» Biyografi

Eylül Malkoç 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Lüleburgaz'da tamamladı. 2004 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine Uluslararası Akdeniz Tarım Araştırmaları Enstitüsü, Çevre Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünde başladı ve yüksek lisans tezini Dr. Ioannis GITAS danışmanlığında 'Assessment of Classification Methods and Elaboration of the Potential of Coarse Resolution Satellite Imagery for Forest Cover Mapping at the Continental Region.' başlıklı tez konusu ile eğitimini 2011 yılında tamamladı. Doktora çalışmalarına 2012 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Engin NURLU danışmanlığında başladı. 2014-2017 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu 2211 C Öncelikli Alanlar Bursu almaya hak kazanarak 'İklim Değişikliği ile Mücadele Kapsamında Orman Alanlarındaki Değişimin Modellenmesi: Bozdağlar Örneği' başlıklı tez çalışmasını başarıyla tamamladı ve 2017 yılında doktor ünvanı aldı. 2018 Ağustos ayında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Malkoc, E., 'The potential of the Simulated PROBA-V satellite imagery for forest cover mapping at the Continental region.' South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics.Vol: 1, No: 2, 83-86, e-ISSN: 2241-1224.
 • Nurlu, E., Erdem, U., Doygun, H., Oguz, H., Kesgin, B., Doygun, N., Barut, I., Malkoc, E. 2013. "The Effects of Land Cover Change on Natural Ecosystems: The Case of Izmir, Turkey". Special Issue: 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Journal of Selçuk University Natural and Applied Sciences, 371-378, ISSN 2147-3781.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Malkoc, E., Nurlu E., ''Multitemporal Mapping of Forest Landscape Change in the Mediterranean Region, the Mountain Bozdag''. Bridging the Gap - ECLAS Conference, Rapperswill, SWITZERLAND. (Eylül 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Nurlu, E., Doygun, H., Oguz, H., Erdem, U., Kesgin Atak, B., Doygun, N., Barut, I., Malkoc, E., 2014. "Assessing Landscape Change in Urban Environments: A Case Study on the Coastal Zone of Izmir Metropolitan Area, Turkey". URBAN INTEGRATION Symposium, Sheffield, UK.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Malkoc, E., Nurlu, E., ''Orman Peyzajında REDD Eğilim Modellemesi: Bozdağ Örneği''. UZAL-CBS, Adana, TÜRKİYE. (Ekim 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Cavdar, B., Malkoc E., Nurlu, E., ''Orman Peyzajı Morfolojik Konumsal Desen Analizi Çalışması: Yamanlar ve Spil Dağı Örneği''. UZAL-CBS, Adana, TÜRKİYE. (Ekim 2016)
  1
  ATIF
 • ''Characterising Historic Landscape: Interdisciplinary Perspectives'' Ege University, Newcastle University, British Council, TÜBİTAK, Izmir, TÜRKIYE. Çalıştay Organizasyon Komitesi Üyeliği. (Mart 2016)

Projeler

 • CIHEAM Proje Bursiyeri: 2010-2011 Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Forest cover change monitoring with PROBA-V: Potentials and limitations on European terrain. Proje Yürütücüsü: Ioannis Manakos.
 • TUBİTAK Doktora Projesi: 2014-2017, 2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Burs Programı, İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Orman Alanlarındaki Değişimin Modellenmesi: Bozdağlar Örneği.
 • TUBITAK COST 109Y210 nolu Proje Bursiyeri: 2012-2013, TUBITAK COST Projesi No: 109Y210, Entegre Değerlendirme Yöntemleri Kullanılarak İzmir Kenti İçin Sürdürülebilir Alan Kullanım Önerileri Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Engin Nurlu.