» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • RȂŞİD DİVANINDA YER ALAN TARİH MANZUMELERİNİN TAHLİLİ (Haziran 2020)
  • Arif’in Nüsha-i Âlem Mesnevisinde Âlem-İnsan İlişkisi- Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Haziran 2018)
  • Râşid Divanında Toplum ve Kültür-Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Haziran 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu-Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Sarı Saltık Kayıtları (Mayıs 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-Râşid Mehmed Efendi Maddesi
  • Edirneli Ahmet Bâdî Efendi-ARMAĞAN (Proverbs And Idoms In The Classical Ottoman Poetry)-Published at The Department of Near Eastern Lenguages and Civilizations Harvard University (Süreyya Ali BEYZADEOĞLU-Müberra GÜRGENDERELİ-Fatih GÜNAY; Ortak Yayın)

» Verdiği Dersler

13,14,15. Yüzyılda Nesir

Anlam Bilimi

Eski Türk Edebiyatı

Osmanlı Türkçesi

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Türk Dili

Türk Kültür Tarihi