» Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • FDG PET/BT'de Saptanan Senkron Malignitelerin Metabolik Karakterizasyonu ve Histopatolojik Tipler ile İlişkisi (Mayıs 2021)