» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "SDL TradosStudio Yazılımı Üzerinden Bilgisayar Destekli Çeviri Teknolojileri İncelemesi" Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ekim 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • "EMT Tarafından Belirlenen Çeviri Edinci Modelinin Lisans Düzeyindeki Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinde İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği", 1. Uluslararası Avrasya Dil ve Edebiyat Kongresi, 22-24 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)
  • "Çeviri Eğitiminde Uzmanlık Alanı Kapsamında Öğrenciye Özerklik Kazandırmanın Önemi: Trakya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Örneği", 1. Uluslararası Avrasya Dil ve Edebiyat Kongresi, 22-24 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Trakya Üniversitesi Çeviribilim Günleri
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Mütercim Tercümanlık Bölümü Çeviride Bilgi Teknolojileri Eğitimi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi