» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 1. Arkoç, Ş.E., S. Keskin, “From Yesterday to Today: Inclusive Education Practices in Turkey” ” Euroasian Conference on Language and Social Sciences IV, 24-27 Temmuz 2018, Riga, Letonya. (Sözlü bildiri) (Temmuz 2018)
 • 2. Keskin S, E. Ş. Arkoç, “ Studies on Improving Verbal Communication through Script Fading in Autistics and Critical Evaluation” Euroasian Conference on Language and Social Sciences IV, 24-27 Temmuz 2018, Riga, Letonya. (Sözlü bildiri) (Temmuz 2018)
 • 3. Arkoç, Ş.E., S. Keskin, C. Öztürk, “Montessorri Eğitim Felsefesinde Kozmik Eğitim” II. International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, ALANYA (Sözlü bildiri) (Ekim 2017)
 • 4. Arkoç, Ş.E., C. Öztürk, S. Keskin, “Türkiye’de Üstün Yetenekliler Eğitimine Kısa bir Bakış” II. International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, ALANYA (Sözlü bildiri) (Ekim 2017)
 • 5. Keskin S. E. Ş. Arkoç, C. Öztürk, “The Philosophy of Maria Montessorri and Investigating Early Years of a Child Through the Theory of Absorbent Mind and Sensitive Periods” II. International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, ALANYA. (Sözlü bildiri) (Ekim 2017)
 • 6. Keskin S. C. Öztürk, E. Ş. Arkoç, “Investigating the Opinions of graduate Students in the Field of Special Education: What do They Know About Motivating Students with Sopecial Needs?” II. International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, ALANYA (Sözlü bildiri) (Ekim 2017)
 • 7. Öztürk C, E. Ş. Arkoç, S. Keskin, “Erken Müdahale Programları” II. International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, ALANYA (Sözlü bildiri) (Ekim 2017)
 • 8. Öztürk C., S. Keskin,E. Ş. Arkoç, “Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri” II. International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, ALANYA (Sözlü bildiri) (Ekim 2017)
 • 9. Yüksel, G., E. Aydoğdu ve E. Şirin, “Strategy Preferences in Receptive Skills”, IV. International ELT Research Conference, 26-28 Mayıs 2005, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE (Sözlü bildiri-basıldı). (Mayıs 2005)
 • 10. Massoumi, N. ve Esra Şirin, “Critical Thinking: Beyond Theory”, III. International ELT Conference, 11–13 Haziran 2004, Trakya Üniversitesi, EDİRNE (workshop) (Haziran 2004)
 • 11. Şirin. E. ve D. Kumlu, "Learn to Speak by Speaking", I. International Balkan ELT Conference, 14–16 Haziran 2002, Trakya Üniversitesi, EDİRNE (Poster bildiri). (Haziran 2002)
 • 12. Kumlu, D. ve E. Şirin "Learning How to Teach Vocabulary", I. International Balkan ELT Conference, 14-16 Haziran 2002, Trakya Üniversitesi, EDİRNE (Poster bildiri). (Haziran 2002)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 1. Tütüniş, B. ve E.Şirin, “Impact of Input in Speaking Classes”, INGED-Marmara University ELT Conference: Form & Meaning: Classroom Applications, 11, 12 April 2003, İSTANBUL (Sözlü bildiri). (Nisan 2003)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • 1. “Campus Life Student Book A1” ISBN 975-258-006-8, 1. Basım, Eylül 2006, Nobel Yayınevi, Yenişehir, ANKARA ( Kitapta Bölüm Yazarlığı). (Eylül 2006)

Projeler

 • 1. “The Impact of Input in Speaking Classes”, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBAP–457, 26.01.2004, Yardımcı Araştırmacı. (Ocak 2004)

Diğer

 • 1. Eğitim Semineri: “Management and Innovation” 3-6 Mayıs 2018. Macmillan Eduction & Dünya Education & NILE, Girne, Kıbrıs. (Mayıs 2018)
 • 2. Seminer: “Recent Trends in ELT” 26 Nisan 2018. YDS Academy, Oxford University Press, Trakya Üniversitesi YDYO, Edirne. (Nisan 2018)
 • 3. Seminer: “Affective Factors in Language Learning” 22-23 Mayıs 2017. İTÜ School of Foreign Languages, İstanbul. (Mayıs 2017)
 • 4. 10.YDYO Yöneticileri Toplantısı 20-21 Ekim 2016, Yaşar Üniversitesi İzmir. (Ekim 2016)
 • 5. Seminer:“I teach, I assess” 26 Mayıs 2016. Namık Kemal Üniversitesi/Oxford University Press, Tekirdağ. (Mayıs 2016)
 • 6. Konferans: “Yükseköğretim’de İngilizce ve Ötesi” İTÜ & British Council, 15-16 Şubat 2016, İstanbul. (Şubat 2016)
 • 7. Seminer: “Building Academic Skills in the 21st Century”, 3 Nisan 2015. Oxford University Press, İstanbul. (Nisan 2015)
 • 8. 8.Yabancı Diller Yüksekokulları İdareciler Toplantısı, Erciyes Üniversitesi,17-18 Ekim 2014, Kayseri. (Ekim 2014)
 • 9. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, “Aile Katılımı ve Eğitimi”, 25-27 Eylül 2014. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Eğitimi Bölümü, , Edirne. (Eylül 2014)
 • 10. Seminer : “How Would You Know That EFL Learners Know What They Know?” 18 Haziran 2014. Oxford University Press, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, , Edirne. (Haziran 2014)
 • 11. Seminer: “Teaching Grammar and Productive Skills “ and “ Using Technology in Language Classes” 12 Haziran 2013. Oxford University Press &Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, , Edirne. (Haziran 2013)
 • 12. Seminer: “Language as a Universal Code for Communication”, Prof. Stoyan DENCHEV(Bulgaristan İhtisaslaşmış Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Rektörü), 16 Mayıs 2013. Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, , Edirne. (Mayıs 2013)
 • 13. Seminer: “Power of the Image” 12- 14 Nisan 2013. National Geographic Learning & Heinle and Heinle, , Antalya. (Nisan 2013)
 • 14. Seminer: “The Communicative Approach”, 29 Mart 2013. ELT Bilgi Üniversitesi , İstanbul. (Mart 2013)
 • 15. 6.Yabancı Diller Yüksekokulları İdareciler Toplantısı, Sabancı Üniversitesi,18-19 Ekim 2012, İstanbul. (Ekim 2012)
 • 16. Sempozyum: “Laying the Foundation for Academic Success”, 5 Mart 2011. Oxford University Press, İstanbul. (Mart 2011)
 • 17. ELT Sempozyumu: “New Trends and Innovations in ELT”, 23 Ekim 2010. İstanbul Aydın Üniversitesi , İstanbul. (Ekim 2010)
 • 18. Seminer : “ınternational English Qualifications”, Mayıs 2009. City & Guilds, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Mayıs 2009)
 • 19. Sempozyum: “ The 1st Dünya Aktüel A.Ş. & Cambridge University Press ELT Symposium”, 18-19 Mayıs 2007. ANTALYA. (Mayıs 2007)
 • 20. Seminer: “European Language Portfolio: Integrated Teachers and Integrated Students”, Turkish Naval High School I. English Language Teachig Seminar, 19 Mart 2005. Heybeliada Deniz Lisesi, İSTANBUL. (Mart 2005)
 • 21. Seminer: “Teacher Training for Programme Enrichment”, ITU ELT Seminar, 10 Ocak 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi, İSTANBUL. (Ocak 2005)
 • 22. Konferans: “Theory and Practice of TESOL”, 3rd International ELT Conference, 11–13 Haziran 2004, Trakya Üniversitesi, Edirne (Konferans Düzenleme Komitesi Üyeliği) (Haziran 2004)
 • 23. Seminer: “A Paralinguistic Window to American Culture” , 9 Aralık 2003. Trakya Üniversitesi, Edirne. (Aralık 2003)
 • 24. Konferans: “Theory and Practice of TESOL”, II. International ELT Conference, 20-22 Haziran 2003, Trakya Üniversitesi, EDİRNE (Konferans Düzenleme Komitesi Üyeliği) (Haziran 2003)
 • 25. Seminer: “ Communiation & Constipation in the EFL Classroom: Is ELT the Problem”, Oxford University Press, Ocak 2003. Trakya Üniversitesi, Edirne. (Ocak 2003)
 • 26. Seminer: “Eğitimcilerin Eğitimi” , 8–12 Ocak 2001. Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, EDİRNE. (Ocak 2001)
 • 27. Eğitim Kursu: “Teacher Training”, İleri Eğitim-Öğretim Teknikleri Kursu, 8–29 Temmuz 2000. Brighton Üniversitesi, İNGİLTERE. (Temmuz 2000)