» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Akut MI hastalarında serum sialik asit-rich inflamasyon- duyarl proteinler ve hücre hasarı (Şubat 2006)
 • Trakya'da herediter trombofili prevalansı-Türkiye (Ağustos 2000)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tekirdağ ilinde görev yapan hamile ebe ve hemşirelerin mesleki risk etmenleri ile bu etmenlerin gebelik süreci ve yenidoğan bebeklerine etkilerinin değerlendirilmesi (Ekim 2015)
 • Bir devlet hastanesinde seçilmiş bazı mesleki risklerin incelenmesi (Ekim 2015)
 • Bir sağlık araştırma ve uygulama merkezinde yatarak tedavi görmekte olanların sigara içme durumları. (Ekim 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hemşirelerin yaşadıkları spontan abortusun nedenlerine ilişkin düşüncelerinin kalitatif inecelenmesi.
 • İnfluenza salgınları
 • Ücretsiz aile işçisi olarak kadınlar, sağlık riskleri ve sorunları

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bir sağlık araştırma ve uygulama merkezinde yatarak tedavi görmekte olanların sigara içme durumları (Ekim 2015)
 • Bir devlet hastanesinde seçilmiş bazı mesleki risklerin incelenmesi (Ekim 2015)
 • Tekirdağ ilinde görev yapan hamile ebe ve hemşirelerin mesleki risk etmenleri ile bu etmenlerin gebelik süreci ve yenidoğan bebeklerine etkileri (Ekim 2015)
 • Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin talasemi bilgi düzeyleri. (Ekim 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Birinci basamak sağlık hizmetleri veri rehberi
 • Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı

» Verdiği Dersler

Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi

Çevre sağlığı

Diyabet epidemiyolojisi

Halk Sağlığına giriş

Kanser epidemiyolojisi

Koroner kalp hastalıkları ve hipertansiyon epidemiyolojisi

Sağlık ekolojisi

Su ve sağlık

Temel halk sağlığı 1

Toplumsal ruh sağlığı

Yaşlı sağlığı ve kronik hastalıklar epidemiyolojisi