» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gürdoğan M., Paslı Gürdoğan E., Özkan U., Kurt C. (2019). “What do college of sports students think about sudden cardiac death in athletes?” Acta Medica Mediterranea, 2019, 35:1759-1795. DOI: 10.19193/0393-6384_2019_4_272 (Temmuz 2019)
 • E. Gurdogan, E. Kinici, B. Aksoy, The relationship between death anxiety and attitudes toward the care of dying patient in nursing students, 10.1080/13548506.2019.1576914, PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE, vol. 24, no. 7, pp. 843-852, 2019
 • Çetinkaya Uslusoy E., Paslı Gürdoğan E., Aydınlı A. (2017). “Professional values of Turkish Nurses: A descriptive study” Nursing Ethics, 24(4): 493-501 DOI: 10.1177/0969733015611072
  10
  ATIF
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt D., Aksoy B., Kınıcı E., Şen A. (2017). “Nurses’ perceptions of spiritual care and attitudes toward the principles of dying with dignity: A sample from Turkey” Death Studies, 41(3): 180-187. DOI: 10.1080/07481187.2016.1231242
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gökçe H., Paslı Gürdoğan E. (2019). Complementary and Alternative Therapy Usage Status and Attitudes of Hypertension Patients, Eurasian Journal of Family Medicine, 8(2):59-68 DOI: 10.33880/ejfm.2019080202 (Haziran 2019)
 • Çetinkaya Uslusoy E., Paslı Gürdoğan E. (2019) “Hemşirelerde Empatik Eğilim Meslektaş Dayanışmasını Etkiliyor mu?” Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1):19-29 (Ocak 2019)
 • Paslı Gürdoğan E., Ecevit Alpar Ş. (2016). The Relationship between Nurses’ Perceptions of the Clinical Governance Climate and their Job Satisfaction Levels. International Journal of Caring Sciences, 9:2, 640-646.
 • Çetinkaya Uslusoy E., Paslı Gürdoğan E., Kurt D.(2016). “Hemşirelerde Mesleki Benlik Saygısı ve Meslektaş Dayanışması” SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt:7, Sayı:1, S:29-35
 • Paslı Gürdoğan E., Çetinkaya Uslusoy E., Kurt S., Yasak K. (2016). “Comparison of the Self Esteem and Communication Skills at the 1st and Senior Year Nursing Students” International Journal of Caring Sciences, 9:2, 496-502
 • Paslı Gürdoğan E., Uğur E., Kınıcı E., Aksoy B. (2016). “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler” Yoğun Bakım Dergisi, 7: 83-88. DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1260
  2
  ATIF
 • Paslı Gürdoğan E., Yıldız Fındık Ü., Kara Arslan B.(2015). “Patients’ Perception of Individualized Care and Satisfaction with Nursing Care Levels in Turkey” International Journal of Caring Sciences, 8:2, 369-375
 • Gürdoğan M., Paslı Gürdoğan E., Arı H., Ertürk., Genç A., Uçar MF.(2015). “Metal Sektörü Çalışanlarının Mesleki ve Genel Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Haziran 43(4):361–367.
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt S., Ünsar S. (2014): “The Knowledge About Cardiovascular Risk Factors Among Students in a Faculty of Health Sciences” Eurasian Journal of Family Medicine, 3:2, 79-84.
 • Tiryaki Şen H, Taşkın Yılmaz F, Paslı Gürdoğan E.(2013): Hemşirelikte Yaratıcılık. Akademik Bakış Dergisi Sayı:38

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Paslı Gürdoğan E., Aslan M.. “The Effects of Education Stress on Career Future in Nursing Students” 21th International Nursing Research Conference. 14-17 November 2017. Madrid, İSPANYA (Sözel Bildiri). (Kasım 2017)
 • Bilgiç Ş., Paslı Gürdoğan E. “Peer Coaching in Nursing Education” Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. 23-25 November 2017. Edirne, TÜRKİYE (Poster Bildiri) (Kasım 2017)
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt D., Aksoy B. “Relationship Between Personal Values and Profession Selection of First-Year Nursing Students” Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. 23-25 November 2017. Edirne, TÜRKİYE (Poster Bildiri) (Kasım 2017)
 • Gürdoğan M., Paslı Gürdoğan E., Özkan U., Kurt C. “Sudden Cardiac Death in Sports: Knowledge and Opinions of Physical Education and Sports College Students” Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. 23-25 November 2017. Edirne, TÜRKİYE (Sözel Bildiri) (Kasım 2017)
 • Paslı Gürdoğan E., Bilgiç Ş., Kınıcı E., Aksoy B. “Metaphor perceptions about nursing of nursing students in first grade” Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. 23-25 November 2017. Edirne, TÜRKİYE (Sözel Bildiri) (Kasım 2017)
 • Soydaş Yeşilyurt D., Tuncel Sağlam F., Paslı Gürdoğan E., Yıldız Fındık Ü. , Gökçe Işıklı A. “Ethical Problems Experienced by Nurses Working in Intensive Care Units” International Congress on Ethics in Nursing Applications. 11-12 September 2017 İzmir (Sözel Bildiri). (Eylül 2017)
 • Paslı Gürdoğan E., Kınıcı E., Aksoy B. “Ethical Decision-Making Processes And Burnout Levels Of Nurses Studied Postgraduate Education” International Congress on Ethics in Nursing Applications. 11-12 September 2017 İzmir (Sözel Bildiri). (Eylül 2017)
 • Kurt S., Paslı Gürdoğan E., İlmek M., Aksoy B.“The Effects of Nurses’ Reading Habits to Their Emphatic Tendency”, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, 14-16 Mayıs 2014 (Poster Bildiri) (Mayıs 2017)
 • Aslan M., Paslı Gürdoğan E. “Discrimination among nurses against people with a different sexual orientation” International Congress on Nursing, 16-18 March 2017. Antalya (Sözel Bildiri) (Mart 2017)
 • Paslı Gürdoğan E.,Ünaldı N., Alan H, Tiryaki Şen H., Aksoy B. Nurses’ Cultural Intelligence Levels and Affecting Factors. 20th International Nursing Research Conference. 15-18 November 2016. A-Coruna, İSPANYA (Sözel Bildiri). (Kasım 2016)
 • Dindar İ., Akgün Kostak M., Paslı Gürdoğan E., Kurt S., Ünsar S. “Importance of Occupational Skills Laboratory in Developing Psychomotor Skills Related to Birth,Women's & Children's Health. 18th International Nursing Research Conference. 11-14 November 2014. İSPANYA (Poster Bildiri) (Kasım 2014)
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt S., Çetinkaya Uslusoy E., Aksoy B. Yasak K.“Assessment of Peer Support Among Students in Faculty of Health Sciences”, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, 14-16 Mayıs 2014 (Poster Bildiri) (Mayıs 2014)
 • Kurt S., Paslı Gürdoğan E., Özdilek S., Topçu N. Güzey F. “Healthy Life Style Behaviors and Nutritional Habits of Students”, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, 14-16 Mayıs 2014 (Sözel Bildiri) (Mayıs 2014)
 • Paslı Gürdoğan E., Ecevit Alpar Ş. “The relationship between nurses’ perceptions of the clinical governance climate and their job satisfaction levels” 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, 14-16 Mayıs 2014 (Sözel Bildiri) (Mayıs 2014)
 • Paslı Gürdoğan E., Bahçecik N., Özçelik S.K., Dolu N., Altan N.: “Hastaların Sağlık Durumları İle İlgili Bilgi Alma Haklarının Değerlendirilmesi” (Sözel Bildiri) Uluslararası 2. Hasta Hakları Kongresi “Aydınlatılmış Onam” Beldibi /Antalya, 3-6 Kasım 2010. (Kasım 2010)
 • Topçu, S.Y., Gürdoğan E.P., Kurt S., “Mobbing Experiences and Dealing Strategies of Nurses” 1st International Women and Health Congress, Sakarya, Turkey, June 3rd-5th 2010, 75-76. (Sözel Bildiri) (Haziran 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kurt D., Paslı Gürdoğan E., Çetinkaya Uslusoy E. “Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Davranışları İle Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, İstanbul, TÜRKİYE (Sözel Bildiri) (Mayıs 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜRDOĞAN MUHAMMET, PASLI GÜRDOĞAN EYLEM (2019). Hipertansiyon Hastalarında Tedaviye Uyum ve İlişkili Faktörler. MN Kardiyoloji, 26(3), 147-153., (Eylül 2019)
 • Paslı Gürdoğan E., Aksoy B., Kınıcı E. (2018). “Hemsirelik Ögrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Mesleki Değerler ile İlişkisi.” Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5(3):147-154 doi:10.5222/SHYD.2018.147 (Aralık 2018)
 • Paslı Gürdoğan E., Öztürk S., Uğur E. (2017). “Yoğun Bakımda Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Öfke Düzeyleri Hasta Yakınlarının Görüşlerini Etkiler mi?” Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(1):1-7 doi: 10.5222/SHYD.2017.001
 • Paslı Gürdoğan E., Ecevit Ş.A.(2014): Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 5:3, 229-235. (Eylül 2014)
 • Paslı Gürdoğan E., Ecevit Ş.A.(2014): Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 5:3, 229-235
 • Öztürk H., Bahçecik N., Paslı Gürdoğan E. (2012). “Hastanelere Göre Yönetici Hemşirelerin Liderlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt:20, Sayı:1, s:17-25.
 • Sayan İ., Tekbaş Ö.F.,Göçgeldi E., Paslı E., Babayiğit M.(2009). “Bir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Sigara İçme Profilinin Belirlenmesi” Genel Tıp Dergisi, 19:1,
 • Paslı E., Ceylan D., Ertem F., Çınar Ç., Öztürk H., Ergün Y., Bahçecik N.(2004): Bir Üniversite Hastanesindeki Hasta ve Yakınlarının Yönetici Hemşirelerden Beklentileri. Türk Hemşireler Dergisi, 56(1)
 • Bahçecik N., Öztürk H., Paslı E.(2004): Hemşirelikte Aydınlatılmış Onam. SENDROM Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 16:3
 • Kocaer Ü., Öztop T., Usta N., Gökçek D., Bahçecik N., Öztürk H., Paslı E. (2004) “Hemşirelik Mesleğinde Erkek Üyelerin Yeri” Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7:2

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gümen A., Külahlı H., Kınıcı E., Aksoy B., Paslı Gürdoğan E. (2019). “Hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve etkileyen faktörler” 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 25-27 Nisan 2019 Afyonkarahisar (Sözel Bildiri). (Nisan 2019)
 • Kaplan İ.U., Kınıcı E., Semerci R., Paslı Gürdoğan E., Akgün Kostak M. (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi. 22-23 Ekim 2018, İstanbul (Sözel Bildiri). (Ekim 2018)
 • Paslı Gürdoğan E., Aksoy B., Kınıcı E. “Onkoloji Hastalarına Bakım Veren Hasta Yakınlarının İyi Ölüm Kavramı Hakkındaki Görüşleri” 4.Temel Hemşirelik bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (Poster Bildiri) (Mayıs 2017)
 • Paslı Gürdoğan E., Kınıcı E., Aksoy B. “Onkoloji hastalarının Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi” 4.Temel Hemşirelik bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (Sözel Bildiri) (Mayıs 2017)
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt D., Dağlı İ.N.(2017). Farklı Kuşak Hemşirelerde Bireysel Yenilikçilik ve Mesleki İmaj. 16.Ulusal hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2017. İstanbul (Sözel Bildiri) (Nisan 2017)
 • Paslı Gürdoğan E. “Düşmenin Engellenmesi ve Fiziksel Tespit Uygulamaları” 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart 2016. Kıbrıs (Davetli konuşmacı) (Mart 2016)
 • Paslı Gürdoğan E., Uğur E., Kınıcı E., Aksoy B. “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler” 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Mart 2016 (Sözel Bildiri) (Mart 2016)
 • Paslı Gürdoğan E., Öztürk S., Uğur E. “Yoğun bakımdaki hastaların yakınlarının sağlık çalışanına şiddete ilişkin görüşleri ile öfke düzeyleri arasındaki ilişki” 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Mart 2016 (Sözel Bildiri) (Mart 2016)
 • Gürdoğan M., Paslı Gürdoğan E., Özbay Özyılmaz S., Açar B., Öztürk D., Ertürk M., Arı H. “Assessment of the acceptance level of illness and quality of life in patients with coronary bypass operation in the first year”. 31.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2015 (Poster Bildiri) (Ekim 2015)
 • Paslı Gürdoğan E., Aksoy B., Kınıcı E., Kurt D. “Öğrenci Hemşirelerin Manevi Bakım Algıları ve Saygın Ölüme İlişkin Tutumları” 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, 10-12 Eylül 2015. (Poster Bildiri) (Eylül 2015)
 • Yıldız Fındık Ü., Paslı Gürdoğan E., Ünver S. Cerrahi girişim geçiren hastalarda ağız sağlığı ve ağız bakımı uygulamalarının değerlendirilmesi” 3.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014 Antalya (Poster Bildiri) (Kasım 2014)
 • Paslı Gürdoğan E., Yıldız Fındık Ü., Kara Arslan B. “Hastaların Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyleri” 3.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014 Antalya (Poster Bildiri) (Kasım 2014)
 • Erol Ö., Paslı Gürdoğan E., Akgün Kostak M., Kurt S., Ünsar S. “Hemşirelik Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi” 16. Ulıusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Antalya (Poster Bildiri) (Ekim 2014)
 • Şakar G., Kaplan Y., Kurt S., Paslı Gürdoğan E., Ünsar S., “Hemşirelerin Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi” (Poster Bildiri) 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013. (Nisan 2013)
 • Ünsar S., Paslı Gürdoğan E.: “Hemşirelik Öğrencilerinin Fakültelerinden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi” (Poster bildiri), 13. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 19-21 Ekim 2011. (Ekim 2011)
 • Paslı Gürdoğan E., Tiryaki Şen H., Yazıcı Z., Birbudak S., Yıldızeli Topçu S.: Bir Kamu Hastanesinde Görev Yapan sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ve İş doyumunun Değerlendirilmesi” (Poster bildiri), 13. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 19-21 Ekim 2011 (Ekim 2011)
 • Paslı Gürdoğan E., Yıldızeli Topçu S., Çetinkaya Uslusoy E., Tiryaki Şen H.: “Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Güven ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi” (Poster bildiri), 13. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 19-21 Ekim 2011. (Ekim 2011)
 • Tiryaki Şen H., Taşkın Yılmaz F., Kaya F., Paslı Gürdoğan E., Tiryaki N.: “Hizmet içi Enfeksiyon Kontrol ve Diyabet Eğitim Hemşirelerinin Duygusal Zeka ve Öz-Güven Düzeyleri” (Sözel bildiri). 13. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 19-21 Ekim 2011. (Ekim 2011)
 • Yıldızeli Topçu S., Paslı Gürdoğan E., Kurt S., Çetinkaya Uslusoy E.: “Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamadaki Stres Düzeyleri ve Stresle Başetme Durumları” (Sözel bildiri), 13. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 19-21 Ekim 2011. (Ekim 2011)
 • Paslı Gürdoğan E., Yıldızeli Topçu S., Çetinkaya Uslusoy E., Aygün E.: “Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri” (Sözel bildiri), 13. Ulusal/Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 19-21 Ekim 2011. (Ekim 2011)
 • Tiryaki Şen H., Taşkın Yılmaz F., Paslı Gürdoğan E.: “Hemşirelik ve Yaratıcılık” (Poster Bildiri) I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Çeşme/İzmir, 21-23 Ekim 2010. (Ekim 2010)
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt S., Fındık Ü.Y.: “Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Riskinin Değerlendirilmesi” (Poster Bildiri) I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Çeşme/İzmir, 21-23 Ekim 2010. (Ekim 2010)
 • Ergül G.D., Akarsu Ö., Paslı Gürdoğan E. ,Topçu S.Y. (2010). “Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri” (Poster Bildiri), 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Muğla, 1-3 Nisan 2010. (Nisan 2010)
 • Karaoğlu M., Güney S., Paslı Gürdoğan E., Topçu S.Y. (2010). “Geleceğin Hemşire ve Ebelerinin Organ Bağışı ile İlgili Görüşleri ve Bilgi Düzeyleri” (Poster Bildiri) 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Muğla, 1-3 Nisan 2010 (Nisan 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Paslı Gürdoğan E. (2017) “Örgütsel, Kişilerarası ve Grup İletişimi”,Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri: Teori ve Uygulama Çeviri Editörü: Prof.Dr.Ayşe Nefise Bahçecik, Prof.Dr.Havva Öztürk, Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN:9786053353478 (Bölüm çevirisi)
 • Paslı Gürdoğan E. (2015) “Oksijen Tedavisi” , Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı Çeviri Editörü: Doç.Dr. Hicran Bektaş, Nobel Akademik yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-320-098-7 (Bölüm çevirisi)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Hilal GÖKÇE “Hipertansiyon Hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumları ve Tamamlayıcı Alternatif Tedaviye İlişkin Tutumları” T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 11.01.2019, Edirne. (Ocak 2019)
 • Ezgi KINICI Kalp Yetersizliği Hastalarının Umutsuzluk Düzeyi, Sağlık Davranışları ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 07.05.2018, Edirne. (Mayıs 2018)
 • Berna Aksoy, Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki Risk Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması T.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 19.10.2016, Edirne. (Ekim 2016)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Hemşirelik Eğitimi Derneği

Projeler

 • Doğum, Kadın ve Çocuk Sağlığına İlişkin Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi, Yardımcı Araştırmacı, Trakya Üniversitesi. TÜBAP-2012-19
 • Hemşirelik Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuarının Önemi, Yardımcı Araştırmacı, Trakya Üniversitesi. TÜBAP-2012-20
 • Hemşirelik Eğitiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Üzerine Etkisi. Proje yürütücüsü, Trakya Üniversitesi, TÜBAP-2019-120 (Danışmanlığını yaptığı, hazırlanmakta olan Doktora Tezi)

Ödüller

 • Kaplan İ.U., Kınıcı E., Semerci R., Paslı Gürdoğan E., Akgün Kostak M. (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi. 22-23 Ekim 2018, İstanbul (Sözel Bildiri). SÖZLÜ BILDIRI MANSIYON ÖDÜLÜ, BEZM-I ÂLEM VAKIF ÜNIVERSITESI (Ekim 2018)
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt D., Dağlı İ.N.(2017). Farklı Kuşak Hemşirelerde Bireysel Yenilikçilik ve Mesleki İmaj. 16.Ulusal hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2017. İstanbul (Sözel Bildiri) Ödüllü Proje Yarışması Birincilik Ödülü, Prof.Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü (Nisan 2017)
 • Paslı Gürdoğan E., Öztürk S., Uğur E. “Yoğun bakımdaki hastaların yakınlarının sağlık çalışanına şiddete ilişkin görüşleri ile öfke düzeyleri arasındaki ilişki” 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Mart 2016 (Sözel Bildiri) Sözel Bildiri Birincilik Ödülü (Mart 2016)

» Verdiği Dersler

Hasta Güvenliği

 • Lisans

Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ve Sosyolojik Yapısı

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi

Hemşirelik Bakım Süreci ve Hemşirelikte Sınıflama Sistemleri

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi

Hemşirelik Bakımı Sunum Sistemleri

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi

Hemşirelik Esasları

Hemşirelik Esasları I

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Hemşirelik Esasları II

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Hemşirelik Esasları Öğretimi I

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi

Hemşirelik Esasları Öğretimi II

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi

Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeler

Hemşirelik Süreci

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Hemşirelik ve Sağlık

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi

Hemşirelikte Değerler Eğitimi

 • Lisansüstü Eğitim - Doktora Dersi

Hemşirelikte Etik I

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Hemşirelikte Etik II

 • Lisansüstü Eğitim - Doktora Dersi

Hemşirelikte Temel Kavramlar

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Sağlığın Değerlendirilmesi ve Fiziksel Tanılama

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Seminer I

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Seminer II

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi

Tez Çalışması

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Tez Çalışması

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi

Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans Dersi

Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisansüstü Eğitim- Doktora Dersi