» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • CD56, CD57, HBME1, CK19, Galectin-3 and p63 immunohistochemical stains in differentiating diagnosis of thyroid benign/malign lesions and NIFTP (Nisan 2019)
  3
  ATIF
 • Testiküler germ hücreli tümörlerde K-RAS ve N-RAS mutasyonları (Temmuz 2017)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BRAF V600 mutation profile of metastatic melanoma in the Thrace region of Turkey (Temmuz 2018)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • TÜRK POPÜLASYONUNDA AKCİĞER ADENOKARSİNOMU MUTASYONEL ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE GENELİ HASTA PROFİLİ İLE TEK MERKEZ VERİSİ (Ekim 2022)
 • GLANS PENİS YERLEŞİMLİ LENFÖDEMATÖZ FİBROEPİTELYAL POLİP: NADİR BİR VAKA SUNUMU ARACILIĞIYLA LİTERATÜRE GENEL BAKIŞ (Ekim 2022)
 • İNVERTED PAPILLOMU DÜŞÜNDÜREN ÜROTELYAL KARSINOM; VAKA SUNUMU (Ekim 2022)
 • TÜRK POPÜLASYONUNDA AKCİĞER ADENOKARSİNOMU MUTASYONEL ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE GENELİ HASTA PROFİLİ İLE TEK MERKEZ VERİSİ (Ekim 2022)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Otopsi Tekniği; Perinatal Otopsi (Aralık 2022)

Sertifikalar

 • Eğitici Gelişim Programı (Trakya Üniversitesi Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı) (Haziran 2022)
 • Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Eğitici Eğitimi

» Verdiği Dersler

Mide ve barsak patolojisinde makroskopik uygulama

Emboli ve infarktüs

Gastrointestinal Sistem Patolojisi

İnce Barsak Malign Tümörleri

İnce ve Kalın Barsak Benign Neoplazmları ve Appendiks Hastalıkları

İnce ve Kalın Barsak İnflamatuvar Hastalıkları

İnce ve Kalın Barsak Konjenital,Vasküler,Obstrüktif, İnfeksiyöz ve Divertiküler Hastalıkları

Kalın Barsak Malign Tümörleri

Malabsorbsiyon Sendromu

Ödem sebepleri ve morfolojisi, hiperemi, konjesyon, hemoraji

Tromboz Patogenezi