formasyon programı öğrencilerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 837-872.
 • Çuhadar, C., Özgür, H., Akgün, F., & Gündüz, Ş. (2014). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ve iletişimci biçimleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 295-311.
 • Akgün, F., & Özgür, H. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(5), 1206-1223.
 • Akgün, F., & Çuhadar, C. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2.
 • Akgün, F. (2013) . Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri ve öğretmen öz-yeterlik algıları ile ilişkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48–58.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akgün, F., & Buluş, E. (2011). Mobil Ağlarda Kimlik Doğrulama Hakkında Bir İnceleme. 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, 25-26 Kasım, Ankara.
 • Akgün, F., & Buluş, E. (2009). İletişim dünyasında kullanılan mobil haberleşme sistemlerindeki şifreleme algoritmaları arasındaki güvenlik farkları, sf 59-64. IV.İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana-TÜRKİYE.
 • Akgün, F., & Buluş, E. (2008). Neden 3g Kablosuz Haberleşmeye Geçilmeli. II. Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu-ABG08, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Şen, Ş., Buluş, E., Sakallı, M. T., & Akgün, F. (2006). Dört Döngülü Bir SPN Algoritması İçin Lineer Kriptanaliz Uygulaması-A Linear Crypyanalysis Application For a 4-Round SPN. GAP V. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa-TÜRKİYE.
 • Akgün, F., Buluş, E., & Şen, Ş. (2005). Bilgisayar Ağları Üzerinde İletilen Verilere Zarar Vermek İçin Kullanılan Önemli Teknikler ve Korunma Yollarının İncelenmesi. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, İstanbul –TÜRKİYE.
 • Akgün, F., Buluş, E., & Buluş, H. N. (2005). Yazılım Mühendisliği Açısından Uygulamalardaki Ara Bellek Taşması Zafiyetinin İncelenmesi. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, İstanbul-TÜRKİYE.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Atalay, E, & Akgün, F. (2017). Artırılmıs Gerçekligin Egitimle Etkilesimi. Trakya Üniversiteler Birligi Ikinci Lisansüstü Ögrenci Kongresi, 1(1), 8-8., Edirne.

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Ağları ve İletişim

Bilgisayar Donanımı

Bilişim Teknolojileri

Çoklu Ortam Tasarımı_YL

E-Öğrenme Temelleri ve Uygulamaları_YL

Eğitimde İnternet Uygulamaları

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu_YL

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

Öğretim Teknolojileri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretmen Yetiştirmede Bilişim Teknolojileri