» Biyografi

30.07.1984 tarihinde Bursa’da doğan Fatih ÇAVDAR, ilköğrenimini sırasıyla Balıkesir İli Gönen İlçesi Altı Eylül İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gönen Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda ve lise öğrenimini ise Gönen Ömer Seyfettin Süper Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümüne kayıt yaptırdı ve lisans öğrenimini 29 Haziran 2007 tarihinde tamamladı. Aynı yılın Ağustos ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye anabilim dalında yüksek lisans öğrenimine başladı ve öğrenimini 12 Haziran 2011 tarihinde tamamladı. Aynı yılın Eylül ayında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye anabilim dalında doktora öğrenimine başladı ve 2016 yılının Haziran ayında doktora ünvanını aldı.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İbrahim ORGAN, Fatih ÇAVDAR, “Türkiye’de Vergi Müfettişler, Perspektifinden Vergi Denetiminde Sorunlar İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den Bulgular”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Nisan 2017, Cilt: 6, Sayı: 2, Ss. 148-168. (Nisan 2017)
 • İbrahim ORGAN, Fatih ÇAVDAR, “Türkiye’de Vergi Mükellefleri Perspektifinden Vergi Denetiminde Sorunlar İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nden Bulgular”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak 2017, Cilt 10, Sayı: 1 (Ocak 2017)
 • Fatih, ÇAVDAR, “Elektronik Ticaretin Vergi Denetimi Üzerindeki Etkileri”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Ocak 2017, Cilt 9, Sayı: 1, Ss. 13-27. (Ocak 2017)
 • Fatih, ÇAVDAR, “ Evidence Gathering Techniques Used in Accounting Audit”, Internatıonal Refereed Academıc Socıal Scıences Journal, 2016, Issue: 22, Ss.27-44. (Haziran 2016)
 • Havva ARABACI, Fatih ÇAVDAR, “Crisis and Development of Financial Structure in Turkey After 1980”, Social Sciences Research Journal, Haziran 2015, Volume 4, Issue 2, Ss.302-307. (Haziran 2015)
 • İbrahim ORGAN, Fatih ÇAVDAR, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Uluslararası Alanda Yaşanan Sorunlar”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2012, Denizli, Ss.63-84. (Aralık 2012)
  11
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Bilge Hakan AGUN-Fatih ÇAVDAR, Belediyelerde Vergi İnceleme Yetkisi Olmalı mı Bir Öneri, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 4-5 Mayıs 2018. (Mayıs 2018)
 • Fatih ÇAVDAR-Havva ARABACI, Vergi ve Muhasebe Denetimi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 4-5 Mayıs 2018. (Mayıs 2018)
 • Fatih ÇAVDAR, Vergi Denetimi Türk ve Amerikan Uygulamasının Değerlendirilmesi, VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Plovdiv/Bulgaristan, April 21-22, 2018. (Nisan 2018)
 • Havva ARABACI-Fatih ÇAVDAR, Temel Finansal Tablolar Analizinin Etkin Bir Vergi Denetimi Açısından Önemi, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdag / Turkey March 24-25, 2018. (Mart 2018)
 • Fatih ÇAVDAR, Türkiye’de Vergi Denetimine İlişkin Sorunlar ve Öneriler, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdag / Turkey March 24-25, 2018. (Mart 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Fatih ÇAVDAR, “E-Ticaretin Vergi Denetimi Üzerindeki Etkileri”, IV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), 2016, Adana. (Ekim 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ersan ÖZ, Fatih ÇAVDAR, “Ekonomik Bütünleşmeler ve Vergilendirilmesi”, Vergi Raporu, Şubat 2013, Sayı:161. Ss.17-38. (Şubat 2013)
 • İbrahim ORGAN, Fatih ÇAVDAR, “Ülke Uygulamaları Işığında Vergi Harcaması Kavramı” Vergi Dünyası, Ağustos 2012, Sayı:372. (Ağustos 2012)
 • Ersan ÖZ, Fatih ÇAVDAR, “Çifte Vergilemenin Önlenmesine Yönelik OECD ve Türkiye Uygulamaları”, Vergi Dünyası, Temmuz 2012, Sayı:371. Ss.51-66 (Temmuz 2012)
  3
  ATIF

» Verdiği Dersler

Devlet Borçları

Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi ve Hukuku

Uluslararası Maliye

Vergi Denetimi

Vergi Hukuku