» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • • Boyacıoğlu Ebru Z , “Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliği: Edirne Örneği”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 4 (2): 82-90, 2014 ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086, www.nobel.gen.tr
 • • Boyacıoğlu Ebru Z., Oğuzhan A., Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği, Papers on Social Sciences, No:06/2013, ISSN 1308-4453, s 1-21, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • • Boyacıoğlu Ebru Z., ICCS The Importance Of Health Expenditures On Sustaınable Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES,Vol 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8063 (Online)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • • Boyacıoğlu E.Z., 10-12 Ekim 2011, Dünyada ve Türkiyede Kadının İsgücüne Katılımının Projeksiyonu, 3.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, Girişimcilik,İnovasyon ve Ekonomik Kalkınma, İstanbul.
 • • Boyacıoğlu E.Z., 23-27 June 2011, Women’s Labor Force In Turkey, University Women of Europe - UWE Conference and AGM Theme : Women and Poverty, Antalya.
 • • Küçükaltan D., Boyacıoğlu Ebru Z., 17-20 Mart 2009, “Cultural Tourism Development As A Form Of Sustaınabılıty” BENA 4th. International Environmental Conference“Life Quality and Capacity Building in the Frame of a Safe Environment" Katerini-Pieria, Greece.
 • • Küçükaltan D., Boyacıoğlu E.Z.,Gürkan G.Ç., 30 April-5 May 2007, “An Element of New Money In The Local Impacts of Festivals: The Sample of Kırkpınar, 2007 International Tourism Bienal, Çanakkale 18 Mart University, Turkey.
 • • Yıldız E., Boyacıoğlu E.Z., 19-24 February 2007 , “Development And Poverty”, International Conference on Environment : Survival And Sustainability, Near East University, Nicosia, Northern Cyprus.
 • • Boyacıoğlu E.Z., 16-17 September 2005, “The Benefits of Tourism on Economic Development”, First Applied Conference With International Participation. Education, Science, Economics and Technologies In The Global World, Prof.Dr. Assen Zlatarov University, Faculty of Social Sciences, Bourgas, Bulgaria
 • • Boyacıoğlu E.Z., 16-17 Haziran 2005, “The Impacts of Globalisation on Sustainable Development” Balkan Conference of Young Scientists, Union of Young Scientists In Bulgaria, Plovdiv
 • • Küçükaltan D., Boyacıoğlu E.Z., 27-28 May 2004, “The Aspects of LIFE Projects In European Union And Its Socio-Economic Contributions To Other Countries: Implementation In Turkey”, The Competition Power Of The European Union After The Enlargement, The Proceedings Of The Third International Symposium On Business Administration, Gelibolu, Turkey.
 • • Oğuzhan A., Küçükaltan D., Boyacıoğlu E.Z., 1-3 July 2002, “Küreselleşme Sürecinde Turizmin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü : Bulgaristan Örneği”, Varna, Bulgaria.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • • Boyacıoğlu E.Z., “Sustainable Development and Tourism Co-Operation”, The Secience and Education At The Beginnig of the 21 st Century, ed.Prof.Dr. Alekdandır Drujin, Assoc Prof.Dr.Emin Atasoy, pp.707-722, ISBN 978-954-07-3514-6, St.Klimet Ohridski University Press, 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • • Boyacıoğlu E.Z., Taşkın Ö.,Yebko Sürdürülebilir Kalkınmada Sağlık Ekonomisi Ve Edirne İlinin Sağlık Sektörü Açısından Analizi, EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8020 (Online)
 • • Küçükaltan D., Oğuzhan A., Apak S., Boyacıoğlu E.Z., Haziran 2005, “Bölgesel Kalkınmada Kültürel Turizmin Etkisi : Kırkpınar Yağlı Güreşleri Örneği”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:6 Sayı:1 ISSN 1305-7766, Edirne.
 • • Boyacıoğlu E.Z., Şubat 2005, “AB Tarımının Finansmanı ve Türkiye’nin Uyum Sorunları”, Dünya Gıda Dergisi Sayı:2005-2, İstanbul.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • • Boyacıoğlu E.Z., 20-23 Ekim 2016 17. Ulusal Turizm Kongresi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi “Turizm Ekonomisi Odaklı Eğitimlerin Katılımcıların İlgi ve Bilgi Düzeylerine Etkisinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi” Muğla/Bodrum.
 • • Boyacıoğlu E.Z., Çağlar S., “Engellilerin Turizm Hizmetlerine Erişilebilirlikleri”, 15.Ulusal Turizm Kongresi “Engelsiz Turizm” Ankara Kasım 2014.
 • • Boyacıoğlu E.Z., 5-8 Aralık 2013, Dünya Turizminde Yükselen Trend Marka Kentler:Yeni Bir Destinasyon Olarak Marka Kent Edirne, 14.Ulusal Turizm Kongresi, Bildiri Kitabı s.99-120, Detay Yayıncılık, Kayseri.
 • • Boyacıoğlu Ebru Z., Ekim 2009 “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmadaki İşlevi: Trakya Üniversitesi Örneği” 1.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Edirne,.
 • • Boyacıoğlu E.Z., Oğuzhan A., İnan İ.H., 28-30 Mayıs 2008 “Gelismiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Kriterleri Açısından Karsılastırılması” Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ” Kusadası-İzmir.
 • • Boyacıoğlu E.Z., 27-29 Mayıs 2005, “Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Edirne İline Sosyo-Ekonomik Katkısı” , I.Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Deveci Han, Edirne.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • • Boyacıoğlu E.Z., Yiyecek İçecek Servisi, TRAMEB, ISBN 978-605-333-382-1, Altıncı Bölüm, Servis Türleri, .Baskı Ağustos 2015, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Ankara.
 • • Boyacıoğlu E.Z., “TURİZM POLİTİKASI” Kitap 11. Bölüm “BÖLGESEL KALKINMADA TURİZMİN ETKİSİ” Editörler: Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN, Yrd. Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN, Detay Yayıncılık, 2015.
 • • Boyacıoğlu E.Z., “İKTİSAT” Kitap 6. Bölüm FAKTÖR PİYASASI, FAKTÖR GELİRLERİ VE GELİR DAĞILIMI Editörler: Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK, Doç. Dr. Fatih YÜCEL ,ISBN: 978-605-9743-16-7 Sertifika No:32427 Aralık 2015, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım Çanakkale.
 • • Boyacıoğlu E.Z., “Turizm Ekonomisi” Kitap III. Bölüm Turizm Talebi”, Editör: Doç.Dr.Ferah Özkök, Ceren Yayıncılık, ISBN: 978-605-5553-55-5, 2014.
 • • Boyacıoğlu E.Z., Bölüm 3, “Kadın ve Ekonomideki Önemi“, Kitap Adı:Edirne İl Mekezindeki Kadınlara Yönelik Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri, Editör: Yrd.Doç.Dr.Filiz SANAL, Trakya Üniversitesi Yayın No: 147, TÜKSAM Yayın No:1, ISBN: 978-975-374-162-0, s.38-62, Eser Matbaacılık, Edirne , 2014.
 • • Boyacıoğlu E.Z., Bölüm 1, “Turizm İşletmelerinin Çevresel Etkileri” Kitap Adı: Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler” Editörler : Doç.Dr.Şule Aydın Tükeltürk, Doç.Dr.Mustafa Boz, ISBN:978-605-5216-66-5, Detay Yayıncılık, s:123-146, 2013.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ömer Taşkın, 2011, Sürdürülebilir Kalkınmada Sağlık Ekonomisi ve Edirne İlinin Sağlık Sektörü Açısından Analizi
 • Yüksel Katrancı, 2010, Turizm İşletmelerinde Güvenlik Yönetimi, Trakya Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalı, İ.Ö.

Editörlük / Yayınlama

 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü
 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi Yayın Kurulu Üyeliği

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 18, Sayı:2, Aralık 2016. (Aralık 2016)

Projeler

 • • Boyacıoğlu Ebru Z.(Yürütücü), Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP 2013/166 numaralı proje “Ekonomi Odaklı Eğitim Seminerlerinin Öğrencilerin İlgi ve Bilgi Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi” 2015.
 • • Boyacıoğlu E.Z., TÜKSAM , Edirne İl Merkezindeki Kadınlara Yönelik Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri, 2011-2013, TÜBAP 038.
 • • Boyacıoğlu Ebru Z.(Yürütücü), .Dr. Adil OĞUZHAN, Arş. Gör. Orkun AKTAÇ, Arş. Gör. Gözde ERGİN, Trakya Üniversitesinin Edirne İline Sosyo-Ekonomik Katkısı 2009-2010, TÜBAP 158
 • • Küçükaltan D., Boyacıoğlu E.Z. Oğuzhan A., Aytaç A., 2008, “Edirne and Yambol In Brand City Scale” Ref No: CBC-22, Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği: Ortak Küçük Projeler Fonu Cfcu/Tr0602.17
 • • Küçükaltan D., Oğuzhan A., Boyacıoğlu E.Z., 2002“Turizmin Edirne İline Sosyo-Ekonomik Katkısı ve Yerli Halkın Turizme Yaklaşımı”,TÜBAP 355 Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Edirne.

» Verdiği Dersler

Balkanlarda Turizm Coğrafyası

İktisada Giriş

Kalkınma ve Kadın

Sosyo-ekonomik Gelişmede Kadının Rolü

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Ekonomisi

Turizm Ekonomisi