» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Firdevs ERSIN Serkan KAPTAN Latife ERTEN Halil KOKTURK Bulent GUMUSAY Evsel DENIZHAN Ibrahim CAKMAK, 2020. Mite diversity and population dynamics of eriophyid mites on olive trees in Western Turkey Türkiye’nin batısında zeytin ağaçlarında akar çeşitliliği ve eriophyid akarların popülasyon dalgalanması.
 • AGNIESZKA KIEDROWICZ, EVSEL DENIZHAN, KLAUDIA BROMBEREK, WIKTORIA SZYDŁO& ANNA SKORACKA. 2016.Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from Turkey: description of five new species. Zootaxa 4066 (3):255-270.
 • DENIZHAN EVSEL (2011). Additions to Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) in Van Lake Basin–Turkey. Türkiye Entomoloji Ddergisi, 35(4), 615-626., Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 1567088)
 • Wiktoria Szydlo,Gary Hein, DENIZHAN EVSEL,Anna Skoracka (2015). Exceptionally High Levels of Genetic Diversity in Wheat Curl Mite (Acari: Eriophyidae) Populations from Turkey. Journal of Economic Entomology, 108(4), 2030-2039.
 • Aktürk Pilancı,DENIZHAN EVSEL,Özden Özge (2015). A new record of Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from Cyprus(SHORT COMMUNICATION). International Journal of Acarology, 40(2), 205-206., Atıf Sayısı: 0, (Kontrol No: 1568172)
 • DENIZHAN EVSEL,ROSITA MONFREDA,ENRICO DE LILLO,ÇOBANOĞLU SULTAN (2015). Eriophyoid mite fauna (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) of Turkey: new species, new distribution reports and an updated catalogue. Zootaxa, 3991(1), 1-63.
 • Agnieszka Kiedrowicz,Brian Rector,DENIZHAN EVSEL,Wiktoria Szydlo,Anna Skoracka (2014). Infestation of grasses by eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) in Turkey. International Journal of Acarology, 40(6), 421-427.
 • DENIZHAN EVSEL (2011). Van Gölü havzasında tespit edilen eriophyoid akarlar (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Türkiye Entomoloji Dergisi, 35(1), 155-164.
 • DEMİRCİ FİKRET,DENIZHAN EVSEL (2010). Paecilomyces lilacinus, a potential biocontrol agent on apple rust mite Aculus schlechtendali and interactions with some fungicides in vitro. Phytoparasitica, 38(2), 125-132.
 • DENIZHAN EVSEL,ÇOBANOĞLU SULTAN (2010). Van Gölü havzasında Ulmus campestris L. (Ulmaceae) üzerinde tespit edilen eriophyoid akarlar (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Türkiye Entomoloji Dergigi, 34(4), 543-549.
 • DENIZHAN EVSEL,ÇOBANOĞLU SULTAN,Çağlar Kotaoğlu (2010). One example of using geographic information systems studies in the field in acarology: Google Earth. international journal of Acarology, 36(6), 511-517.
 • DENIZHAN EVSEL,ÇOBANOĞLU SULTAN (2010). Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) in Van Lake Basin from Turkey. International journal of Acarology, 36(6), 503- 510.
 • DENIZHAN EVSEL,Rosita Monfredo,Enrico de lillo,ÇOBANOĞLU SULTAN (2008). Two new species of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) associated with Elaeagnaceae in Turkey. zootaxa, 1698(4), 41-48.
 • DENIZHAN EVSEL,Rosita Monfredo,Enrico de lillo,ÇOBANOĞLU SULTAN (2008). Two new species of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) associated with Elaeagnaceae in Turkey. zootaxa, 1698(4), 41-48.
 • DENIZHAN EVSEL,ÇOBANOĞLU SULTAN (2008). Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae)’nin Ankara’da Malus floribunda L. (Rosaceae) Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Predatörleri. Tarım Bilimleri dergisi, 14(3), 288-296.
 • DENIZHAN EVSEL,Rosita Mmonfreda,ÇOBANOĞLU SULTAN,Enrico De Lillo (2007). Studies on the eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) of Turkey: Three new species associated with Fabaceae. International journal of Acarology, 33(1).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • DENİZHAN EVSEL,WIKTORIA SZYDLO,ANNA SKORACKA (2012). Eriophyoid studies in Turkey: review and perspectives. Biological letters, 50(1), 47-56., Doi: 0.2478/biolet-2013-0005.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • DENİZHAN EVSEL,Wiktoria Szydlo,Anna Skoracka (2016). Preliminary study on eriophyoid mites (Acari: Eriophyidae) infesting grasses in Turkey.. XIII International Congress of Acarology (SözlüBildiri)
 • DENİZHAN EVSEL,Wiktoria Szydlo,Anna Skoracka (2011). Eriophyoid Studies in Turkey. XXXII Sympozjum Akarologiczne Tomaszowice, 50(1), 47-56.,
 • DENİZHAN EVSEL (2010). Eriophyoid Mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from Turkey. XIII International Congress of Acarology (Çağrılı Bildirili Davet)
 • İNANÇ EVSEL,ÇOBANOĞLU SULTAN (2009). The Eriophyoid Mites on Salix babylonica (Acari: Eriophyoidea) in Turkey.. International Workshop in Taxonomic Acarology
 • İNANÇ EVSEL,ÇOBANOĞLU SULTAN,Çağlar Kotaoğlu (2009). One Example About Using Geographic Information System's Studies in Acarology Google Earth. International Workshop in Taxonomic Acarology, 36(6), 511-517.
 • DEMİRCİ FİKRET,DENİZHAN EVSEL (2009). Paecilomyces lilacinus (Thom), a potential biocontrol agent on apple rust mite Aculus schlechtendali (Acarina: Eriophyidae) and interactions with some fungicides in vitro. International workshop in Taxonomic Acarology, 38(2), 125-132., 7 (Sözlü Bildiri)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Denizhan, E. 2018. Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on fruit trees in Yalova, Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (3): 285-288.
 • Usanmaz, H., S. Karadağ and E. Denizhan, 2018. First record for the Turkish mite fauna; Aceria stefanii (Nalepa, 1898) (Acariformes: Eriophyidae). Plant Protection Bulletin, 58 (3): 195-198.
 • Emel Geçer,DENIZHAN EVSEL (2015). Diyarbakır ili meyve ağaçlarında zararlı Eriophyoidea (Acarina) türlerinin saptanması. Bitki Koruma Bülteni, 55(2), 95-105.
 • DENIZHAN EVSEL (2012). Türkiye eriophyoid faunası için yeni bir kayıt: Aceria tulipae (Keifer, 1938) (Acarina:Eriophyoidea). Bitki Koruma Bülteni, 52(1), 119-122.
 • DENIZHAN EVSEL (2011). Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acari: Eriophyidae)’nin Van ilinde farklı elma çe?itleri üzerindeki populasyon deği?imi ve Zetzellia mali (Ewing)’nin etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 51(3), 239-253.
 • Çetin Gürsel,DENIZHAN EVSEL,Burhan Erenoğlu (2010). Türkiye faunası için yeni bir kayıt: Acalitus essigi (Hassan, 1928) (Böğürtlen akarı) (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Bitki Koruma Bülteni, 50(2), 45-49.
 • KAÇAR GÜLAY,DENIZHAN EVSEL,Rıfat Ulusoy (2010). Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin bahçelerinde zararlı Aceria oleae (Nalepa, 1900) ve Türkiye için yeni bir kayıt: Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (Acari: Prostigmata: Eriophyoideae). Bitki Koruma Bülteni, 50(3), 121-132.
 • DENIZHAN EVSEL,ÇOBANOĞLU SULTAN (2009). Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar ve Predatörleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 19(1), 33-37.
 • DENIZHAN EVSEL,ÇOBANOĞLU SULTAN (2008). Quercus robur L. Üzerindeki Eriophyoid Akarlar. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 18(2), 79-82.
 • ÇOBANOĞLU SULTAN,BAYRAM ŞERİFE,DENIZHAN EVSEL,SAĞLAM HAYRİYE DİDEM (2007). The effect of different temperatures and food densities on development of Blattisocius tarsalis (Berlese) (Acari: Ascidae) reared on Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 31(1), 7-20.,
 • DENIZHAN EVSEL,YAŞAR BÜLENT (2005). Van İilinde Beş Farklı Şeftali Çeşidi Üzerindeki Hhyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae)'nin populasyon yoğunluğunun saptanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Ddergisi, 15(2), 159-166.
 • YAŞAR BÜLENT,AYDIN GÖKHAN,DENIZHAN EVSEL (2003). Doğu Anadolo Bölgesi İllerinde (Ağrı, Bitlis, Erzurum, Iğdır, Kars ve Muş) bulunan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) familyasına Bağlı Türler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27(1), 3-12.,

Ödüller

 • 2011 Tarım Bilim Ödülü- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi.
 • Special Recognition Award-International Journal of Acarology- USA 2009.
 • Johnston Award-Ohio State University- USA 2007.

» Verdiği Dersler

Akar sistematiği

Akaroloji

Depo zararlıları