» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Bayır, E., Çakıcı, Y. & Ertas, Ö. (2014). Exploring Natural and Social Scientists’ Views of Nature of Science. International Journal of Science Education, 36(8), 1286-1312. (Nisan 2014)
 • Çakıcı, Y. & Bayır, E. (2012). Developing Children's Views of the Nature of Science through the Role Play?. International Journal of Science Education, Vol. 34, No. 7, pp. 1075–1091.
 • Bayır, E. (2014). Developing and Playing Chemistry Games To Learn about Elements, Compounds, and the Periodic Table: Elemental Periodica, Compoundica, and Groupica. Journal of Chemical Education, 91(4), 531-535.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ocak 2018)
 • Bayır, E. & Özyıldırım, H. (2017).Exploring The Challenges That Science Teachers Face In Project-Based Science Teaching, Yearbook of the Faculty of Education, 17, 46-52. (Aralık 2017)
 • Bayır, E., Çakıcı, Y. ve Ertaş Atalay, Ö. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri: Bilişsel Harita Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs-2016. (Mayıs 2016)
 • Bayır, E. Özyıldırım, H. & Çeliksöz, M. (2014). Structured Inquiry Versus Coupled Inquiry For Teaching The Topic of “Mixtures”. Journal of Science Education, 15, 1, 41-44.
 • Bayır, E. & Kösoğlu, F. (2013). Getting Pre-Service Chemistry Teachers to Construct Understandings about Inquiry-Based Teaching Through Professional Development Workshop. Asian Journal of Instruction,1(2), 29-43.
 • Bayır, E. & Köseoğlu, F. (2013). Developing an Inquiry-Based Professional Development Workshop and Examining the Views of Pre-Service Chemistry Teachers about It. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 527-533.
 • Bayır, E. (2013). The Effect of Creative Drama Based Micro-Teaching Practices on Pre-Service Science Teachers’ Cognitive Maps about Nature of Science. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 534-541.
 • Bayır, E. & Köseoğlu, F. (2013). Examining Pre-Service Chemistry Teachers’ Understandings about Role of Teacher After Participation to Inquiry-Based Professional Development Workshop. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), Vol. 2, Issue 3, pp. 47-60.
 • Bayır, E. & Deniz, Ç. (2013). Designing A Chemistry Game And Examining Reflection About It. Journal of Science Education, 2, 14, 92-93.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Özyıldırım, H., Durel, E. & Bayır, E. (2017). Investigation of Awareness and Understanding of Science Teacher Candidates About Teaching Science Through Out-Of_School Activities, 12th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS. (Ekim 2017)
 • Özyıldırım, H. & Bayır, E. (2016). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimleri Boyunca Bilimin Doğasına İlişkin Anlayış Durumları, İnternational Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June-2016. (Haziran 2016)
 • Çakıcı, Y. & Bayır, E. “Developing Children's Views of the Nature of Science through the Role Play?” ESERA Conference, Lyon/FRANCE, September 5-9, 2011.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “Developing an Explicit Inquiry-Based Professional Development Workshop: Examining the Effects on Science Teachers’ Views of Nature of Science” XIII. IOSTE Symposium (The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development), İzmir/TURKEY, September 21-26, 2008.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “What Concept Maps Tell Us About the Changes in Pedagogical Content Knowledge of Chemistry Student Teachers Participating in Inquiry-Based Workshop?” Third International Conference on Concept Mapping Tallinn, ESTONIA & Helsinki, FINLAND, September 22-25, 2008.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • BAYIR, E., FAZLIOĞLU, Y. ve GÜNŞEN, G. (2017). “5E Modeline Dayalı Olarak Geliştirilen Bilimsel Etkinliklerin 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Kavram Gelişimlerine Etkisi”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (UOÖEK-2017), Gazi Üniversitesi, Ekim 18-21. (Ekim 2017)
 • GÜNŞEN, G., BAYIR, E. ve FAZLIOĞLU, Y. (2017). “STEM Yaklaşımına Dayalı Okul Öncesi Öğretim Uygulama Örneği ve Uygulamanın 5 Yaş Çocukları Üzerine Etkileri: “Haydi, İçme Suyumuzu Yapıyoruz!””. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017). Pamukkale, Mayıs 7-11. (Mayıs 2017) (Mayıs 2017)
 • Özyıldırım, H., Bayır, E., Çeliksöz, M. (2014). How Do Structured and Coupled Inquiries Effect Students’ Achievement and Retention of Knowledge?, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities, September 11-14, St Petersburg, Russia.
 • Bayır, E. & Köseoğlu, F. “Exploring the Challenges that Science Teachers Face in Project-Based Science Learning” International Conference: Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education, Stara Zagora/ Bulgarian, 12-13 September 2013.
 • Bayır, E. & Köseoğlu, F. “Developing an Inquiry-based Professional Development Workshop and Examining the Views of Pre-Service Chemistry Teachers about It” New Trends on Global Education Conference, Kyrenia/North Cyprus, 2012.
 • Bayır, E. “The Effect of Creative Drama Based Micro-Teaching Practices on Pre-service Science Teachers’ Cognitive Maps about Nature of Science” New Trends on Global Education Conference, Kyrenia/North Cyprus, 2012.
 • Bayır, E., Özyıldırım, H. & Çeliksöz, M. “A Comparison of tha Effectiveness of Different Types of Inquiry: Structured versus Coupled in Mixtures” 4th International Conference of Education, Research and Innovation-ICERI-2011, Madrid/SPAIN, 2011.
 • Bayır, E., Çakıcı, Y. & Ertaş, Ö. “What are the Views of Scientists in Natural Science and Social Science about the Nature of Science?” 4th International Conference of Education, Research and Innovation-ICERI-2011, Madrid/SPAIN, 2011.
 • Çakıcı, Y. & Bayır, E. “Developing Children's Views of the Nature of Science through the Role Play?” ESERA Conference, Lyon/FRANCE, September 5-9, 2011.
 • Bayır, E. & Deniz, Ç. “Designing a Chemistry Game and Examining Reflections About It”, 4th International Conference on Advanced and Systematic Research (ECNSI), Zagrep/ CROATIAN, November, 11-13, 2010.
 • Küçüker, S., (Budak) Bayır, E. & Şenelt, M.A., “Examining the Effect of Technology Integrated Inquiry-Based Instruction Method on Students’ Attitudes Towards Chemistry”, The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne/TURKEY, October, 01-03, 2009.
 • (Budak) Bayır, E. & Köseoğlu, F., “Examining the Effect of Inquiry-Based Professional Development Workshop on Self Efficacy Beliefs of Pre-service Chemistry Teachers”, The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne/TURKEY, October, 01-03, 2009.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. & (Budak) Bayır, E., “Teaching The Nature of Science: Product of A Professional Development Package”, ESERA Conference, İstanbul/TURKEY, August 31st - September 4th 2009.
 • Budak, E., Altun, Y. & Köseoğlu, F., “Developing Teaching Sequences for pH Measurements by Glass Electrode Cells: Improving Undergraduate Students’ Understandings of Nature of Science Through Explicit Argumentation” 9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), İstanbul/TURKEY, July 06-09, 2008.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “Preparing prospective chemistry teachers for future in undergraduate analytical chemistry laboratory course through inquiry” ESERA Conference, Malmö/SWEDEN, August 21-25, 2007.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “Enhancing Professional Development Workshop in Inquiry-Based Science for Preservice and In-Service Chemistry Teachers”. The Fifth International Conference on Teacher Education: Teacher Education at a Crossroads, Beer Sheva & Tel Aviv/ISRAEL, June 25-28, 2007.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Guided Inquiry in Volumetric Analysis: How Does It Effect Students’ Conceptual Change, Attitude and Perception?, 18th Internetional Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, İstanbul, 2004.
 • Hatipoğlu, N.D., Kavak N., Tümay, H., Budak, E., Taşdelen, U., Köseoğlu F., “Teaching Chemistry with Games”, 18th International Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, İstanbul, 2004.
 • Kavak, N., Budak, E., Köseoğlu, F., “Conceptual Change Instrution in Particle Model of Matter by Constructivist Role-Playing Strategy”, 18th Internetional Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, İstanbul, 2004.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bayır, E. ve Kahveci, S. (2017).STEM Yaklaşımına Dayalı Fen Eğitimi, Balkan Eğitim Araştırmaları,466-475. (Ekim 2017)
 • FAZLIOĞLU, Y., BAYIR, E. & GUNSEN, G. (2016). Teaching Preschoolers Science Through Play. Emin Atasoy vd. (Ed), Curent Advances in Education içinde (s. 603-617). Kliment Ohridski Universty Press. ISBN: 978-954-07-4134-5. (Eylül 2016) (Eylül 2016)
 • Bayır, E. (2016).The Way of Bringing up Future Scientists: Inquiry-Based Science Education Approach, Educational Science Research, 2016.
 • Bayır, E., Günşen, G. ve Fazlıoğlu, Y. (2016). TUBİTAK Yayınlarından Meraklı Minik Dergisinde Yer Alan Fen Kavramlarının Okul Öncesi Eğitim Programı Açısından İncelenmesi, 2016.
 • Bayır, E., Günşen G. & Fazlıoğlu, Y. (2014). Preschool Science Education, In E. Atasoy (Ed.), Preschool Education in Turkey and in the World: A Perspective with Theorical and Practice. Sofia: Kliment Ohridski University Publication.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BAYIR, E. & GÜNŞEN, G. (2017). "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 746-761. (Temmuz 2017) (Temmuz 2017)
 • Köseoğlu, F., (Budak) Bayır, E.,“Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Analitik Kimya Laboratuvarlarının Kimya Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine ve Bilimi ve Bilim Öğrenme Yollarını Algılamalarına Etkileri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 603-625, 2012.
 • Köseoğlu, F., (Budak) Bayır, E.,“Kelime İlişkilendirme Test Yöntemiyle Kimya Öğretmen Adaylarının Gravimetrik Analize İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1, 2011.
 • Bayır, E., Köseoğlu, F.,“Açık-Düşündürücü Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Mesleki Gelişim Çalışma Atölyesinin Geliştirilmesi ve Bilimsel Bilginin Doğası Anlayışına Etkisinin Araştırılması”, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 4, 2010.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H., Budak, E., “Bilimin Doğası Hakkında Paradigma Değişimleri ve Öğretimi İle İlgili Yeni Anlayışlar”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1, 2008.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Budak, E., Kanlı, U., Köseoğlu, F., Yağbasan, R., Oyunlarla Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) Öğretimi, VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Eylül 2006.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Tümay, H., Kavak, N., 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Öğretim Yöntemi Açısından İncelenmesi ve Örnek Bir Kavramsal Değişim Metni, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya, Ekim 2003.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Tümay, H., Türkiye’deki Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Etkili ve Anlamlı Öğrenme Aracı Olarak Yeterliliğinin İncelenmesi, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya, Ekim 2003.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Kavak, N., Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Ders Materyali – Öğretmen Adaylarına Asit-Baz Konusu ile İlgili Kavramların Öğretilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ-Ankara, Eylül 2002.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Bayır, E., Günşen, G. ve Fazlıoğlu, Y. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programında Fene İlişkin Kavramların Belirlenmesi ve Kavramlara Yönelik Uygulama Önerileri, IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi, 07-10 Eylül 2015 Ayvalık/ BALIKESİR (Eylül 2015)
 • Bayır, E., Günşen, G. ve Fazlıoğlu, Y. (2015). Okul Öncesi Dönemde Bazı Kimya Kavramlarını Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi ve Etkisinin İncelenmesi: “Haydi Kongre Düzenliyoruz!”,IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi, 07-10 Eylül 2015 Ayvalık / BALIKESİR (Eylül 2015)
 • Bayır, E., Günşen, G. (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Fen Kavramları Açısından Analizi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bayır, E., Günşen, G. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin Zihin Haritası Aracılığıyla İncelenmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bayır, E., Şahin, S. ve Çakmakçı, E. “Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışlarının Araştırılması”, Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırması Kongresi (EBOAK), Kayseri, Eylül 2012.
 • (Budak) Bayır, E., Çakıcı, Y., “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Modeline Göre Geliştirdikleri Kimya Konularına Yönelik Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Temmuz 2011.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Çalışma Atölyesiyle Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri Ve Ders Planı Hazırlama Yetkinliklerinin Geliştirilmesi”, I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İstanbul, Haziran 2007.
 • Budak E., Köseoğlu F., Fen Alanı Öğretmenleri İçin Mesleki Gelişim Amaçlı Çalışma Atölyesi: Sorgulayıcı-Araştırma Stratejileri Kullanılarak Fen Öğretimi, Fen ve Matematik Öğretmenleri 3. Sempozyumu, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, Nisan 2007.
 • Tümay, H., Budak, E., Köseoğlu, F., İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitapları Bilimsel Okuryazarlığı Destekliyor mu?, VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Eylül 2006.
 • Budak, E., Nalçacı, N., Köseoğlu, F., Proje-Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Öğretmenlerin Karşılaştığı Güçlükler ve Yaklaşımın Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Eylül 2006.
 • Tümay H., Budak E., Altun Y., Köseoğlu F., İlköğretim Fen Ve Teknoloji Ders Kitaplarını En İyi Şekilde Nasıl Ölçebiliriz? 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarının Öğretim Yöntemleri Açısından Analizi, Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, Nisan 2006.
 • Köseoğlu, F., Güneş, B., Kanlı, U. Budak, E., Uşak, M., İngiltere, Kanada, İrlanda ve Türkiye’deki İlköğretim Fen Öğretim Programlarının Bazı Temel Fen Kavramlarını İçermesi Açısından İstatistiksel Olarak Karşılaştırılması, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 2004.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H., Kavak, N., Budak, E., M. E. B. İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Fen Okur-Yazarlığı Temaları Açısından Kantitatif Analizi, VI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Eylül 2004.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Kavak, N., Fen Eğitiminde Kavramsal Anlama İçin Bir Değerlendirme Yöntemi: Kelime Çağrışımları ve Gravimetride Uygulanışı, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ-Ankara, Eylül 2002.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Kavak, N., Üniversite Analitik Kimya Laboratuvarlarında Doğrulama Tipi Öğretim Yöntemine Alternatif Bir Yaklaşım: Yapılandırıcı Öğretim Yöntemi, XV. Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi-İstanbul, Eylül 2001.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Kavak, N., Analitik Kimya Laboratuvarlarında Öğrencilerin Tutum ve Başarısına Bulmaca Aktivitelerinin Etkisi, XIV. Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi-Diyarbakır Eylül 2000, s.519.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H., Taşdelen, U., Yapılandırıcı Öğrenme Ortamı İçin Bir Fen Ders Kitabı Nasıl Olmalı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Akbaba, G."Okul Öncesi Dönemde Oyun Yoluyla Bilim Öğretiminin Çocuklar Üzerine Etkileri" Devam Ediyor. (Eylül 2016)
 • Evmez, S. "Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Geliştirilen Bilim İçerikli Oyunların Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri" Devam Ediyor. (Eylül 2016)
 • Günşen, G. “Yapılandıcılığa Dayanan Bilim Eğitiminin 5 Yaş Çocukları Üzerine Etkileri”. Tezin Tamamlanma Tarihi: Aralık 2015.
 • Ertaş, Ö. “Bilim İnsanlarının ve İlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” Tezin Tamamlanma Tarihi: Eylül 2013. (Eylül 2013)
 • Çeliksöz, M. “Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim Metodolojilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri” Tezin Tamamlanma Tarihi: Şubat 2012. (Şubat 2012)
 • Özdemir, A. K. “İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışlarına Rol Oynama Öğretim Metodunun Etkileri” Tezin Başlama Tarihi: 2011 (İkinci Danışmanlık-Devam Ediyor.)
 • Kerbetan, P. “Bilim Tarihi Destekli Sorgulayıcı-Araştırma Metodolojisine Dayanan Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Metinlerinin Geliştirilmesi” Tezin Başlama Tarihi: 2011 (Devam Ediyor.)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD)
 • Trakya Kalkınma Ajansı Beşeri Bilimler Komisyonu Üyesi
 • ESERA (European Science Education Research Association)
 • Türkiye Kimya Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • 1-3 Ekim 2009 tarihleri arasında Edirne/TURKEY’de düzenlenen “The 5th International Balkan Education and Science Congress” isimli sempozyumun özet ve tam metin kitabının editörlüğü.

Projeler

 • Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Geliştirilen Bilim İçerikli Oyunların Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri/TÜBAP Projesi (Devam Ediyor) (Eylül 2017)
 • Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor-TUBİTAK Projesi (117B200). DevamEdiyor (Temmuz 2017)
 • Yapılandırıcılığa Dayanan Bilim Eğitiminin 5 Yaş Çocukları Üzerine Etkileri, T.Ü. BAP projesi, 2016.
 • Çevremiz Temiz, Çevremiz Karadeniz Projesi, Proje No: 213B638, TUBİTAK, 2014.
 • Bilim İnsanlarının ve İlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, T.Ü. BAP projesi, 2011/26, 2013.
 • Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim Metodolojilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri, T.Ü. BAP projesi, 2010/75.
 • Bilimin Doğası Öğretimi: Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihine Dayanarak Bilimsel Argüman Oluşturma ve Akıl Yürütme Öğretimine Yönelik Bir Öğretmen Mesleki Gelişim Paketinin Hazırlanması Projesi, Proje No: 108K086, TUBİTAK, 2008.
 • Kimya Deney Seti Geliştirme Projesi, TÜBİTAK-Bilim ve Toplum Dairesi, 2007
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Türk Mucitleri Belgeseli Metin Yazarı (2004-2005)
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Temel Eğitimi Destekleme Projesi Fen ve Teknoloji Dersi (İlköğretim 6-8) Programı Geliştirme Komisyonu üyesi / Kimya Alan Uzmanı (2003-2005)
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Temel Eğitimi Destekleme Projesi Fen ve Teknoloji Dersi (İlköğretim 4-5) Programı Geliştirme Komisyonu üyesi / Kimya Alan Uzmanı (2003-2005)
 • Fen Eğitiminde Bilimin Doğasına Odaklı Öğretim Dizileri İçeren Ders Tasarımı ve Öğretmen Adayları Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi, G.Ü. AFP projesi, 04/2008-08
 • Lise Kimya Derslerinde Gazlar Ünitesinin Argümantasyon Öğretim Yöntemiyle Öğretilmesini Destekleyen Müfredat Materyallerini Geliştirilmesi, G.Ü. AFP projesi, 04/2007-20
 • Fen Öğretmenleri İçin Hizmet Öncesi ve Hizmetiçi Mesleki Gelişim: Sorgulayıcı-Araştırma (Inquiry) Odaklı Müfredat Materyallerini İçeren Eğitim Kitinin Hazırlanması ve Etkinliğinin İncelenmesi, G.Ü. AFP projesi, 04/2006-05
 • Orta öğretim lise kimya müfredatının gelişmiş ülkelerin müfredatları ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve yapılandırıcı öğrenme teorisine dayalı kimya müfredat programının geliştirilmesi, G.Ü. AFP projesi, GEF 04/2003-11
 • İlköğretim 8. Sınıf fen bilgisi kitaplarının incelenmesi ve öğrencilerin kavramsal algılamalarına yardımcı metinlerin hazırlanması, G.Ü. AFP projesi, GEF 04/01-02

Ödüller

 • Teşekkür Belgesi (11.05.2016 tarihinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen Bilim Şenliğine katkı nedeniyle), Trakya Üniversitesi TUBİTAK-ARDEP Ofisi, 2016. (Mayıs 2016)
 • Trakya Üniversitesi Rektörlüğü-Özendirme Ödülü (03.06.2014 tarihinde)
 • TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2014). International Journal of Science Education dergisinde yayınlanan “Exploring Natural and Social Scientists’ Views of Nature of Science?” isimli yayına (Başvuru No: 317292).
 • Teşekkür Belgesi (Ankara ili ilköğretim fen öğretmenlerinin yeni müfredatlar hakkındaki eğitimlerine katkılar nedeniyle)- Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 2008.
 • Teşekkür Belgesi (Ankara ili ilköğretim fen öğretmenlerinin yeni müfredatlar hakkındaki eğitimlerine katkılar nedeniyle)- Ankara Valiliği, 2008.
 • Teşekkür Belgesi- İsrail Turizm Bakanı, 2007
 • Teşekkür Belgesi - Bahçeşehir Koleji-Kent State Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Eğitimde Constructivist Yaklaşım ve Uygulamaları” konulu seminere katılım nedeniyle - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü, 2004.
 • TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2012). International Journal of Science Education dergisinde yayınlanan “Developing Children's Views of the Nature of Science through the Role Play?” isimli yayına.
 • Best Paper Award / Bayır, E. & Deniz, Ç. “Designing a Chemistry Game and Examining Reflections About It”, 4th International Conference on Advanced and Systematic Research (ECNSI), Zagrep/ Croatian, November, 11-13, 2010.

Sertifikalar

 • Certificate of Participation -1st Turkish Doctoral Symposium in Science Education, 28-30 August 2009, Kırşehir-TURKEY
 • Katılım Belgesi – Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne-2009.
 • Uluslararası Bilim Eğitimi Toplantısı Katılım Belgesi, 29 Mart 2008, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Ankara
 • Katılım Belgesi - XIII. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi-Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun-1999.

Diğer

 • “STEM Yaklaşımı Eğitim Günleri” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş birliği ile. Edirne İl Milli Eğitimdeki Tüm Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik. (Düzenleyen: Yeşim FAZLIOĞLU, Eylem BAYIR, Gülşah GÜNŞEN), 8-9 Mayıs, 2017. (Mayıs 2017) (Mayıs 2017)
 • Okul Öncesi Bilim Oyunları Günleri Koordinatörü, Özel Masal Diyarı Çocuk Evi ve Özel Bahçeşehir Koleji Anaokulu, Mayıs-2016 (Mayıs 2016)
 • Trakya Üniversitesi Anaokulu “Okul Öncesi Bilim Şenliği” Koordinatörü, 05.06.2014, Edirne.
 • Altun Y., Demirelli H., Kavak, N., Akkuş, H., Tümay, H., Budak, E., Kadayıfçı, H., Yalçın Çelik A., Taşdelen, U. (2005). Temel Kimya Laboratuvarı Deneyleri Ders Notları-II (Yayımlanmamış)
 • Altun Y., Demirelli H., Kavak, N., Akkuş, H., Tümay, H., Budak, E., Kadayıfçı, H., Yalçın Çelik A., Taşdelen, U. (2005). Temel Kimya Laboratuvarı Deneyleri Ders Notları-I (Yayımlanmamış)
 • Köseoğlu F., Altun Y., Tümay H., Budak E., Çakmakçı, G. (2008). Kimya Deney Kiti (Üretimde) (TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Destekli).
 • Keçiören Bölgesi İlköğretim Öğretmenleri İçin Hizmetiçi Eğitim Kursu, 26 Haziran 2008, Melek Özen İlköğretim Okulu, ANKARA.
 • Keçiören Bölgesi İlköğretim Öğretmenleri İçin Hizmetiçi Eğitim Kursu, 25 Haziran 2008, Halit Fahri Ozansoy İlköğretim Okulu, ANKARA.
 • Etimesgut Bölgesi İlköğretim Öğretmenleri İçin Hizmetiçi Eğitim Kursu, 24 Haziran 2008, Toplu Konut İlköğretim Okulu, ANKARA.
 • Keçiören Bölgesi İlköğretim Öğretmenleri İçin Hizmetiçi Eğitim Kursu, 23 Haziran 2008, Fevzi Atlıoğlu İlköğretim Okulu, ANKARA.
 • İlköğretim Müfettişleri İçin Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu, 9-13 Haziran 2008, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, ANKARA.
 • İlköğretim Müfettişleri İçin Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu, 20-24 Mayıs 2008, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, YALOVA.
 • Özel Doğuş Okulları, “4-8. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim programının fen alanı öğretmenlerine tanıtımı”, 2005, İSTANBUL
 • Özel Çukurova Bilfen Okulları, “4-8. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim programının fen alanı öğretmenlerine tanıtımı”, 2005, ADANA.
 • İlköğretim 1. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim programının akademisyen, müfettiş ve öğretmenlere tanıtımı ve değerlendirilmesi”, 6-8 Aralık 2004, Başkent Öğretmenevi, ANKARA.
 • İlköğretim 1. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programının pilot çalışmasında görev alacak öğretmen, idareci ve müfettişlere tanıtımı”, 6-10 Eylül 2004, ODTÜ-ANKARA.
 • İlköğretim 1. Kademe Öğretim Programı Geliştirme Projesi, “4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programının müfettiş ve öğretmenlere tanıtımı”, 26 Temmuz-6 Ağustos 2004, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, YALOVA.
 • “Edirne Dersi” Kitabı Bilim Danışmanı (2, 3, 4. Sınıf)
 • Trakya Üni., Eğt. Fak., Mevlana Değişim Programı, İlköğretim Bölüm Koordinatörü. Mayıs 2013.
 • Bahçeşehir Koleji “Bilim Oyunları Günleri” Koordinatörü-07.05.2013
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Bilim Şenliği ve Fen Öğretim Materyalleri Sergisi” Koordinatörü-02.05.2013
 • Plevne Ortaokulu “Bilim Oyunları Günleri” Koordinatörü-13.03.2013
 • Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu “Bilim Oyunları Günleri” Koordinatörü-11.03.2013
 • Gazi Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Seminerleri-(2003)- Konuşmacı
 • Özel Evrensel Eğitim Kurumları (İlköğretim-Lise-Fen Lisesi) 2005-2006 Yılı Kimya Projeleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
 • Özel Evrensel Eğitim Kurumları (İlköğretim-Lise-Fen Lisesi) Bilim Kurulu Üyesi (2005-2006)
 • Kimya Etkinlikleri Sergisi Düzenleme Kurulu Üyesi (8–10 Mayıs 2006) Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya Laboratuvarı.
 • III. Geleneksel Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Sergisi Düzenleme Kurulu Üyesi (8–10 Mayıs 2007) Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya Laboratuvarı
 • IV. Geleneksel Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Sergisi Düzenleme Kurulu Üyesi (7–9 Mayıs 2008) Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya Laboratuvarı
 • Fen Eğitiminde Sorgulayıcı-Araştırma ve Bilimin Doğası Konferans Organizasyonu Konuşmacılar: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU, Doç. Dr. Salih ATEŞ, Trakya Üniversitesi-Eğitim Fakültesi, Edirne, Mayıs-2010.
 • Trakya Çocuk Üniversitesi-Fen ve Teknoloji Vagonu Sorumlusu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Temmuz-2010.
 • 1-3 Ekim 2009 tarihleri arasında Edirne/TURKEY’de düzenlenen “The 5th International Balkan Education and Science Congress” isimli sempozyumda yürütme kurulu üyeliği.

» Verdiği Dersler

Fen Bilgisi Derslerinde Kimya Öğretimi

Fen Eğitiminde Drama

Fen Eğitiminde Nicel Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler

Fen Eğitiminde Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim ve Öğrenme

Fen Eğitiminde Yapılandırıcı Yaklaşım

Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Görsel ve İçeriksel Analizi

Fen ve Teknoloji Müfredatının İncelenmesi ve Dünya Fen Müfredatları İle Karşılaştırılması

Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Özel Öğretim Yöntemleri-I

Özel Öğretim Yöntemleri-II

Zihinsel Engellilere Fen Öğretimi