» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "SDL TradosStudio Yazılımı Üzerinden Bilgisayar Destekli Çeviri Teknolojileri İncelemesi" Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ekim 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "EMT Tarafından Belirlenen Çeviri Edinci Modelinin Lisans Düzeyindeki Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinde İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği", 1. Uluslararası Avrasya Dil ve Edebiyat Kongresi, 22-24 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)
  • "Çeviri Eğitiminde Uzmanlık Alanı Kapsamında Öğrenciye Özerklik Kazandırmanın Önemi: Trakya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Örneği", 1. Uluslararası Avrasya Dil ve Edebiyat Kongresi, 22-24 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Tıp Çevirisi Derslerine Yönelik Bir İnceleme: Trakya Üniversitesi Örneği, 1. Uluslararasi Egitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) - 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul- Türkiye (Nisan 2018)
  • Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler Romanında Geçen Kültürel Ögelerin Çevirisinde Kullanılan Çeviri Stratejileri, 1. Uluslararasi Egitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) - 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul- Türkiye (Nisan 2018)
  • Sağlık Alanında Üretilmiş Uzmanlık Alanı Metinlerinde Tercih Edilen Çeviri Stratejileri Üzerine Bir İnceleme, VII. Uluslararasi Balkan ve Yakin Dogu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Türkiye (Mart 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Akademik Çeviri Eğitiminin Mesleki Tercihlere ve Çeşitliliğe Etkisi, Balkan Eğitim Araştırmaları 2018, Ed. Hikmet Asutay ve Demirali Yaşar Ergin, Edirne

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Trakya Üniversitesi Çeviribilim Günleri
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Mütercim Tercümanlık Bölümü Çeviride Bilgi Teknolojileri Eğitimi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi