» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Ocak, M., Altuk-Özden, E. (2018). Signing Auditor-Specific Characteristics and Audit Report Lag: A Research From Turkey, Journal of Applied Business Research, 34(2), 277-294. (Scopus)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • E. V. Ö. ALTUK, Collusive Fraud: Methods to Prevent and Detect, 10. INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • E. V. Ö. ALTUK, A. KABLAN, M. OCAK, Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems, Uluslararasi, Bölüm: Copyright, Patent, and Trademark: Are Females More Likely to Invest in These Strategic Assets?, Basim Türü: Basili+Elektronik , ISBN1799811255, IGI Global, 20201. Basim
  • E. V. ALTUK, A. KABLAN, Digital Business Strategiesin Blockchain Ecosystems, Uluslararasi, Bölüm: A Critical Approach to Accountingin the Digital Era: Assessmentof the Impacts of Industry 4.0 on Financials, Basim Türü: Elektronik, pp. 439-456, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-3-030-29739-8, Springer, 20201. Basim
  • Altuk-Özden, E. (2018). Finansal Raporlama, Editör: Serap Kurt, Ekin Yayınevi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • E. V. Ö. ALTUK, A. Ç. ISCANOGLU, Dizel Skandali ve Türk Yatirimcilarinin Tepkileri Üzerine Bir Arastirma (Diesel Scandal and a Research on the Reaction of Turkish Investors), Isletme Arastirmalari Dergisi, vol. 11, no. 3, pp. 1388-1400, 9, 2019
  • Ocak, M., Altuk-Özden, E. (2017). Yönetim Kurulu Toplantı Sayısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul'a İlişkin Bulgular, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol:8, No:2. s.217-230. (Ulakbim)
  • Ataman, B. ve Altuk-Özden, (2009). Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (44), 59-73. (Ulakbim)
  • Altuk, E. (2018), Endüstri 4.0 ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Etkileri, SDU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı, Cilt: 23. s.1639-1650.
  • Altuk-Özden, E. & Ataman, B. (2014), Kar Yönetimi ve Yöntemleri, Öneri Dergisi, Cilt: 11, Sayı:42. s.13-25. (Ulakbim)

» Verdiği Dersler

Denetim Teorisi (YL)

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri I

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri II

Finansal Muhasebe I

Finansal Muhasebe II

Finansal Yönetim I

Karşılaştırmalı Muhasebe Uygulamaları (YL)

Mali Tablolar Analizi

Muhasebe Denetimi

Muhasebe Hileleri

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları