» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dereli, F. & Turk Kurtca, T. (2022). Parent engagement in early childhood education: Pandemic period. Southeast Asia Early Childhood Journal, 11(1), 35-48. (Ocak 2022)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • DERELI FATIH, Socioeconomic and Sociocultural Status as the Determinants of Access to Center for Science and Arts, (24th) 2021 World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) World Conference
 • Yıldız, G. T., Gönen, M., Erdem, Ü. A., Uçuş, Ş., Garcia, A., Raikes, H. H., Acar, İ. H., Davis, D., Özbay, İ., Özkan, F. ve Dereli, F. (2017). Relations between development and executive functions in low income children: Turkey and US Preschoolers, Society Research in Child Development 2017 Biennial Meeting Conferance’de sunulmuş bildiri, 6-8 Nisan, Austin, Texas, U.S.A. (Nisan 2017)
 • Akman B., Dereli F., Karademir A. ve Kardeş S. (2015). Okul öncesi öğretmenleri, yardımcı personeller ve okul yöneticilerinin okul öncesi eğitimde kaliteye ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, 2-5 Eylül 2015, Ankara. (Eylül 2015)
 • Akman B., Kardeş S., Dereli F. ve Karademir A. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin erken müdahale programlarına yönelik bilinç düzeyleri. II. International Eurasian Educational Research Congress’de sunulmuş bildiri, 8-10 Haziran 2015, Ankara. (Haziran 2015)
 • Erkan S., Uludağ, G., Eşmelioğlu, B. ve Dereli F. (2014). A study on the perceptions all preschool teachers, school administrators and parents on parent involvement, The Tenth International Congress of Qualitative Inquiry’de sunulmuş sözlü bildiri, 21-24 Mayıs, Chicago, U.S.A. (Mayıs 2014)
 • Duran, K., Köse, E., Yazıcı, D., Dereli F., Yılmaz, A. ve Erkan, S. (2014). Türk anne babaların okul seçimine yönelik tutum ölçeği geliştirme (güvenilirlik ve geçerlilik) çalışması. 12th Annual Hawaii International Conference on Education’ da sunulmuş bildiri, 05-08 Ocak, Hawaii, Amerika. (Ocak 2014)
 • HAZAR RAMLE GÜL, DERELI FATIH, GÖNEN MÜBECCEL SARA, The Relationship Between Vocabulary and Creative Thinking Skills of 5-6 Year Children, 66th International OMEP Conference, Cork-IRLANDA
 • Dereli, F. ve Kardeş S. ve Yılmaz, A. (2013). Okul öncesi kurum yöneticilerinin aile katılımı çalışmalarındaki rollerine ilişkin algılarının incelenmesi, OMEP 65. Kongresinde sunulmuş bildiri, 11-13 Temmuz, Şangay, Çin. (Temmuz 2013)
 • Güler T., Dereli F. ve Hazar R.G. (2013). Okul öncesi eğitim programinda yer alan değerlerin öğretmen görüşleriyle incelenmesi. Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyum Bildiri Kitabı, 28-29 Mayıs, Antalya. (Mayıs 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • DERELI FATIH, YILMAZ ARIF, Üstün Yetenekli Çocuk Algi Ölçegi'nin Gelistirilmesi, Trakya Egitim Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 675-692, 2022
 • Karademir, A., Cingi M. A., Dereli, F. ve Akman, B. (2017). Quality in preschool education: The views of teachers and assistant teachers. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 7 – 33. (Nisan 2017)
 • Erkan S., Uludağ, G. ve Dereli F. (2016). Okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticileri ve ebeveynlerin aile katılımına ilişkin algılarının incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 221 – 240. (Nisan 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • DERELI FATIH, YILMAZ ARIF, Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklarin Aday Gösterilmelerine Yönelik Gelistirilen Egitim Programinin Etkililigi, VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Egitimi Kongresi, Istanbul-TÜRKIYE

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • DERELI FATIH, KARADENIZ GÜLÇIN, KORAN NIHAN, YAZGIN YÜCEL, Erken Çocuklukta Yaraticilik ve Yaratici Çocuk Etkinlikleri, pegem akademi, ankara-TÜRKIYE
 • Dereli, F. ve Günşen, G. (2019). Erken çocukluk döneminde üstün yetenekli çocuklar ve bilimsel süreç becerilerinin desteklenmesi. Y. Fazlıoğlu ve H. Ş. Erdem (Eds.), Özel gereksinimli çocuklar: Erken çocuklukta gelişim ve eğitim (s. 455-472). Anakara: Vize Akademik. (Eylül 2019)

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Temel Egitim Bölümü Okul Öncesi Ögretmenligi Normal Ögretim Lisans Programi Akreditasyon Projesi, 2022
 • Okul Öncesi Egitiminde Gelisim ve Ögrenmenin Degerlendirilmesi , 2022
 • Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Temel Egitim Bölümü Okul Öncesi Ögretmenligi Normal Ögretim Lisans Programi Akreditasyon Projesi, 2019-2019
 • Özel Yetenekli Ögrencilerin Egitiminde Hedef 2023 (ÖYEH), TRAKYA ÜNIVERSITESI, 2019-2019

Diğer

 • DERELI FATIH,GÜNSEN GÜLSAH, Özel Gerkesinimli Çocuklar Erken Çocuklukta Gelisim ve Egitim, VIZE AKADEMIK YAYINCILIK
 • DERELI FATIH, Ögretmenlik alan bilgisi okul öncesi ögretmenligi soru bankasi, Alan Bilgisi Yayinlari

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi BAP)

Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde hedef 2023 (ÖYEH) (5-6-7 Nisan)
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Uluslararası » Diğer » Diğer (Paris Descartes University Project)

The effectiveness of the education program for the preschool pre-service and in-service teachers’ competencies to nominate gifted children
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Paris Descartes University

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2214)

Development of the education program for preschool pre-service and in-service teachers competencies ton nominate gifted children
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBİTAK

Ulusal » Diğer » Diğer (Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi)

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan okul öncesi dönem çocukların sosyal, duygusal ve sağlık gelişimlerinin değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Hacettepe Üniversitesi