» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gürdoğan EP, Aksoy B, Kınıcı E. (2020). The Concept of a Good Death From the Perspectives of Family Caregivers of Advanced Cancer Patients. OMEGA--Journal of Death and Dying, DOI: 10.1177/0030222820945082
 • Gürdoğan EP, Kınıcı E, Aksoy B. (2019). The relationship between death anxiety and attitudes toward the care of dying patient in nursing students. Psychology, Health & Medicine, 24(7): 843-852. (Şubat 2019)
  1
  ATIF
 • Gürdoğan EP, Kurt D, Aksoy B, Kınıcı E & Şen A. (2017). Nurses’ perceptions of spiritual care and attitudes toward the principles of dying with dignity: A sample from Turkey. Death Studies, 41(3): 180-187. (Mart 2017)
  10
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürdoğan EP, Uğur E, Kınıcı E & Aksoy B (2016). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, 7: 83-88.
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kınıcı E, Gürdoğan EP. 'Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Umutsuzluk Düzeyi, Sağlık Davranışları ve Yaşam Kalitesi' 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 06-08 Aralık 2019, Antalya. (sözel bildiri) (Aralık 2019)
 • Gürdoğan EP, Bilgiç Ş, Kınıcı E. 'Kemoterapi Alan Hastalarda Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Hastalık Algısına Etkisi'. 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 06-08 Aralık 2019, Antalya. (sözel Bildiri) (Aralık 2019)
 • Gürdoğan EP, Kınıcı E, Aksoy B. 'Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya, Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumları ile Akademik Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki' 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 06-08 Aralık 2019, Antalya. (poster bildiri) (Aralık 2019)
 • Kınıcı E, Ünsar S, Gürdoğan EP. 'Kanıta Dayalı Hemşirelik' 3. International Congress on Nursing-ICON 2019, 07-09 Mart 2019, KKTC. (poster bildiri) (Mart 2019)
 • Gürdoğan EP, Bilgiç Ş, Kınıcı E, Aksoy B. "Metaphor Perceptions about Nursing of Nursing Students in First Grade". Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November 2017, Edirne. (sözel bildiri). (Kasım 2017)
 • Gürdoğan EP, Kınıcı E, Aksoy B. "The Effects of Death Anxiety Levels of Nursing Students on The Attitudes toward The Dying Patient to Care". 21. International Nursing Research Conference, 14-17 Kasım 2017, Madrid. (sözel bildiri) (Kasım 2017)
 • Gürdoğan EP,Kınıcı E, Aksoy B. "Ethical Decision-Making Processes and Burnout Levels of Nurses Studied Postgraduate Education". International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11-12 Eylül 2017, İzmir. (sözel bildiri) (Eylül 2017)
 • Gürdoğan EP, Aksoy B, Kınıcı E. "Determining The Relationship Between Nursing Students' Professional Values and Their Moral Sensitivity". International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11-12 Eylül 2017, İzmir. (sözel bildiri) (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürdoğan EP, Aksoy B, Kınıcı E. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Mesleki Değerler ile İlişkisi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5(3):147-154 (Aralık 2018)
  2
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gümen A, Külahlı H, Aksoy B, Kınıcı E, Gürdoğan EP. 'Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler' 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Afyonkarahisar. (sözel bildiri) (Nisan 2019)
 • Kaplan İU, Kınıcı E, Semerci R, Gürdoğan EP, Kostak MA. 'Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi' 1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, 22-23 EKİM 2018, İstanbul. (sözel bildiri) (Ekim 2018)
 • Gürdoğan EP, Aksoy, B, Kınıcı E. "Onkoloji Hastalarına Bakım Veren Hasta Yakınlarının İyi Ölüm Kavramı Hakkındaki Görüşleri". 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (poster bildiri). (Mayıs 2017)
 • Gürdoğan EP, Kınıcı E, Aksoy, B. "Onkoloji Hastalarının Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi". 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (sözel bildiri). (Mayıs 2017)
 • Gürdoğan EP, Uğur E, Kınıcı E, Aksoy, B. "Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler". 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart 2016, Kıbrıs (sözel bildiri). (Mart 2016)
 • Gürdoğan EP, Aksoy B, Kınıcı E, Kurt D. "Öğrenci Hemşirelerin Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları ve Manevi Bakım Algıları". 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (poster bildiri) (Eylül 2015)
 • Gürdoğan EP, Kurt D, Aksoy B, Kınıcı E, Şen A. "Hemşirelerin Manevi Bakım Algıları ve Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları". 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (poster bildiri) (Eylül 2015)