» Eğitim Durumu

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Ağları ve İletişim

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar I

Bilgisayar II

Bilişim ve Etik

Eğitimde İnternet Uygulamaları

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

Öğretmen Yetiştirmede Bilişim Teknolojileri