» Biyografi

Evrim KAŞIKÇI, ortaokul ve lise öğrenimimi Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Temmuz 2000’de Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olmasının ardından İstanbul ve Edirne’de değişik okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Nisan 2004’te “Değişim Yönetimi” konusunda yaptığı çalışmayla Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında, Temmuz, 2012’de “Türk Yunan Kültürel Etkileşimi” konusunda yaptığı çalışmayla Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldı. Halen Trakya Üniversitesi'nde Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine devam etmektedir.

 

Ülkedeki çalışmalarının yanı sıra birçok uluslararası organizasyonda da Türk halk kültürünün tanıtılmasına yönelik  konserler verdi, gösterilerde yer aldı. Bölge türküleri ve kültürünün yaşatılması çabalarına ek olarak unutulmaya yüz tutmuş Rumeli/Balkan türkülerinin daha fazla dinlenir hale gelmesini ve başta Balkan coğrafyası olmak üzere yıllarca bir arada yaşamış halklar arasındaki kültürel etkileşime dikkat çekmeyi hedeflediği projeleri kapsamında konserler veren Evrim Kaşıkçı çalışmalarına Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Müzik Kültürleri Anabilim Dalı çatısı altında devam etmektedir.

 

Evrim KAŞIKÇI’nın Edirne Türkülerinden oluşan EDİRNE’DEN isimli ilk proje albümü 2014 Ocak ayında, ADI KADIN TÜRKÜLER isimli albümü 2016 Mart ayında  yayımlanmıştır.

» Eğitim Durumu